22.4 C
Campulung Muscel
12/04/2024

Câmpulungul s-a hotărât să preia de la Consiliul Judeţean tronsoanele de drum care includ podurile Turn şi Tabaci şi podul spre Poienarii de Muscel

De la sfârşitul verii trecute, există o hotărâre a Consiliului Judeţean Argeş, prin care instituţia şi-a manifestat disponibilitatea de a preda Câmpulungului patru tronsoane de drumuri judeţene aflate pe teritoriul municipiului, trei dintre ele incluzând poduri: podul Turn, podul Tabaci şi podul de pe drumul spre Poienarii de Muscel, până în fosta Uzină Electrică. Hotărârea aprobată pe 31 august 2023 prevedea că predarea-primirea sectoarelor de drum se va face în 30 de zile de la adoptarea hotărârii Consiliului Judeţean. Nu s-a făcut în termenul stabilit de norma CJ Argeş, întrucât Câmpulungul nu a adoptat o hotărâre de acceptare a „darului” făcut de judeţ.

Şi nu a fost pusă în dezbaterea Consiliului Local o asemenea hotărâre întrucât primăriţa Câmpulungului a declarat în mai multe rânduri că nu preia drumurile nereparate. Totuşi, la dezbaterea de mâine după amiază, va fi analizată şi aprobată o hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local Câmpulung asupra sectoarelor de drum judeţean din DJ 732C, DJ 735, DJ 737 şi DJ 738, conform hotărârii Consiliului Judeţean din 31 august 2023.  

Ce a făcut-o pe şefa Executivului să se răzgândească? Intenţia de a include podurile într-un proiect de mobilitate urbană, pentru care are posibilitatea întocmirii documentaţiei dintr-o finanţare acordată de Banca Europeană de Investiţii, cu condiţia ca, în maximum cinci ani, Primăria să obţină fondurile pentru realizarea propriu-zisă a investiţiei propuse.

  • Există intenţia de integrare a podurilor din Câmpulung într-un proiect de mobilitate urbană   

Înainte de aprobarea bugetului local al anului 2024, primăriţa Elena Lasconi a vorbit despre posibilitatea accesării unei finanţări cuprinse între 5 şi 15 milioane de lei, acordate de Banca Europeană de Investiţii. Fondurile ar degreva bugetul Câmpulungului de plata documentaţiilor fără de care n-ar fi posibilă depunerea proiectelor în cadrul programelor europene sau guvernamentale. Domeniile în care pot fi întocmite documentaţiile cu finanţarea asigurată din această sursă, Banca Europeană de Investiţii, sunt eficienţă energetică, sector rezidenţial sustenabil şi mobilitate urbană.

Condiţia impusă de B.E.I. când acordă maximul de 3 milioane de euro, de care are nevoie Primăria pentru întocmirea proiectelor şi studiilor costisitoare, este ca, în maximum cinci ani, să obţină fondurile pentru realizarea propriu-zisă a investiţiei propuse. Autorităţile câmpulungene au pregătit o listă de investiţii ale căror proiecte se pliază pe cerinţele programului E.L.E.N.A. – European Local Energy Assistance, care îşi are suportul financiar în European Investment Bank. Planurile sunt de a depune în cadrul acestui program şi toate podurile de pe cuprinsul municipiului, pentru care documentaţia tehnică se va lega de transportul public în comun, după cum spunea city-managerul Ioana Marcu.

Noi, dacă am reuşi să facem documentaţia, o să preluăm podurile, pentru că ei – Consiliul Judeţean – nu o să ni le facă niciodată. O să le depunem noi, pentru că nu stăm cu mâna întinsă la alţii. Am dat o hotărâre de Consiliu, prin care am spus că nu ne obligă nicio lege să le luăm nefăcute, dar ei nu o să ni le facă niciodată.”, a declarat Elena Lasconi în momentul în care a prezentat proiectul de buget al acestui an.

  • Care sunt drumurile judeţene care trec prin Câmpulung    

Existând această intenţie, Executivul solicită Legislativului municipal să ia act de Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 249 din 31 august 2023 privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. asupra unor sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul municipiului Câmpulung. Aleşilor li se cere s-o împuternicească pe primăriţa Elena Lasconi să semneze contractul de administrare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local Câmpulung asupra sectoarelor de drum judeţean din DJ 732 C, DJ 735, DJ 737 şi DJ 738 Câmpulung.

Drumurile judeţene care trec prin Câmpulung sunt:

  • DJ 738, cu următorul traseu: Poienari (DN 73) – Jugur – Drăghici – Mihăeşti (DC 11), cu o valoare de inventar de 499.150,73 lei; Include un pod aflat pe teritoriul Câmpulungului, la km 0+286 – km 0+358, amplasat înainte de fosta Uzină Electrică şi de blocul de locuinţe pe care Primăria îl eficientizează energetic cu bani europeni, prin PNRR.
  • DJ 735, cu următorul traseu: Câmpulung (DN 73) – Albeşti – Cândeşti, cu o valoare de inventar de 2.054.931,85 lei; Include podul Turn, km 1+179 – km 1+222);
  • DJ 737, cu următorul traseu: Câmpulung (DN 73) – Măţău – Coceneşti – Boteni (DN 73D), cu o valoare de inventar de 1.999.620,48 lei. Include podul Tabaci, la km 0+138 – km 00+275, şi încă un pod, la km 0+735 – km 00+750;
  • DJ 732C, cu următorul traseu: Câmpulung (DN 73) – Bughea de Jos – Malu – Godeni – Capu Piscului – Lăzăreşti (DN 73), cu o valoare de inventar de 1.936.111,51 lei.

Potrivit contractului de administrare, al cărui model a fost aprobat, anul trecut, de consilierii judeţeni, Consiliul Local Câmpulung se obligă: să folosească bunurile imobile – sectoarele de drum date în administrare conform destinaţiei lor şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor născute din contract; să asigure paza, protecţia şi conservarea lor, ca un bun proprietar şi să suporte toate cheltuielile necesare bunei funcţionări a acestora; să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea lor la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; să le exploateze ca un bun administrator, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea lor; să le restituie proprietarului la încetarea contractului de administrare în starea în care au fost predate şi, după caz, cu îmbunătăţirile aduse, libere de orice sarcini.

Transmiterea dreptului de administrare este întemeiată pe prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care, la articolul 22, prevede că: „Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.”

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!