Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 270

 

 

2.Despre tainele unei vieţi abundente

Cum să eviţi a deveni un creştin căldicel

Creştinii căldicei fac multe fapte, dar nu-şi dau deloc seama ce lipsuri există în relaţiile lor de inimă cu Persoana Domnului Isus Hristos. Ei ar trebui să-şi facă drum prin atmosfera aceasta căldicică, şi în fiecare dimineaţă, să se acopere cu mantia Persoanei Sale, pentru ca viaţa lor spirituală să nu fie vătămată, nu de aerul rece, ci de acela al încropelii, al nepăsării, al indiferenţei care e cu mult mai periculos, şi pentru ca viaţa lor să pulseze din ce în ce mai caldă şi chiar mai fierbinte.

Rugăciunea întăreşte dorinţa, trezeşte nădejdea primirii unui răspuns şi dă putere sufletului să-l aştepte; ne îndeamnă să căutăm răspunsul, făcând voia lui Dumnezeu. Cerul nu este altceva decât locul unde se manifestă stăpânirea deplină a voii lui Dumnezeu. Nimeni nu intră în cer dacă nu a învăţat să facă voia lui Dumnezeu. La orice rugăciune către Tatăl, ia-ţi locul în Fiul şi fă-o prin puterea Duhului Sfânt! Nici o rugăciune nu se înalţă spre ceruri fără să fie nevoie de Sfânta Treime. Rămâi prosternat înaintea Dumnezeului celui viu şi credinţa ta va deveni tare şi îndrăzneaţă. El este Dumnezeul cel viu, Care le dă viaţă celor ce se apropie de El. Rămâi în prezenţa Lui! Numai aşa, dar numai aşa, vei scăpa de o inimă rea şi necredincioasă.

Moartea noastră - viaţa noastră

Răstignirea Domnului Isus, prin care firea mea a fost judecată, moartea Lui, prin care omul firesc a încetat să mai existe, nu sunt numai pentru noi, ci sunt cu adevărat ale noastre; ele sunt viaţa şi puterea care lucrează în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Zi de zi, noi rămânem în El. Tremurând, dar bucuroşi, ne luăm locul în El. Gustând moartea, al doilea Adam a câştigat viaţa pentru toţi. Pentru cine Îl primeşte pe Mântuitorul, prezenţa şi puterea eficace a vieţii nu sunt mai puţin reale decât au fost păcatul şi moartea. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să prefacă în duh şi viaţă tot ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu.

Desăvârşirea vieţii creştinului

Cred eu că Dumnezeul cel atotputernic este izvorul voinţei mele? Dumnezeu nu Se mărgineşte doar să aştepte de la mine să fac voia Lui, ci El însuşi este în mine ca s-o facă. Dacă şi după naşterea din nou Îl rugăm pe Dumnezeu să ne conducă, acesta este un rod necopt. Credinciosul este însăşi expresia voii lui Dumnezeu. Dacă El vrea să mă aibă, să-Şi deschidă drum până la mine şi să găsească mijlocul de a da viaţă celui slăbănog, celui orb, celui mort. Domnul Isus trăieşte în cer pentru a face în tine voia lui Dumnezeu. Numai cel ce se predă în totul pentru a face voia lui Dumnezeu şi tocmai de aceea vrea să-L aibă pe Hristos se va bucura de experienţa locuirii lui Hristos în inima sa şi va putea face întotdeauna voia Lui cu bucurie. Iată secretul simplu dar necunoscut multora al desăvârşirii vieţii creştine. Am nevoie de împărtăşirea cu moartea lui Hristos, şi cu viaţa cea de după moarte aşa cum am avut trebuinţă de sângele scump al Domnului Isus.

În aşteptarea lui Dumnezeu

Dragă suflete, în aşteptarea lui Dumnezeu, adesea tu poţi să oboseşti, pentru că ştii foarte puţin despre intenţiile Lui. Eu te rog, nu te descuraja; neştiinţa aceasta este adesea ceva foarte bun. Te va învăţa să laşi totul în mâinile Sale şi să aştepţi totul numai de la El.

Aşteaptă-L pe Domnul! Fii tare şi inima să-ţi fie plină de curaj! Orice exerciţiu al vieţii spirituale, citirea şi rugăciunea, voinţa noastră şi fapta au într-adevăr mare valoare. Dar ele nu pot face altceva decât a ne arăta dmmul şi a ne pregăti, în umilinţă, să privim spre Domnul nostru, să depindem numai de El şi să aşteptăm în răbdare timpul Său şi îndurarea Sa.

Am murit împreună cu Hristos

Spune-I Domnului că vrei să fii jertfit, că eşti gata să fii jertfit şi Domnul îţi va dovedi că El este tot ce ai visat tu vreodată despre El. Faptul de a fi morţi şi înviaţi împreună cu Hristos este învăţătura măreaţă care stă totdeauna la baza tuturor lucrurilor. Tema constantă a apostolului Pavel în Epistola către Coloseni este că, fiind credincioşi, suntem în întregime asociaţi cu Hristos. Voi menţiona trei trepte în procesul realizării morţii noastre:

1.Judecata lui Dumnezeu care ne spune: „Voi aţi murit”. (Romani 7: 4)

2.Recunoaşterea acestui lucru prin credinţă: „Voi înşivă socotiţi-vă morţi”.

3.Punerea în practică a acestui lucru: purtând totdeauna în trupul nostru moartea Domnului Isus: „Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” (2 Corinteni 4.10).

 (continuare în numărul viitor) 

Publicat din cartea „Religie sau credinţă?”, de Nicolae Tonoiu.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon contact: 0745.021.424

Google Ad

<script data-ad-client="ca-pub-8980371399763499" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

The most visited gambling websites in The UK