20.7 C
Campulung Muscel
21/07/2024

Scădere substanţială a preţului acţiunilor deţinute de Financiar Urban la Edilul. De la 3,3 milioane de lei, în timpul lui Liviu Ţâroiu, s-a ajuns la 2,6 milioane de lei, în timpul Elenei Lasconi

Cu o zi înainte să expire contractul de concesiune încheiat între municipiul Câmpulung şi societatea Edilul CGA SA – contract având ca obiect concesiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare -, Consiliului Local este convocat, pe 14 septembrie, la o şedinţă extraordinară. Subiectul care impune un vot acordat în regim de urgenţă îl constituie menţinerea pentru o perioadă de trei luni a acestui contract, începând cu 16 septembrie 2022, „în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare şi a protejării populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător”. Aleşii sunt solicitaţi să aprobe încheierea unui act adiţional la contractul din 15 martie 2000. Contract care a mai fost prelungit o dată, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând cu 15 martie 2015. Concesiunea încheiată cu Edilul încetează pe 15 septembrie 2022. Până când expiră cele trei luni, administraţia publică speră să finalizeze negocierile cu Financiar Urban, pentru cumpărarea pachetului de 31% din acţiuni. Negocierea nu va fi uşoară, ţinând cont de scăderea cu aproape 700.000 de lei a preţului rezultat în urma reevaluării efectuate în acest an, faţă de 2017, când a existat o intenţie similară de răscumpărare a treimii din Edilul, înstrăinate în toamna anului 2007. În mandatul lui Liviu Ţâroiu, evaluarea a indicat un preţ de peste 3,3 milioane de lei, redus în această legislatură la 2,6 milioane de lei.

Hotărârea de vânzare a acţiunilor din 2017 este în vigoare. Preţul, însă, nu mai este de actualitate

În Câmpulung, serviciul de apă şi canalizare este realizat prin intermediul societăţii Edilul, societate înfiinţată pentru a desfăşura activităţi de interes public de producere, transport şi distribuţie a apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea şi evacuarea apelor pluviale, prin gestiune delegată. Sens în care a fost încheiat contractul de concesiune din 15 martie 2000. Contract care este pe punctul să expire, după prelungirea intervenită în urmă cu şapte ani şi jumătate.

Executivul consideră urgentă adoptarea „unei hotărâri cu caracter tranzitoriu pentru asigurarea continuităţii serviciului public comunitar de alimentare cu apă şi canalizare, până la momentul la care se va lua o măsură/decizie cu caracter definitiv în ceea ce priveşte organizarea şi realizarea serviciului, după ce va fi stabilită oportunitatea modalităţii de realizare a acestuia.”

„În acest moment, realizarea unui studiu de oportunitate privind modalitatea de organizare şi gestionare a serviciului public comunitar de apă şi canalizare (…) a fost suspendată în contextul în care situaţia societăţii Edilul CGA SA nu a fost definitiv tranşată.”, precizează Executivul în documentaţia de şedinţă. Iar explicaţia referitoare la situaţia nerezolvată a operatorului arată astfel:

„Societatea Edilul CGA SA este o persoană juridică de drept privat, în cadrul căreia Consiliul Local Câmpulung deţine majoritatea capitalului subscris (69% din capital), restul de 31% din acţiuni fiind deţinut de acţionarul Financiar Urban SRL. Consiliul Local a aprobat, prin Hotărârea nr.93/31 august 2017, cumpărarea pachetului în număr de 2.830.068 acţiuni, deţinute de societatea cu capital privat SC Financiar Urban SRL la capitalul SC Edilul CGA SA, la o valoare nominală de 1,1802 lei/acţiune, cu o valoare totală a acţiunilor de 3.340.046,25 lei. Preţul de cumpărare de 1,1802 lei/acţiune a rezultat în urma negocierii dintre reprezentanţii acţionarilor şi a avut la bază raportul de evaluare a acţiunilor societăţii SC Edilul CGA SA, întocmit la data de 31 decembrie 2016 de către un expert evaluator autorizat.

Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr.101/28 septembrie 2017, privind modalitatea de dobândire a calităţii de acţionar unic al municipiului Câmpulung la SC Edilul CGA SA, s-a aprobat transferul sumei de 3.340.046,25 lei din bugetul local al anului 2017 la Edilul CGA SA în vederea efectuării plăţii pachetului de acţiuni de 31% deţinut de societatea Financiar Urban SRL la capitalul social al Edilul CGA SA.

În dosarul nr.8438/109/2017, reclamantul Edilul CGA SA a solicitat, în contradictoriu cu UAT Municipiul Câmpulung, Consiliul Local şi Financiar Urban SRL, anularea HCL nr.101/28 septembrie 2017 şi obligarea Consiliului Local să efectueze, în mod direct şi nemijlocit, plata către Financiar Urban a sumei de 3.340.046,25 lei, reprezentând pachetul de acţiuni de 31%. Pe fondul cauzei, în prima instanţă, acţiunea reclamantei Edilul CGA a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr.373/30.03.2018 a Tribunalului Argeş.

La recurs, Curtea de Apel Piteşti a admis recursul declarat de Edilul CGA SA, a casat Sentinţa nr.373/2018 şi a reţinut cauza spre rejudecare. La rejudecare a admis în parte cererea de chemare în judecată, în sensul anulării HCL nr.101/28 septembrie 2017, respingând celelalte pretenţii.

Astfel, Hotărârea nr.93 din 31 august 2017 a Consiliului Local Câmpulung, prin care s-a aprobat cumpărarea pachetului de 2.830.068 acţiuni, este încă în vigoare. Singurul element care nu mai prezintă actualitate fiind preţul aprobat pentru cumpărare.”

Reevaluarea a condus la reducerea preţului acţiunilor

Pe 27 iulie 2022, Consiliul Local a adoptat o hotărâre privitoare la aprobarea unor măsuri privind achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de Financiar Urban la Edilul. Mai precis, s-a aprobat menţinerea dispoziţiilor Hotărârii nr.93 din 31 august 2017 cu privire la cumpărarea celor 2.830.068 de acţiuni. Totodată, s-au mai hotărât întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii acţiunilor societăţii şi constituirea unei comisii de negociere a preţului.

„În vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, s-a procedat la achiziţionarea serviciilor de evaluare. Raportul de evaluare a indicat un preţ al acţiunii de 0,94 lei şi s-a iniţiat procedura de negociere a preţului de cumpărare a pachetului de acţiuni.” Aşadar, totalul sumei pe care municipalitatea ar trebui s-o plătească firmei Financiar Urban scade la 2.660.263,92 lei. Cu 679.782,33 lei mai puţin faţă de evaluarea realizată în mandatul lui Liviu Ţâroiu.

Edilul, 100% a Consiliului Local, este varianta urmărită de municipalitate

Este evident că, „cel puţin până la finalizarea negocierilor, nu este oportun a se verifica alte modalităţi de organizare a serviciului public de apă şi canalizare. Un scenariu potenţial este acela al ajungerii la un acord cu privire la preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni, cu consecinţa deţinerii întregului capital social al Edilul CGA SA. Caz în care se va putea proceda la atribuirea directă către societate a serviciului de apă şi canalizare. Soluţia s-ar dovedi cea mai potrivită, atât prin prisma posibilităţii de a lua decizii directe de către municipiul Câmpulung, acţionar integral – Edilul urmând a fi o societate controlată în accepţiunea legii -, precum şi prin prisma faptului că Edilul este operatorul care a desfăşurat serviciile de apă şi canalizare în ultimele decenii.

Prin cumpărarea pachetului de acţiuni şi deţinerea astfel a întregului portofoliu de acţiuni în cadrul Edilul CGA, desfăşurarea / realizarea serviciului public de apă şi canalizare de către acest operator ar prezenta cel puţin următoarele avantaje: atribuţiile şi responsabilităţile prestării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aparţin în exclusivitate municipiului Câmpulung; municipiul Câmpulung încasează redevenţă de la operator; municipiul Câmpulung exercită controlul total asupra activităţii, derivând din calitatea de acţionar unic al operatorului.

În ipoteza eşuării negocierilor cu Financiar Urban SRL, se va proceda la realizarea unui studiu de oportunitate care să identifice, în imposibilitatea de atribuire directă a acestui contract către operatorul Edilul CGA SA, soluţiile optime de delegare a gestiunii serviciului, pentru următoarele activităţi care se vor derula pe teritoriul Câmpulungului:

  • captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
  • tratarea apei brute în vederea potabilizării;
  • transportul apei potabile şi/sau industriale, înmagazinarea apei, distribuţia apei potabile şi/sau industriale;
  • managementul şi operarea staţiilor de tratare;
  • colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;
  • epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
  • evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;
  • managementul şi operarea staţiilor de epurare a apei uzate.

Soluţii care vor fi în sensul delegării gestiunii către un operator economic cu acest obiect de activitate ales în urma organizării unei proceduri de licitaţie publică sau al aderării către o asociaţie de dezvoltare intracomunitară.

Indiferent de modalitatea de organizare şi desfăşurare ce se va alege, este evident că acest proces este unul care necesită un timp destul de îndelungat de rezolvare, perioadă în care beneficiarii serviciului public nu pot fi dispensaţi de acesta.”, este argumentaţia prezentată în materialul pregătit pentru şedinţa extraordinară de mâine. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!