27.1 C
Campulung Muscel
24/07/2024

Negocierea pentru cumpărarea părţii private din Casa de Cultură începe de la suma de 217.726 euro

Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” constituie subiectul a două hotărâri de Consiliu Local, incluse, sub formă de proiect, pe ordinea de zi a şedinţei programate pe 28 decembrie 2021. Prima iniţiativă legată de Palatul Culturii priveşte construirea unei parcări subterane şi reconstruirea deasupra acesteia a Teatrului de Vară, demolat de administraţia Ţâroiu, în favoarea şoferilor care n-aveau suficient spaţiu pentru staţionarea maşinilor în zona centrală. Parcarea subterană, spaţiul verde din faţa instituţiei, propus pentru reamenajare, şi Teatrul de Vară sunt intenţii în cadrul unui proiect de mobilitate urbană, posibil cu condiţia accesării de fonduri europene, altminteri, rămân la stadiul de poveşti. A doua temă supusă atenţiei consilierilor la dezbaterea de astăzi constă în „aprobarea unor măsuri pentru achiziţionarea unei cote părţi din Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”.

Cine sunt negociatorii Primăriei

Consiliului Local i se cere să-şi însuşească raportul de evaluare întocmit de SC Total Rom Proiect SRL privind „o parte din clădirea Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”, cu suprafaţa construită de 458,37 mp, teren intravilan în suprafaţă indiviză de 200,27 mp şi suprafaţa exclusivă de 6,47 mp”.
Cu această ocazie, se constituie o comisie de negociere directă a preţului pentru achiziţionarea părţii deţinute de Tiparg/Tipcomp, comisie pe care Executivul o propune în următoarea componenţă: city-managerul Ioana Marcu, directorul economic Violeta Iarca, arhitectul şef Mădălina Zăgărin, Marian Bădescu, de la Investiţii-Achiziţii, şi juristul Alexandra Carmen Ioniţă.
Proiectul de hotărâre punctează care sunt sarcinile comisiei de negociere:
Notificarea proprietarului pentru verificarea la faţa locului;
Deplasarea în teren pentru vizualizarea imobilului, verificarea în teren a imobilului şi a stării tehnice, consemnând toate aspectele constatate într-un proces verbal de constatare pentru fiecare parte;
Verificarea documentelor de proprietate;
Întâlniri cu proprietarul bunului;
Invitarea proprietarului la negociere directă;
Desfăşurarea negocierilor cu proprietarul;
Negocierea directă a preţului cu proprietarul bunului imobil, nedepăşind valoarea stabilită în raportul de evaluare. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică sau contractuală, cu condiţia să nu afecteze valoarea stabilită în raportul de evaluare;
Elaborarea proceselor verbale aferente fiecărei şedinţe, a procesului verbal de constatare la vizitarea în teren a imobilului, a procesului verbal de negociere. La sfârşitul fiecărei întâlniri de negocieri, comisia de evaluare are obligaţia consemnării aspectelor discutate şi convenite într-un proces verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri.
Totodată, comisia elaborează procesul verbal de negociere directă, care va fi semnat de toţi membrii comisiei şi de către proprietarul imobilului care se doreşte a fi achiziţionat. Pe baza raportului comisiei, Consiliul Local aprobă sau respinge achiziţia bunului şi preţul acestuia.
Preţul de pornire a negocierii directe a fost stabilit la 217.726 euro. Aceasta este valoarea maximă de la care va începe negocierea, descrescător, rezultată din raportul de evaluare.

În ’73, Întreprinderea Poligrafică Argeş obţinea parterul clădirii

Referatul care justifică necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezintă, în rezumat, istoricul părţii private a Palatului Culturii din Câmpulung, din care vă prezentăm câteva fragmente. Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” a fost construită în anul 1907, prin subscripţie publică, şi a fost sediul Primăriei, până în anul 1968 când, după o nouă împărţire administrativ-teritorială, aceasta a devenit sediul Casei de Cultură. Prin Decizia nr.62/27.02.1973, a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al judeţului Argeş, s-a transmis o parte din parterul imobilului Întreprinderii Poligrafice Argeş.
Beneficiind de prevederile Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat în unităţi comerciale şi regii autonome, aceasta a întocmit documentaţia pentru obţinerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, din 7 decembrie 1993, în care a fost inclus şi parterul monumentului istoric.
Printr-o sentinţă civilă din 10 februarie 1999, Judecătoria Câmpulung şi-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Argeş, considerând că acţiunea în constatare ar fi mai degrabă o acţiune comercială, bazându-se pe un raport de evaluare depus de către pârâtă chiar la ultimul termen de judecată, fără respectarea procedurii prevăzute de lege, privind dispunerea de către instanţă a expertizei, numirea experţilor, etc. şi privând astfel Primăria de dreptul de a face obiecţiuni.
În răstimpul care s-a scurs din anul 2000, când se constata starea de degradare a clădirii, nu s-au putut lua măsuri de protejare, zona de tipografie rămânând în continuare în proprietatea privată a SC Tiparg SA, care a persistat în dezinteresul total faţă de acest imobil. Mai mult, această societate a obţinut contractul de leasing din 24 septembrie 2007, în baza căruia predă tipografia către BCR Leasing IFN SA.
BCR Leasing IFN SA preia partea de clădire cu destinaţia de tipografie, constând într-o suprafaţă utilă de 279,44 mp, compusă din: hol – 13,85 mp, hol – 26,24 mp, culegere mecanică – 27,03 mp, culegere manuală – 38,54 mp, secţie maşini – 61,25 mp, legătorie – 24,82 mp, birou – 18,28 mp, hol – 23,58 mp, magazine – 30,48 mp, scări – 6,47 mp, terenul aferent acestei clădiri în suprafaţă indiviză de 200,27 mp din totalul suprafeţei de 400,54 mp, terenul în suprafaţă exclusivă de 6,47 mp.
Conform documentaţiei cadastrale, Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” are o suprafaţă totală construită la sol de 1.112,61 mp şi un regim de înălţime P+1. Din suprafaţa totală a imobilului, proprietatea SC Tipcomp SRL, din Piteşti, a cărei cumpărare se doreşte, constă în: C1, având denumirea generică de tipografie, cu o suprafaţă utilă de 279,44 mp, respectiv suprafaţă construită la sol de 400,54 mp; C2 – grup sanitar, cu o suprafaţă utilă de 31,61 mp, respectiv suprafaţă desfăşurată de 57,83 mp.
Municipiul Câmpulung, care are un drept de preemţiune la achiziţia părţii private, cu atât mai mult cu cât deţine restul clădirii, a inclus acest obiectiv pe lista de investiţii a anului 2021. Încă din anul 2004, prin HCL nr.43 din 25 martie, s-a aprobat „intrarea în proprietatea publică a municipiului Câmpulung, prin una dintre căile prevăzute de Legea 213/1998, a părţii din parterul imobilului din strada Republicii, nr.61, deţinut de SC Tiparg SA.” De atunci şi până astăzi, au existat intenţii de a vinde, concretizate prin înaintarea de către proprietar a mai multor adrese destinate Primăriei Câmpulung.
Adresele înaintate de SC Tiparg SRL, respectiv SC Tipcomp SRL conţineau propunerea de înstrăinare a spaţiului situat la parterul Casei de Cultură la suma de 350.000 euro, potrivit unui document din octombrie 2018. În bugetul anului 2021 a fost prevăzută suma de 1,2 milioane de lei în acest scop. Pentru a se estima valoarea părţii private a fost realizat un raport de evaluare, din care a reieşit o valoare de piaţă de 217.726 euro, echivalentul a 1.077.481 lei, fără TVA, din care contribuţia terenului este de 10.750 euro, echivalentul a 53.202 lei, fără TVA.
Casa de Cultură Câmpulung este încadrată în lista monumentelor istorice din 2015, sub denumirea Clădirea Primăriei, azi, Palatul Culturii – municipiul Câmpulung. Este înscrisă şi în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpulung, însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr.72/23.09.1999. M.B.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!