17.9 C
Campulung Muscel
June 15, 2021

ADEVĂRUL CREŞTIN

(continuare din numărul trecut)

3.Despre Sfânta Treime
Darurile de slujire în Biserică
3.Alte slujbe
Dar ce legătură are darul Duhului cu indicarea unei cântări, cu o rugăciune sau cu citirea unui loc din Sfânta Scriptură? Şi acestea, ca de fapt toate celelalte lucruri, trebuie să rămână sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vai de omul acela care, numai pentru că aşa vrea el, indică o cântare, sau face o rugăciune, sau citeşte ceva din Sfânta Scriptură, într-o adunare, fără să fie călăuzit de Duhul Sfânt! Procedând astfel în adunarea sfinţilor, el depune mărturia că este călăuzit de Duhul Sfânt, mărturie care când nu este adevărată, constituie expresia uneia din cele mai mari îngâmfări. Mare lucru este să ştii să apreciezi viaţa nouă care se află deja în tine. Ea ne poate face oameni cu totul noi, căci ea operează şi în lucrurile mari şi în cele mici.
Duhul Sfânt – Puterea vieţii noi
Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, locuieşte în mine. Eu pot conta pe El, pentru a mă conduce cum va găsi El cu cale. Cât de solemn este acest lucru şi, în acelaşi timp, cât de preţios! Acesta este secretul destoiniciei celui credincios pentru orice lucrare după voia lui Dumnezeu. De la Duhul Sfânt are el puterea de a se împotrivi firii pământeşti, pentru a face să moară faptele trupului (Romani 8.13). Ni se spune, în Galateni 5.17, că firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti, pentru ca noi să nu practicăm toate lucrurile pe care am dori să le facem. Datoria noastră este să nu-L întristăm pe Cel ce a venit să ne călăuzească, pe Duhul lui Dumnezeu cu Care am fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării (Efeseni 4.30). Sfânta Scriptură declară: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte” Ioan 3. 9.
Observaţi, mai întâi, că nu-i vorba despre un lucru extraordinar la care nu ajung decât unele persoane care, potrivit unei expresii uzuale: „au credinţă pentru aceasta”. Oricine este născut din Dumnezeu! Expresia aceasta îi cuprinde pe toţi cei născuţi din nou, însă poate că veţi mai spune: „Da, dar aceasta contrazice categoric tot ce experimentez eu însumi sau ce văd alţii în mine.”
Nu de timp ducem lipsă ca să ne agonisim hrana sufletească, ci de o voinţă hotărâtă. Este foarte important pentru noi să-I cerem lui Dumnezeu să ne cerceteze şi să ne arate dacă nu cumva viaţa noastră e trăită mai mult în puterea cărnii decât în puterea Duhului lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt – Izvorul vieţii noi
De ce atâta lucrare şi rezultate aşa de puţine? Răspunsul este: „Lipseşte puterea Duhului Sfânt”. Biserica nu ascultă de Dumnezeu. Auziţi? Biserica răscumpărată cu sângele lui Hristos, botezată cu Duhul Sfânt refuză să asculte de Dumnezeu! Mi se va spune: „Noi suntem slabi, neputincioşi, încercăm să ascultăm şi ne rugăm pentru aceasta, dar adesea cădem.” Cădeţi pentru că nu acceptaţi voia lui Dumnezeu. Numai puterea lui Dumnezeu poate să lucreze voia Lui în voi. Voi nu puteţi face voia lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt poate. Când credincioşii vor înţelege lucrul acesta şi vor înceta cu sforţările omeneşti pentru a face voia lui Dumnezeu şi vor aştepta ca Duhul Sfânt să vină cu toată puterea Sa, atunci Biserica nu va fi numai ceea ce doreşte Dumnezeu să fie, dar şi ceea ce este El în stare s-o facă să fie. Să ne plecăm capetele ruşinaţi şi să mărturisim că avem o religie firească şi că ne bazăm pe propriile noastre eforturi, dovedim încredere în noi înşine, iar acestea au fost cauzele multelor noastre căderi.
Puterea Duhului: dar şi har pentru slujba sfântă
Sunt sigur că există lucrători care au cerut să vină peste ei Duhul Sfânt ca un Duh de putere pentru slujire, iar când au primit această măsură de putere şi au fost binecuvântaţi, au mulţumit lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu doreşte mai mult din partea noastră şi ţinta Lui este mai înaltă. El doreşte să umblăm după Duhul Sfânt recunoscând în El Duhul de putere în inimă şi în viaţă, Care să ne ia în stăpânire cucerindu-ne, să înlăture păcatul şi să zidească binecuvântatul şi fericitul chip al lui Hristos în noi. Aceasta este deosebirea între puterea Duhului ca dar şi puterea Duhului ca har pentru o slujbă sfântă. Viaţa ta creştină trebuie să fie, în fiecare zi, o viaţă de imposibilităţi făcute posibile şi actuale, prin puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Trebuie să învăţăm a spune: „Eu nu am nevoie numai de o fărâmă din puterea lui Dumnezeu, ci am nevoie de întreaga putere a lui Dumnezeu, ca să fiu păzit şi să pot trăi creştineşte”. Orice posibilitate pentru o viaţă creştină mai înaltă îşi are originea într-o înţelegere mai adâncă a puterii lui Hristos de a lucra în noi toată voia lui Dumnezeu. Cauza slăbiciunii vieţii tale creştine este aceea că vrei să lucrezi pe cont propriu, cerând lui Dumnezeu doar să te ajute. Trebuie să ajungi la slăbiciune absolută şi să-L laşi pe Dumnezeu să lucreze. Şi El va lucra în mod strălucit. Noi cerşim câte puţină putere în loc să venim la Dumnezeu şi, înţelegând ce vrea El de la noi, să-I spunem: „Eu nu pot face nimic.” Dumnezeu trebuie să facă totul şi vrea să facă totul. Aţi spus oare în închinare, în lucrare, în sfinţire: „Eu nu pot face nimic de la mine însumi; partea mea este să ador atotputernicia lui Dumnezeu şi faptul că El vrea să lucreze prin mine în fiecare clipă?”
(continuare în numărul viitor)
Publicat din cartea „Religie sau credinţă?”, de Nicolae Tonoiu.
Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!