19.1 C
Campulung Muscel
19/06/2024

Biserica „Sfântul Nicolae”, monument istoric cu o vechime de 156 de ani, a fost resfinţită la sfârşitul celor şase ani de reabilitare

Încă un eveniment important pentru viaţa spirituală locală, care va fi reţinut, cu siguranţă, de istoria Câmpulungului, a avut loc astăzi, 26 mai 2024: resfinţirea Bisericii „Sfântul Nicolae Popa Savu”, restaurată, consolidată, pusă în siguranţă şi adaptată tehnologiei moderne după aproape şase ani de strădanii fizice şi financiare. Acţiunea a fost de-o anvergură aşteptată, şi pentru raritatea şi frumuseţea unui ceremonial religios cu totul special, când credincioşilor li se permite să intre în altarul proaspăt resfinţit. Întreg ritualul a adus lumea la biserică, pentru a lua parte la secvenţe rare, care au loc doar la construcţia unui locaş nou sau la reabilitarea lui capitală.

  • Preotul Ion Cojocaru: „Am aici câţiva credincioşi care, în fiecare lună, din puţinul lor, au dat din pensia – poate minimă, de cele mai multe ori – câte ceva pentru edificarea acestei lucrări”

26 mai 2024 se adaugă datei de 8 septembrie 2022, când a avut loc un eveniment similar: slujba de resfinţire a Mănăstirii „Negru Vodă”, tot ca urmare a finalizării unui proiect de reabilitare cu fonduri nerambursabile. Serviciul religios de astăzi a fost oficiat de un sobor consistent de feţe bisericeşti, ca la o mare sărbătoare, fiind condus de Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

După momentul consumat în afara bisericii, în timpul căruia s-au sfinţit zidurile exterioare, acţiunea s-a mutat în interior, pentru resfinţirea altarului şi a incintei locaşului de cult. Oficialităţilor prezente la eveniment – conducerea municipiului, a Consiliului Judeţean şi a instituţiei prin intermediul căreia s-a derulat finanţarea – li s-a permis să asiste şi la momentele derulate în interiorul bisericii care arată extraordinar. Slujba de resfinţire a fost urmată de cea a Sfintei Liturghii, oficiată pe scena amplasată în capătul Bulevardului „Pardon”.

Întregul proces de reabilitare a aşezământului aflat, din câte se pare, la a treia construcţie, cu o vechime de 156 de ani, a început în 2016 – momentul debutului proiectului cu fonduri europene – şi s-a încheiat în 2024. În acest interval s-au derulat lucrările susţinute din finanţarea europeană atrasă, care au avut ca obiect doar biserica, nu şi celelalte componente ale ansamblului arhitectural, cât şi intervenţiile suportate din contribuţia proprie a parohiei. Durata investiţiei a fost afectată de pandemie şi de explozia repetată a preţurilor materialelor de construcţii şi a manoperei.

La proiectul proaspăt încheiat, marcat de încercări şi provocări, s-a referit în mesajul său preotul Ion Cojocaru, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae”. „Proiectul a început ca o masă comună, făcută de un antreprenor din vecinătatea noastră, domnul Tudorel Geamănu, care ne-a pus pe noi, pe părintele Robert, la o masă, şi am proiectat această stare. S-a împlinit şi am văzut că unde vrea Dumnezeu se miruieşte rânduiala firii, pentru că în pandemie am lucrat cel mai mult şi am descoperit că sunt şi oameni frumoşi, în toate funcţiile, în toate poziţiile sociale, în toate locurile, care lucrează fără să facă niciun fel de publicitate în folosul lor şi care lucrează pentru Dumnezeu. Să ştiţi că Dumnezeu nu rămâne nimănui dator!

De aceea, vă mulţumesc tuturor! Îi mulţumesc lui Dumnezeu, în primul rând, Maicii Domnului şi Sfântului Nicolae, că am reuşit să ducem la capăt această lucrare. Apoi, Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, pentru că a binecuvântat lucrările şi a purtat de grijă, purtându-ne în rugăciune pe noi, cei care ne osteneam aici. Îi mulţumesc managerului de proiect, care, de cele mai multe ori, era la prăpastie, la buza disperării, pentru că aveam probleme de tot felul. Mulţumesc celor care au scris proiectul, mulţumesc autorităţilor care ne-au dat câte ceva de fiecare dată, pentru a uşura povara financiară a acestui proiect. Mulţumesc familiei mele, pentru că m-a tolerat! Ori de câte ori veneam aşa de supărat, încât pentru ei nu mai aveam niciun fel de timp. Vă mulţumesc dumneavoastră, tuturor acelora care aţi fost alături! Am aici câţiva credincioşi care, în fiecare lună, din puţinul lor, au dat din pensia – poate minimă, de cele mai multe ori – câte ceva pentru edificarea acestei lucrări. Ar fi multe de spus, însă voi lăsa să grăiască faptele. Dacă alţii vor face mai multe ca noi, Îl rog pe Dumnezeu să îi ajute să poată îndeplini lucruri bune oriunde se găsesc! Şi în autorităţile statului, şi în autorităţile locale, şi în firmele executante şi de consultanţă, şi în starea de creştin adevărat şi iubitor de spaţiu sacru, pentru că, de aceea, Biserica se sfinţeşte întâi de afară spre înăuntru, delimitându-se acest spaţiu sacru. Voi încheia cu ceea ce spunem noi în fiecare Sfântă Liturghie: „Sfinţeşte pe cei care iubesc podoaba casei Tale, pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta şi nu ne lăsa pe noi, cei care nădăjduim întru Tine, Amin!”.”, a afirmat părintele Cojocaru.

  • Actuala biserică este a treia pe amplasamentul din capătul bulevardului

În continuare, vă prezentăm conţinutul „Documentului de sfinţire”, căruia i s-a dat citire în biserică, în timpul slujbei de sfinţire.

„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu desăvârşirea Sfântului Duh, întru mărirea Sfintei şi Celei de-o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, ziditu-s-a din temelii această sfântă biserică a Parohiei „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae şi Buna Vestire, în perioada anilor 1860-1868, de către enoriaşii parohiei şi alţi buni creştini, în vremea mitropolitului Ţării Româneşti, Nifon al II-lea, aşa cum menţionează pisania bisericii.

Începuturile vieţii bisericeşti ortodoxe pe aceste meleaguri muscelene se pierd în negura istoriei. Nu există date precise cu privire la bisericile anterioare construite pe acest amplasament, mai ales că acestea, cât şi actuala biserică nu au fost legate de numele vreunui domnitor, demnitar sau boier, ci de aşa-numiţii mahalagii, adică locuitorii mahalalei, aceia fiind cei care au avut iniţiativa zidirii bisericii actuale. După unele ipoteze istorice, se crede că prezenta biserică ar fi cea de-a treia construcţie. Pisania situată la nord de intrare, pe faţada vestică, consemnează că prima biserică a fost ridicată pe la anul 1450, de un preot numit Savu. De aici, probabil, şi patronimul bisericii de „Popa-Savu”. Iar la anul 1779 a fost reparată, mărită şi înfrumuseţată, ca mai târziu, începând cu anul 1860, să fie reclădită din temelii, forma arhitecturală păstrându-se până în zilele noastre, lucrările fiind conduse de un anume Marin Iosif.

Pictura murală interioară a fost realizată începând cu anul 1864, în Sfântul Altar, naos şi pronaos, de către zugravul de biserici Mişu Popp, din Braşov, iar în pridvor, de către Gheorghe Belizarie.

La realizarea catagrafiei, în anul 1840, preotul Ion Spiroiu arată că biserica a fost reînnoită în anul 1747, iar într-un minei al lunii octombrie, tipărit la Râmnic, în anul 1776, apare următoarea însemnare din secolul al XVIII-lea: „Jupânului Manole şi popa Constantin cel bătrân, feciorul popii Savu, protopop, de la hramurile Bunei Vestiri şi Ierarhului Nicolae.”

  • În 2018, s-a semnat contractul de finanţare europeană în valoare de aproape 5 milioane de lei   

„De-a lungul vremii, biserica a beneficiat de lucrări de restaurare şi înfrumuseţare, prin grija slujitorilor care au slujit aici, Gheorghe Dudu, Virgil Popescu, Eugen Nicolae Matei şi a bunilor creştini de la această parohie, fiecare după putinţă.

Cum nimeni şi nimic, în afară de Domnul Dumnezeu, nu este ferit de curgerea anilor şi de degradarea fizică, nici Biserica Parohiei „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpulung Muscel nu a fost cruţată, motiv pentru care acest aşezământ bisericesc ortodox muscelean necesita intervenţii urgente pentru redobândirea frumuseţii de odinioară.

Astfel, la îndemnul şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic Argeşeanul, preotul paroh Ion Cojocaru, care îndeplineşte şi ascultare de director al Seminarului Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul” din Câmpulung Muscel, preoţii co-slujitori Robert Maria şi Andrei Ovidiu Vitan, au întreprins demersurile ce se impun către cei în drept, în vederea accesării unui proiect cu finanţare europeană, pentru restaurarea bisericii parohiale, monument istoric categoria B.

Printre iniţiatorii proiectului de restaurare se numără domnul Tudor Geamănu, enoriaş al parohiei, şi domnul Remus Brăguţă, consultant pentru fonduri europene. Din rânduiala bunului Dumnezeu, în anul 2018, cu sprijinul domnului Liviu Muşat, director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, al doamnei Andreea Mirela Tache, al firmei de consultanţă Andralex Project Company, din Piteşti, reprezentată de doamna Florentina Grigoraş, precum şi al altor oameni de bine cunoscuţi de Domnul Dumnezeu, a fost semnat contractul de finanţare al unui proiect în valoare de 4.952.175 lei, subvenţionat din fonduri structurale europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Proiectul de investiţii intitulat „Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Bisericii „Sfântul Nicolae Popa-Savu” din Câmpulung Muscel” s-a desfăşurat în perioada ianuarie 2016 – octombrie 2023, obiectivul general fiind creşterea gradului de expunere a bisericii către credincioşi, sporirea numărului de vizitatori, redarea frumuseţii arhitecturale de odinioară, dar şi digitalizarea obiectivului.

Consiliul Judeţean Argeş, reprezentat de către domnul preşedinte Ion Mînzînă, a sprijinit cofinanţarea proiectului european, prin alocarea sumei de 30.000 lei. De asemenea, Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Muscel, prin doamna primar Elena Lasconi şi domnul primar Ion Liviu Ţâroiu, au acordat sprijin financiar în realizarea proiectului european, prin alocarea sumei de 23.000 lei.

Domnii arhitecţi Alexandru Dascălu şi Bogdan Simionescu, diriginţii de şantier şi executanţii, precum Gheorghe Pascu, Neculai Pascariu, Cornel Condurache, Ion Cotescu, Bogdan Dinu, Cătălin Stăniloiu, s-au îngrijit de implementarea proiectului de restaurare generală, care a însemnat lucrări la învelitoarea bisericii, eliminarea igrasiei din toate spaţiile, restaurarea şi consolidarea bisericii, restaurarea picturii murale interioare în biserică de către domnii pictori restauratori Haik Azarian şi Dan Munteanu, montarea sistemului de încălzire centralizată prin pardoseală, dotări multiple, funcţionale, moderne, în vederea prevenirii incendiilor, precum şi digitalizarea obiectivului investiţional.”

  • Lucrările de înfrumuseţare exterioară au fost suportate din fondurile proprii ale parohiei

„Totodată, au mai fost executate şi lucrări de înfrumuseţare exterioară din fondurile proprii ale parohiei. Biserica Parohiei „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpulung Muscel rămâne peste veacuri mărturie a hărniciei preoţilor, care au slujit la această biserică, şi a hărniciei bunilor creştini ortodocşi musceleni, a autorităţilor locale şi centrale şi a altor binefăcători şi iubitori ai Casei Domnului Dumnezeu, care din puţinul sau preaplinul inimii lor au oferit daruri pentru a se numără în rândul ctitorilor.

La lucrările de restaurare şi la multe alte activităţi parohiale au contribuit financiar, moral şi prin muncă fizică, după posibilităţi, în perioada anilor 2018-2024, împreună cu preoţii slujitori, membrii Consiliului Parohial, enoriaşii parohiei şi alţi oameni iubitori de zidiri sfinte de aici şi de pretutindeni (n.r. actul consemnează numele celor care au făcut donaţii).

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu puteri sporite, lucrările de restaurare au fost desăvârşite în primăvara anului 2024. Socotind că toate acestea sunt binecuvântate de Domnul Dumnezeu, cu părintească dragoste am hotărât resfinţirea Bisericii Parohiei „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpulung Muscel, protoieria Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, astăzi, 26 mai 2024, în duminica a patra după Paşti, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în vremea păstoririi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Dătătorule de viaţă Doamne, trimite acum harul Tău cel sfânt peste toţi cei care s-au ostenit la zidirea şi înfrumuseţarea Casei Tale. Primeşte darul lor şi înscrie-i pe ei în cartea vieţii. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm cu stăruinţă, să binecuvântezi cu mult spor, deplină sănătate şi mântuire pe toţi ctitorii, sprijinitorii şi ostenitorii care au lucrat la această biserică, drept mărturie a purtării Tale de grijă, pentru bucuria şi mântuirea sufletească a dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului. Şi fiecare să fie răsplătit după mărinimia inimii sale.”

Actul este semnat de Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, împreună cu membrii soborului slujitor.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!