1.3 C
Campulung Muscel
07/12/2023

A debutat concursul pentru găsirea unui bucătar la Spitalul TBC

Anul a debutat cu organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi la Spitalul de Pneumoftiziologie. Aşa cum relatam în numerele trecute ale ziarului, în ianuarie 2017 s-au încheiat probele examenului pentru referent în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate al Spitalului, în prezent fiind în derulare cel pentru ocuparea postului de analist programator (inginer sistem). Cel mai nou anunţ postat pe pagina instituţiei de sănătate face referire la organizarea unei noi preselecţii pentru găsirea unui muncitor calificat, mai precis bucătar, în cadrul Blocului Alimentar, dar care va avea contract pe o perioadă determinată.
    Condiţii specifice pentru ocuparea postului sunt studiile medii şi vechimea în meseria de bucătar de minim trei ani. Concursul va avea două etape: selecţia dosarelor şi concursul propriu zis, cu proba practică şi interviul. Dosarele de înscriere la concurs s-au primit la Secretariatul Spitalului până vineri, 17 februarie, selecţia şi validarea lor făcându-se între 20 şi 21 februarie.
    Proba practică va fi susţinută pe 27 februarie, la sediul Spitalului TBC, începând cu ora 10.00. În cadrul acesteia:
8membrii comisiei de concurs vor propune executarea a trei preparate culinare, cerinţele fiind puse în trei plicuri sigilate şi semnate de fiecare membru al comisiei de concurs; tot ei vor răspunde individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse;
8timpul acordat pentru proba practică a fost stabilit la 45 de minute;
8punctajul este de maximum 100 puncte, dar sunt declaraţi admişi candidaţii care au primit minim 50 de puncte;
8seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate, purtând ştampila Spitalului;
8la ora stabilită pentru începerea probei practice, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectul de concurs;
8pe toată perioada derulării concursului, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă;
8candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs preparatul la expirarea timpului alocat probei practice, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte pentru modul de executare a preparatului şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    Interviul se va derula pe 2 martie, de la ora 10.00. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
    Rezultatele finale vor fi cunoscute pe 6 martie, după ora 15.00, aşa cum este trecut în metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului, semnată de preşedintele comisiei, medicul Gheorghe Miloş. După cum reiese din fişa postului, viitorul bucătar va fi subordonat managerului şi administratorului. Unele dintre atribuţiile, lucrările şi sarcinile sale vor fi:
8în prezenţa medicului de gardă, zilnic, verifică şi ridică produsele agro-alimentare din magazia unităţii conform necesarului zilnic;
8execută prepararea culinară corectă a alimentelor, conform meniurilor stabilite de asistenta de dietetică în lista zilnică de alimente;
8efectuează zilnic, potrivit indicaţiilor dietetice, porţionarea corectă a produselor alimentare;
8foloseşte în mod raţional şi economic şi întreţine utilajele din dotarea blocului alimentar;
8exploatează utilajele din dotare în condiţii optime şi de securitate;
8respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, PM şi PSI şi normele igienico-sanitare.
    Sarcinile şi atribuţiile prevăzute nu sunt limitative, la acestea se pot adăuga şi alte sarcini, în funcţie de necesităţi.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!