37.4 C
Campulung Muscel
16/07/2024

Tribunalul a oprit procesul autorităţilor de la Bughea de Jos cu Euro Consult Project, din motiv de faliment al firmei

Trei ani de aşteptare pentru nimic. Presate de Curtea de Conturi să recupereze o plată nelegală de la constructorul care a extins sediul Primăriei Bughea de Jos, autorităţile locale s-au conformat. Din 2018, de când a început procesul, până în vara acestui an, au bătut de pomană drumul la Piteşti, în speranţa că vor aduce înapoi la buget suma achitată necuvenit de fostul primar firmei Euro Consult Project. S-au antrenat resurse, căci au fost cooptaţi şi doi experţi în acţiune, unul contabil, altul specialist în construcţii, care au presupus timp şi bani, fiindcă a trebuit ca oamenii să fie plătiţi, iar cauza a bătut pasul pe loc până au fost gata expertizele. În cursul procesului s-a stins din viaţă patronul Dorel Geamănu şi, în acelaşi an, 2019, societatea a intrat în faliment. Abia după doi ani, instanţa Tribunalului Argeş a oprit procesul. Ironic, a dispus deschiderea altuia, prin care firma falită le cere bani foştilor parteneri de contract.

Primăria Bughea de Jos i-a plătit „materiale nepuse în operă şi diferenţe de preţ necuvenite”

În primăvara anului 2017, Curtea de Conturi îşi trimitea oamenii în control la Primăria Bughea de Jos, unde, printre mai multe nereguli depistate în activitatea desfăşurată cu un an înainte, a fost şi aceasta: plăţi nelegale în sumă de 58.981 lei, aferente lucrărilor executate la investiţia de extindere a sediului Primăriei. Din acest total, 2.269 lei reprezentau costul probelor şi încercărilor care, potrivit clauzelor contractuale – cităm din raportul Curţii de Conturi -, se suportă de către executant; 6.810 lei, contravaloarea unor materiale facturate şi acceptate la plată, dar nepuse în operă; 49.902 lei, „grosul” prejudiciului, constituia contravaloarea diferenţelor de preţ necuvenite, acceptate la plată şi decontate în baza situaţiilor de lucrări întocmite. „În timpul misiunii de audit, conducerea entităţii auditate a stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei totale de 66.648 lei, din care 58.981 lei, plăţi nelegale, şi 7.667 lei, majorări de întârziere.”, au mai consemnat auditorii, în urmă cu patru ani, când au verificat, la Bughea de Jos, documentele aferente anului 2016. La finalul vizitei, lucrătorii Camerei de Conturi Argeş au impus administraţiei publice locale recuperarea integrală a prejudiciului de la constructorul Euro Consult Project.

Oferind preţul cel mai mic, afaceristul a câştigat, la început de 2015, pe când primar era liberalul Gheorghe Sanda, lucrarea de construcţie din temelii a unui sediu nou de Primărie. 12 executanţi au tras nădejde că vor prinde contractul în valoare de 962.000 lei, însă, cu o ofertă de 604.437 lei, Geamănu l-a adjudecat fără emoţii. Pe 2 octombrie 2016, la prima ediţie a Zilei Comunei organizate de Dorel Ion Tănăsescu, Primăria cea nouă a fost inaugurată, momentul plăcut fiind urmat de unul neplăcut: depistarea unui prejudiciu rezultat din colaborarea autorităţilor locale cu omul de afaceri, pentru recuperarea căruia primarului nu i-a rămas altă opţiune decât să-l dea în judecată.

Procesul înregistrat la Tribunalul Argeş, în august 2017, având ca părţi UAT Bughea de Jos, în calitate de reclamant, şi pârâta Euro Consult Project, a debutat în ianuarie 2018. Finalul s-a produs în vara acestui an, pe 4 iunie, şi a constat într-o încetare a acţiunii din motiv de insolvenţă a societăţii.

“Preţul materialelor facturate şi decontate a fost mai mare decât cel ofertat”

Litigiul având ca obiect pretenţiile autorităţilor locale a decurs dintr-un contract de achiziţie publică din 23 ianuarie 2015, pentru extinderea sediului Primăriei Bughea de Jos, urmat de un act adiţional din 9 octombrie 2015, prin care s-a modificat durata contractului până la data de 20 iunie 2016.
La controlul Curţii de Conturi, auditorii au constatat că firma executantă a facturat, iar Primăria a plătit 2.269 lei, reprezentând costul probelor şi încercărilor, cu toate că, potrivit contractului, suportarea acestora, inclusiv manopera aferentă, îi revenea societăţii Euro Consult Project. Altă sumă găsită în neregulă, 6.810 lei, reprezenta costul materialelor neutilizate de către firmă, dar incluse în facturile emise şi situaţiile de plată întocmite spre decontare.

Reprezentanţii constructorului au arătat că „n-au procedat la punerea în operă a materialelor în sumă de 6.810 lei, reprezentând: procurare şi montare chit aparate aer condiţionat – 2 bucăţi, pompă circulaţie agent termic încălzire cu aer cald la sala de Consiliu – o bucată şi placă de beton pentru pavaje (…)”. Auditorii au mai depistat o sumă, de aproape 50.000 lei, reprezentând contravaloarea diferenţelor de preţ al unor materiale solicitate la plată şi decontate, mai mari decât cele ofertate şi adjudecate şi mai mari decât cele din facturile de aprovizionare. În contract se specifică faptul că preţul din ofertă este ferm şi nu se modifică pe întreaga perioadă de derulare a contractului. „Cu toate acestea, în situaţiile de lucrări şi în situaţiile de plată, preţul materialelor facturate şi decontate a fost mai mare decât cel ofertat.”

Firma invocă o compensare între notele de comenzi suplimentare şi notele de renunţare la lucrări
Reprezentanţii constructorului s-au apărat la proces invocând câteva obligaţii ale autorităţilor locale, stipulate în contract. Prima: executantului să i se pună la dispoziţie amplasamentul lucrării liber de orice sarcină. A doua: termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor, de la data semnării contractului, era de două zile calendaristice. „Din motive neimputabile executantului, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de către achizitor abia la data de 13 iulie 2015, adică la mai bine de şase luni faţă de obligaţia asumată prin contract. Mai mult, aşa cum rezultă şi din dispoziţia de şantier nr.1/22.06.2015, beneficiarul a solicitat păstrarea unei clădiri, situaţie care a determinat modificări la proiectul iniţial.”

Părţile – au mai susţinut reprezentanţii firmei – s-au pus de acord asupra unor cheltuieli suplimentare făcute de executant în derularea lucrărilor. Acestea n-ar fi condus la majorarea preţului contractului, deoarece ar fi avut loc o compensare între notele de comenzi suplimentare, emise pentru creşterile de preţuri la principalele materiale, şi notele de renunţare la lucrări care nu erau absolut necesare pentru buna funcţionare a obiectivului.

Euro Consult Project a explicat costul probelor ca fiind „probe din ofertă, prevăzute de proiectant în listele de cantităţi supuse procedurii de licitaţie publică şi reprezintă probe tehnologice (…).” În privinţa sumei de 6.810 lei, explicaţia constructorului arată astfel: „la data de 2 februarie 2016, beneficiarul a solicitat montarea a două aparate de aer condiţionat, întocmindu-se în acest sens note de comenzi suplimentare, iar pe 20 aprilie 2016, reclamanta a renunţat la procurarea celor două aparate de aer condiţionat. În raport de notele de constatare suplimentare – note de renunţare, reclamanta mai are de plată suma de 6.907,32 lei.” Astfel, prin cererea reconvenţională, Euro Consult Project a solicitat să i se plătească cei aproape 7.000 lei.

Într-un final, Primăria are să-i dea bani firmei

După trei ani în care au fost analizate înscrisuri şi s-au comandat două expertize, una contabilă, alta tehnică în construcţii, procesul s-a oprit în această vară. Motivul: insolvenţa firmei Euro Consult Project SRL. Din 11 iulie 2019, pentru societatea câmpulungeană s-a deschis procedura generală de insolvenţă. Iar, din 24 octombrie 2019, Euro Consult Project SRL a intrat în faliment. Situaţie în care: „De la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.”, precizează rolii.ro.
În acest context, magistratul de la Tribunalul Argeş a dispus încetarea judecăţii acţiunii formulate de administraţia de la Bughea de Jos. În schimb, la Tribunalul Argeş s-a format un nou dosar, în care părţile au rolurile inversate: Euro Consult Project SRL, reprezentată prin lichidatorul Forinsolv SPRL, în calitate de reclamantă interesată să recupereze de la pârâta UAT Comuna Bughea de Jos cei aproximativ 7.000 de lei plătiţi degeaba pe aparatele de aer condiţionat, care nu s-au mai montat. Acest litigiu este în derulare, a patra înfăţişare fiind 25 noiembrie 2021. Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!