6.9 C
Campulung Muscel
01/12/2023

De la anul, nu vom mai plăti factura de gunoi la Financiar Urban, ci o taxă specială la Primărie

Pentru ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local Câmpulung pe anul 2016 se pregăteşte o hotărâre care sigur îi interesează pe toţi locuitorii municipiului plătitori de facturi pentru gunoi firmei Financiar Urban. Proiectul a figurat şi pe ordinea de zi a şedinţei din 28 noiembrie 2016, dar, la acel moment, doar au fost desemnaţi trei membri ai Legislativului în componenţa comisiei care urma să negocieze cu operatorul de gunoi cuantumul unei taxe achitate în locul actualului tarif perceput pentru ridicarea gunoiului. Mai precis, intenţiile autorităţilor locale sunt de a avea aprobată în luna decembrie, pentru a o putea aplica de la 1 ianuarie 2017, o taxă specială de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer, denumită „taxă de salubrizare”, pentru beneficiarii serviciului public realizat, la nivelul Câmpulungului, prin gestiune delegată, de către SC Financiar Urban SRL. Mai pe înţeles, în locul tarifului de 8,75 lei, pe persoană, pe lună, pe care îl plătim la casieriile societăţii Financiar Urban, să achităm la Primărie 7,50 lei/persoană, pe lună. O reducere, care, în realitate, susţin liberalii, ascunde multe nebuloase. În primul rând, numărul de persoane pentru care Primăria va plăti operatorului cei 7,50 lei. Propunerea Executivului lui Liviu Ţâroiu a fost de 26.000 de persoane, respinsă, însă, de aceştia, cum că umflă conturile firmei de salubritate piteştene. 

Tariful ar scădea de la 8,75 lei, la 7,50 lei

Iată în continuare care sunt propunerile Primăriei, pe care doreşte să le aplice de la anul în materia gunoiului menajer: 

=Pentru persoane fizice: 

-7,50 lei/persoană/lună, cu TVA, pentru cei domiciliaţi în Câmpulung; 

-7,50 lei/clădire (locuinţă de vacanţă)/lună, cu TVA, pentru cei care nu au domiciliul în Câmpulung, dar care deţin în proprietate o clădire (locuinţă de vacanţă) în municipiu;

=Pentru persoane juridice:

-108,71 lei/mc, cu TVA, pentru deşeu amestec;

-77,67 lei/mc, cu TVA, pentru deşeu precolectat selectiv;

-62,06 lei/mc, cu TVA, pentru deşeu biodegradabil;

-116,53 lei/mc, cu TVA, pentru deşeu rezultat din construcţii şi demolări.

Taxa de salubrizare – mai precizează proiectul de hotărâre – se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciul de colectare, transport şi depozitare, care nu deţin încheiat un contract de prestări servicii cu SC Financiar Urban SRL, se face venit la bugetul local şi se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciului de salubritate al municipiului. Persoanele juridice din Câmpulung, în schimb, încheie cu Financiar Urban, în mod direct, contracte de prestări servicii, plătind pentru aceasta tariful de colectare stabilit prin hotărârea Adunării Generale a ADI SERVSAL.

La întrunirea aleşilor comunităţii din 28 noiembrie 2016, primarul Liviu Ţâroiu a explicat ce doreşte conducerea de la Financiar Urban: „(…) Dânşii au făcut o solicitare către noi, pentru ca această colectare de gunoi să îmbrace forma unei taxe speciale, conform legii. Noi, la această oră, avem un tarif de 8,75 lei, pe persoană, pe lună, iar dânşii vin cu o propunere: dacă se instituie această taxă, să coborâm la nivelul de 7,50 lei, pentru fiecare cetăţean, să avem o diminuare de 1,25 lei, de persoană, pe lună.” Însă ceea ce era cel mai interesant, după cum a recunoscut şeful Executivului, era numărul de persoane pentru care municipiul Câmpulung trebuie să plătească taxă celor de la Financiar Urban. Asta pentru că: „Din discuţiile noastre, ale Executivului, nu putem lua nici datele de la Statistică, nici ultimul recensământ, care n-a fost validat şi care nu este corect, la această oră. Noi am considerat că un număr maxim de persoane, la care poate fi apreciată taxa specială este undeva la 26.000 de persoane.”

Ca să se stabilească nivelul taxei şi numărul de persoane, prin negocieri cu Financiar Urban, s-a mai propus constituirea unei comisii formate din reprezentanţi ai Executivului şi Legislativului.

Edilul are în jur de 22.000 de contracte la apă şi canal, iar Financiar Urban, pentru gunoi, doar 16.700 

Procedura de negociere va fi urmată, după girul Consiliului Local, de semnarea contractului cu operatorul de gunoi, pentru taxa specială, care o va elimina pe cealaltă, aflată în vigoare de la începutul anului 2016, aprobată de Legislativul anterior, deoarece, este sigur primarul Ţâroiu, nu vor mai fi cetăţeni fără contracte de gunoi. „Eu cred că este o soluţie bună (n.r. noua taxă specială). În acest fel, nu mai alergăm după cei care nu încheie contracte şi va fi o treabă instituită pentru toţi cetăţenii.”, a mai precizat Ţâroiu, cu menţiunea că este deschis la propuneri. Nu va fi o dublă impunere câmpulungenilor, adică şi taxă, şi contract de gunoi, fiind eliminată obligativitatea de a avea contract cu Financiar Urban. 

Liberalii au propus ca la negociere să se intre cu o propunere de taxă de maximum 7,50 lei, nu 7,50 lei, care, fiind bătută în cuie, nu mai putea fi supusă negocierii. Plus că valoarea este mare şi avantajează operatorul, care, cu 7,50 lei achitaţi pentru 26.000 de locuitori, va încasa mai mult decât încasa cu 8,75 lei achitaţi doar de cei cu contracte la gunoi. Adică 16.695 de contracte perfectate de câmpulungeni cu Financiar Urban. Liviu Ţâroiu a recunoscut că şi lui îi este neclar de ce sunt numai 16.695 de contracte pentru gunoi, în condiţiile în care contractele pentru apă şi canalizare ale Edilului sunt în număr de 22.000. Pentru că, de fapt, de aici s-a pornit. Toţi cei care au avut contracte la Edilul, pentru apă şi canal, automat, trebuiau să aibă contracte şi la gunoi. În trecut, preţul pentru gunoi era inclus în factura pentru apă şi canal. Tot aleşii din grupul PNL au insistat că Primăria se încarcă cu restanţele celor care nu plătesc, în timp ce Financiar Urban îşi încasează banii integral, graţie acestei taxe. „N-avem nicio legătură cu datoriile vechi.”, asigură primarul. Dar va avea cu cele viitoare.      

Ca să-şi motiveze colegii să voteze taxa, Liviu Ţâroiu a atins coarda sensibilă a votantului: „De ce să nu venim în favoarea cetăţeanului ca să plătească mai puţin? Şi, a doua oară, să plătească într-un singur loc, nu să facă contract, pe care să-l prelungească în fiecare an, să se ducă şi la Edilul, şi la Akta, unde sunt punctele de colectare?” „Dacă dânşii, ca privaţi, au reuşit să facă 16.000 de contracte, având un interes direct, eu, ca Primărie, îi spun: aţi făcut puţine 16.000, să vă dăm noi 26.000?! Că n-aveţi suficient profit!”, a intervenit consilierul local PNL Bogdan David. 

Iniţial, a divulgat David o discuţie precedentă cu directorul Niţu, de la Financiar Urban, acesta ar fi fost de acord cu un tarif mai mic de 7,50 lei, achitat pentru 18.000 de persoane. În niciun caz, 26.000, propunerea generoasă a Primăriei! Primarul a contrazis afirmaţiile fostului coleg din perioada de provizorat, negând că a avut loc o astfel de discuţie. A doua negare a venit din partea directorului Niţu. Potrivit lui Ţâroiu, discuţia cu Financiar Urban a fost pentru 28.000 de persoane, dar, tot ca urmare a unei negocieri, s-a bătut palma pentru 26.000.

Financiar Urban a cerut ca Primăria să-i verse taxa pentru 26.000 de suflete. La negocieri s-au stabilit 22.500 

La şedinţa de Consiliu Local din 28 noiembrie 2016 a fost invitat să participe şi directorul de la Financiar Urban, Constantin Niţu, pentru a clarifica anumite nelămuriri ale aleşilor. „În judeţul Argeş, toate localităţile din mediul rural folosesc această taxă din 2012. În afară de acestea, Mioveni are taxă din 2012, Costeşti a introdus-o acum, pentru că a început etapa a doua de colectare pe zona Costeşti, Piteşti este în lucru şi este posibil ca, de la 1 ianuarie, să introducă această taxă, Curtea de Argeş încă n-a demarat. Noi am venit ca nişte licitanţi în această activitate, dar este singurul judeţ din România care s-a închis la capitolul deşeuri, la nivel total, prin acest proiect de management al deşeurilor, cu bani foarte mulţi puşi de Consiliul Judeţean şi Comunitatea Europeană. Este judeţul care funcţionează cu groapă ecologică la Albota, cu patru staţii de transfer. Referitor la localitatea dumneavoastră, în 2012, la caietul de sarcini care a fost prezentat de Asociaţia Primăriilor din judeţ, din care faceţi parte, au fost trecute 33.000 de persoane. La acest număr de persoane s-a putut stabili tariful de colectare a deşeurilor menajere din zona Câmpulung, de 8,75 lei. Acelaşi tarif a fost şi la Piteşti, şi la Mioveni, şi la Topoloveni, oraşele care au intrat în prima etapă, în acest proiect. La propunerea noastră, Mioveni a acceptat imediat reducerea tarifului de la 8,75 lei, la 7,50 lei, cu introducere de taxă. Comunele au alt sistem de colectare, cu un tarif mai mic, dar nu este din poartă în poartă. De acolo se colectează la nişte rampe de transfer. La Câmpulung, la 33.000 de persoane, pe care noi le-am luat în calcul când am obţinut un tarif de 8,75 lei, am început activitatea împreună cu Edilul, care avea constituită o structură. Am încheiat un contract de colaborare, am plătit nişte comisioane pentru partea de colectare bani şi de facturare, în fiecare lună, raportat la ce se colecta. Din cele 33.000 de persoane, am reuşit să facem contracte la 22.000. Restul n-au făcut. Acum câteva luni, prin hotărâre a Consiliului Local, ni s-a impus să reziliem contractul cu Edilul, am început să facem noi contracte separat. Am reuşit să facem 16.000 de contracte. De la 33.000, câţi am luat în calcul la un tarif de 8,75 lei, am ajuns la jumătate. Cantitatea de gunoi din Câmpulung, ca din orice localitate din judeţ, este foarte bine monitorizată. Se cântăreşte la rampa de transfer de la Câmpulung, se raportează la Agenţia de Mediu la fiecare sfârşit de săptămână şi se raportează la nivel general, la Ministerul Mediului. Există o normă de deşeuri menajere produsă de un locuitor în mediul urban, care este 0,8 kilograme pe persoană. Când facem calculul la cantitatea pe care o colectăm de aici, la această normă, reiese că ar exista în localitatea dumneavoastră 28.000 de persoane. Atunci, noi am venit cu această propunere, care am avut-o şi pentru restul localităţilor: reducem taxa către populaţie, aşa cum am redus la Mioveni, de la 8,75 lei, la 7,5 lei, şi ne aliniem cu realitatea de persoane.”, a fost motivarea expusă Consiliului Local de directorul de la Financiar Urban. 

La sfârşitul lui noiembrie, nu s-a votat reducerea propusă, doar s-au votat aleşii în comisia de negociere: Gheorghe Sârbu (PSD), Bogdan David (PNL) şi Sergiu Cicu (ALDE). Cu subalternii lui Ţâroiu din comisie, consilierii PSD şi ALDE au scos cifrele dorite şi stabilite înainte de Ţâroiu şi Financiar Urban: 7,50 lei plătiţi pentru 22.500 de câmpulungeni, nu 26.000. Probabil, hotărârea care se va aproba în decembrie va lămuri ce se întâmplă dacă Primăria nu încasează în procent de 100% taxa de la cei 22.500 de plătitori prognozaţi, cum  recuperează penalităţile şi cum vor fi excluşi de la plată concetăţenii noştri plecaţi la muncă în afară, care nu produc gunoi în Câmpulung. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!