19.9 C
Campulung Muscel
13/04/2024

Ales local la Rucăr, condamnat pentru fals în declaraţii

Un consilier local de la Rucăr se judecă cu Agenţia Naţională de Integritate, după ce, acum trei ani, instituţia a declanşat împotriva lui două acţiuni judecătoreşti. Pe 19 august 2016, consilierul local PSD de la Rucăr, Gabriel Avram era declarat de Agenţia Naţională de Integritate în incompatibilitate, dar şi acuzat de fals în declaraţii. Trei luni mai târziu, pe 15 noiembrie 2016, ANI anunţa starea de incompatibilitate, conflict de interese administrativ şi penal, fals în declaraţii şi înşelăciune pentru 18 actuali şi foşti aleşi locali, printre care şi rucăreanul Gabriel Avram.

Soţia consilierului Gabriel Avram a furnizat Primăriei Rucăr materiale de construcţii de peste 135.000 lei

Pe 19 august 2016, ANI transmite într-un comunicat că „a constatat starea de incompatibilitate, precum şi indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii în cazul lui Gabriel Avram, consilier local pentru mandatele 2012 – 2016 şi 2016 – 2020 al comunei Rucăr, judeţul Argeş. Gabriel Avram s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deţinerii mandatului 2012-2016 de consilier local, întrucât  societatea comercială Nic-Com-Geo SRL (la care acesta, împreună cu soţia sa, deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator) a încheiat cu Primăria Rucăr contracte comerciale de furnizare produse, prin care societatea amintită a furnizat Primăriei Rucăr materiale de construcţii şi materiale de întreţinere în cuantum de 135.328,65 lei. Gabriel Avram a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 90, din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al Consiliului de Administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de Consiliile Locale sau Consiliile Judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul întâi ale alesului local. De asemenea, întrucât persoana evaluată nu a menţionat în declaraţiile de interese, depuse în calitate de consilier local pentru mandatul 2012-2016, nici deţinerea calităţii de asociat şi a funcţiei de administrator la SC Nic-Com-Geo SRL, nici contractele comerciale de furnizare produse încheiate de către această societate comercială cu Primăria Rucăr, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung – Muscel, judeţul Argeş, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către Gabriel Avram a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art.326 din Codul Penal al României. Potrivit dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie fals în declaraţii „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe. (…) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…).”

ANI a mai consemnat că, dacă se dovedeşte această stare de incompatibilitate, consilierul local va fi decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani. Şi, cum acesta ocupă o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa una similară pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

După ce ANI a sesizat Parchetul, la Judecătoria Câmpulung a fost înregistrat, pe 28 decembrie 2018, dosarul penal în care consilierul local de la Rucăr, Gabriel Avram, a fost trimis în judecată pentru falsul în declaraţii.

La primul termen, din 17 aprilie 2019, cauza a fost amânată la 29 mai 2019, când s-a dat şi soluţia. Gabriel Avram a fost condamnat pentru fals în declaraţii la 120 de zile amendă, stabilindu-se pentru fiecare zi 20 de lei, astfel suma de plată se ridică la 2.400 lei. Bărbatului i s-a pus în vedere că, dacă nu achită cuantumul amenzii, aceasta îi va fi înlocuită cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Instanţa a mai dispus desfiinţarea parţială a declaraţiilor de interese completate de rucărean: cele din 9 iulie 2012, 24 mai 2013, 10 iunie 2014 şi 1 iunie 2015, în privinţa rubricilor necompletate conform realităţii. Adică la poziţia (1): Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale; şi poziţia (5): Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar.

Prin aceeaşi hotărâre, s-a mai dispus desfiinţarea parţială a declaraţiei de interese completată de inculpat la 14 iunie 2016, în privinţa rubricii (5): Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar.

Bărbatul a fost pus să suporte cheltuielile judiciare către stat, din faza de urmărire penală şi judecată, în cuantum de 360 de lei. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Dosarul în care Gabriel Avram este judecat pentru conflict de interese, la Înalta Curte

Pe 15 noiembrie 2016, Agenţia Naţională de Integritate a publicat un comunicat prin care anunţa că a constatat starea de incompatibilitate, existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală, precum şi indicii privind săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi înşelăciune în cazul a 18 foşti şi actuali aleşi locali. Printre aceştia s-a numărat şi consilierul local de la Rucăr, Gabriel Avram. În cazul lui, conflictul de interese administrativ şi penal a pornit după ce, „în calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local Rucăr, având (personal şi prin soţie) un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 77, din Legea nr. 161/2003, art. 46, din Legea nr. 215/2001 şi art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1), din Legea nr. 393/2004.”

În cauză, ANI a sesizat din nou Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către Gabriel Avram a infracţiunii de conflict de interese. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Argeş, care, pe 20 martie 2017, a declinat competenţa în favoarea Curţii de Apel Piteşti. Aceasta din urmă, pe 29 mai 2017, i-a respins bărbatului contestaţia, ca neîntemeiată. În prezent, dosarul este pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, primul termen fiind stabilit pentru 10 octombrie 2019. Adrian TĂNASE

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!