Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

2.Despre tainele unei vieţi abundente

Intră şi rămâi în Hristos

Dacă cineva întreabă temător: „Oare va putea Dumnezeu să mă păzească în slăbiciunea în care mă găsesc?”, să vină fără nici o frică. Hristos, altarul cel viu, jertfa veşnică, te poate face să fii primit de Dumnezeu în orice clipă. Intră şi rămâi în El! Rămâi în Hristos, într-o conştiinţă plină de pace şi de încredere! Şi oricât ai fi de nevrednic şi de slab, altarul sfinţeşte darul. Deci fiind în Hristos şi rămânând în El, Dumnezeu primeşte slăbiciunea mea şi capăt trecere în ochii Lui. Caută să păstrezi acest adevăr ca pe o putere pentru un neîntrerupt acces spre Dumnezeu.

În Hristos, uşa inimii Tatălui îmi este deschisă în orice moment. Nu putem fi prin noi înşine aşa cum ne vrea Dumnezeu. Numai viaţa Lui poate să producă în noi ce-I este plăcut. Este o grea piatră de încercare. Ea cere mărturisirea neputinţei, şi nu oricine este dispus s-o facă. Înseamnă să fim gata a recunoaşte şi a mărturisi că, pentru executarea planurilor lui Dumnezeu, noi suntem nişte instrumente fără valoare şi fără putere şi că, prin noi înşine, nu putem face nimic. Creştinul duhovnicesc este un om care n-a atins ţinta finală, mai are încă de crescut. Dar semnul caracteristic al firii lui este umblarea sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Este un om care şi-a luat adevărata poziţie şi care zice: „Doamne, eu m-am predat Ţie, ca să fiu călăuzit de Duhul Tău. Tu m-ai primit şi m-ai binecuvântat, şi acum Duhul Sfânt mă călăuzeşte”

„Vă voi da odihnă”

„Vă voi da odihnă” zice Domnul Isus, vă voi aşeza în odihnă, vă voi pensiona, nu prin aceea că vă voi explica toate lucrurile, aceasta va avea loc abia în veşnicie, ci prin faptul că voi lua de la voi necazul, astfel încât nu vă veţi mai nelinişti de nimic (Stockmayer). Cine reuşeşte a mă convinge că sunt păcătos şi un păcătos cât mai mare, dacă se poate cel mai mare, acela îmi va face mie cel mai mare bine. Şi cine mă convinge că sunt slab, acela îmi face bine, fiindcă îmi dă dreptul la sfinţenie şi la putere. De câte ori ascult, Dumnezeirea este absolut de partea mea, aşa încât harul lui Dumnezeu şi ascultarea mea naturală sunt unite laolaltă. Ascultare înseamnă a te sprijini numai pe jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus. Ascultarea mea este întâmpinată imediat de harul supranatural al lui Dumnezeu şi mă umple de bucurie. Sâmburele duhului satanic este iubirea de sine, mândria, care caută să-şi facă loc sieşi, simţământul mulţumirii de sine, înfumurare şi egoism, simţământul prea mare al însemnătăţii personale cu care este unită întotdeauna neatârnarea de Dumnezeu. Mulţi creştini se mulţumesc să-L cunoască pe Domnul Isus cel răstignit. Puţin le pasă lor de un Hristos ceresc şi de puterea pe care o are El de a ne smulge din lume şi a face să se coboare cerul în inima noastră.

Dacă vrei să fii de folos pentru Dumnezeu, caută să ajungi la o legătură cât mai strânsă cu Domnul Isus Hristos, şi El va face să fii de folos în fiecare minut, fără să-ţi dai seama. Este o adevărată minune să fim introduşi încă pe parcursul vieţii noastre pământeşti, în prezenţa necurmată a lui Dumnezeu. Dar credinţa are mereu de-a face cu imposibilităţi. Unica ei regulă sau măsură este ceea ce a declarat Dumnezeu ca fiind posibil pentru El.

„Te rog, mai ales, Dumnezeul meu, să desăvârşeşti în mine, cu putere, despărţirea de propriul meu Eu! Tu să faci ca prezenţa Ta, prin locuirea Domnului Isus în mine, să fie puterea care să dea jos de pe tron Eul meu! Eu mi-am întors faţa cu scârbă de la el. Tată, descoperă pe Fiul, pe deplin, în mine!”

Mireasa Domnului Isus

În orice dorinţă după curăţire şi după sfinţire te învârteşti pe loc, dacă tu continui a urmări mulţumirea şi înaintarea ta, în loc să cauţi zidirea întregului Trup al lui Hristos. Noi suntem chemaţi, îndreptăţiţi, sfinţiţi şi proslăviţi, nu pentru meritele noastre, ci pentru că Domnul Isus aşteaptă să I se pregătească Mireasa.

  (continuare în numărul viitor) 

Publicat din cartea „Religie sau credinţă?”, de Nicolae Tonoiu.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon contact: 0745.021.424

Evenimentul Muscelean