11.9 C
Campulung Muscel
21/05/2024

Scrisori din Câmpulung de Adrian Săvoiu – Sărbătorirea zilei de Sf. Andrei la Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung

Profesorii Școlii Normale „Carol I” la final de an școlar. Câmpulung, 23 iunie 1945

Lunga domnie a lui Carol I, cel care a declarat că punând piciorul pe pământul românesc s-a făcut român, a reprezentat o perioadă a reformelor instituţionale, economice şi administrative, o epocă a modernizării României. Dorinţa regelui de a avea în ţară instituţii publice de elită pornea de la convingerea sa fermă că puterea unui stat modern se măsoară, mai ales, prin gradul de cultură.

Pe 17 octombrie 1867, Dimitrie Gusti, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, i-a înaintat lui Carol un raport prin care propune constituirea unei comisii de pregătire a lucrărilor pentru organizarea „unei şcoli preparatoare de învăţători săteşti” la Bucureşti, întrucât Şcoala Normală de la Iaşi nu mai poate şcolariza suficienţi învăţători. După trei zile, Carol a semnat decretul prin care a fost numită „comisia pentru pregătirea lucrărilor necesare la imediata organizare în Bucureşti a unei şcoli preparatoare de învăţători săteşti”.

Școala Normală „Carol I” din Câmpulung. Programul festivităților la cea de-a 78-a aniversare a școlii (1867-1945)

Pe 22 noiembrie 1867, în localul din București, str. Academiei, nr. 13, a avut loc solemnitatea deschiderii cursurilor școlii, în prezența ministrului Dimitrie Gusti, a profesorilor, a invitaților și a celor 74 de elevi înscriși. Astfel a fost fondată cea dintâi școală din Muntenia pentru pregătirea învățătorilor.

În ziua de 30 noiembrie 1867 Carol a făcut prima sa vizită la școală, cu o importanță majoră pentru destinul acesteia. Profesorul George Radu Melidon, viitor director, cel care avea să facă din această instituție un centru model de îndrumare metodică, a consemnat în anuarul şcolii momentul:

„Ieri 30 noiembrie, Măria Sa Domnitorul a binevoit a vizita institutul pedagogic ce ţara datoreşte iniţiativei şi în mare parte generozităţii Măriei Sale. Măria Sa, acompaniat de Domnul Dimitrie Gusti, Ministrul Instrucţiunilor şi al Cultelor, a fost întâmpinat în capul scărei de D-nii membri ai comisiunei, care au organizat şcoala şi de D-nii profesori care dau şcoalei concursul lor”.

La ceremonie, Ion Ionescu de la Brad, decanul profesorilor școlii, a ținut un discurs în onoarea lui Carol I, urmat de un răspuns din partea Domnitorului. Acesta a donat școlii, din caseta sa particulară, 12.000 de galbeni pentru a se „întrebuința la clădirea unui edificiu propriu”. Carol I a răspuns că mulţumeşte pentru cuvintele pline de simţire care i-au fost adresate, după care a vizitat şcoala şi a asistat la o lecţie.

Școala Normală „Carol I” din Câmpulung. Festivitățile din 30 noiembrie 1945 (Sf. Andrei), cu ocazia Zilei școlii. 

La scurt timp, în ziua de 6 februarie 1868, ctitorul Şcolii Normale din Bucureşti a făcut o nouă vizită, de data aceasta inopinată. Carol I a intrat în clasa arhimandritului Iosif Naniescu, a pus întrebări elevilor, le-a cerut să arate localităţi pe hărţile aduse cu acest prilej, a luat de la director informaţii cu privire la starea materială, profesori, programa şcolară și a vizitat dormitoarele şi sala de muniţii.

  • Sfântul Andrei – patronul religios al Şcolii Normale „Carol I”

Pe 27 noiembrie 1868, directorul George Radu Melidon a înaintat ministerului un raport prin care a solicitat încuviințarea ca școala să fie pusă sub patronajul religios al Sf. Apostol Andrei, cu această motivație:

„La prima ei înființare, în anul 1867, școala s-a început mai cu temei în ziua de 30 noiembrie 1867, când a fost vizitată și inspectată pentru prima oară de Augustul ei fondator. […] Având în vedere toate acestea, am onoarea a vă propune, Domnule Ministru, să binevoiți a încuviința ca această instituție să fie pusă sub patronul religios al Sf. Apostol Andrei, serbând în toți anii ziua de 30 noiembrie, cu ceremonialul cuvenit, ca o aniversare pentru fondarea acestei școli și ca amintire pentru prima vizită cu care a fost onorată de Înalții ei fondatori”.

Școala Normală „Carol I”. Foto: I. Munteanu, Câmpulung, circa 1942    

Tot directorul George Radu Melidon a cerut ministerului aprobarea, în martie 1869, ca să se facă un drapel al școlii pe care elevii să-l folosească la diferite parade și solemnități. Drapelul urma să fie confecționat din mătase, în culorile naționale, să poarte pe el numele școlii și data fondării acesteia: 30 noiembrie 1867. Pe o parte a drapelului vor fi reprezentate însemnele țării, iar pe cealaltă, chipul Sf. Andrei, patronul religios al instituției.

Din1869, cu excepția perioadei din Marele Război (1916-1918) când Câmpulungul a fost ocupat de armata germană, iar instituția de învățământ a fost folosită ca spital militar, Școala Normală „Carol I” și-a sărbătorit an de an patronul spiritual pe 30 noiembrie.

Felul cum a fost organizată una dintre aceste aniversări, cea din anul 1945, la 78 de ani de la înființarea școlii, îl putem cunoaște urmărind programul tipărit cu acest prilej.

  • Programul celei de-a 78-a aniversări (patronul școlii) 1867-1945

Vineri, 30 noiembrie 1945, Sfântul Andrei
PARTEA I
Orele 10 dimineața: Serviciul religios, la Biserica Domnească, în prezența autorităților, profesorilor și elevilor școlii.
Predica zilei, ținută de elevul Mincu Ion, din clasa a VIII-a. [an terminal, echivalentul clasei a XII-a de astăzi, n.a.]
Răspunsurile religioase vor fi date de Corul școlii.

PARTEA a II-a
Orele 11.30: După serviciul religios, procesiune și parastas la mormintele foștilor directori Dimitrie Scurei și Ilarian Velculescu, foștilor profesori Ștefan Corbeanu și G. Georgescu, foștilor elevi Rus Iosif și Goia Victor.
Pomenirea profesorilor și elevilor căzuți pe front.
Cuvânt ocazional: D-l prof. Zlate Bogdanov, subdirectorul școlii.

PARTEA a III-a
Orele 4 după-amiază, în amfiteatrul Școlii Normale,

FESTIVAL ARTISTIC
A.
1.„Imnul Regal”, cor și fanfară
2.„Cuvânt ocazional”, d-l profesor Ilie Patraulea, directorul școlii
3.„Cântec popular”, cor și fanfară, armonizat de d-l Marin Trache. Solo: d-l Emil Popescu
4. „Lele roșie la obraz”, de I. Chirescu, cor
5. „Cântec popular”, armonizat de d-l Marin Trache, cor.

B.
1.„Arii naționale”, executate de orchestra școlii
2. „Vals”
3. „Marșul școlii”. Orchestra este condusă de d-l prof. Nicolae Nicolaescu, iar corul de d-l prof. Marin Trache
C.
„Pupăza din tei”, comedie în 4 acte de Ion Damian
(Dramatizare după „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă)

PARTEA a IV-a
La terminarea Festivalului, elevii clasei a VIII-a înalță tradiționalele baloane, în careul școlii.

PARTEA a V-a
Masa comună a profesorilor și elevilor școlii

Notă:
Programul celei de-a 78-a aniversări a Școlii Normale „Carol I”, desfășurat în ziua de 30 noiembrie 1945 (Sf. Andrei), a fost păstrat de Benone Săvoiu, profesor de română al școlii în perioada 1941-1945.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!