10.3 C
Campulung Muscel
24/04/2024

Primăria Bughea de Jos a dat startul licitaţiei pentru înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare. Valoarea contractului: peste 21 de milioane de lei!

Graţie programelor de finanţare nerambursabilă, localităţile muscelene care stau rău cu infrastructura de utilităţi au posibilitatea să-şi rezolve carenţele edilitare. Însă nu este cazul să arătăm cu degetul către aşezările rurale, când Câmpulungul are 37 de străzi care n-au utilităţi elementare. Din acest motiv, în februarie 2023, Primăria a depus la PNRR un proiect care cuprinde aproximativ 37 de kilometri de reţea de canalizare şi 2,45 kilometri de reţea de apă. Dar… durează. Articolul este, însă, despre localitatea vecină Bughea de Jos, care a accesat fonduri prin Programul Naţional „Anghel Saligny”, pentru o investiţie vitală pentru comună: înfiinţarea reţelei de canalizare, cu staţie de epurare a apelor uzate. Pentru atribuirea contractului în valoare de peste 21 milioane de lei, autoritatea contractantă a pregătit un „pachet” de cerinţe care, pe lângă execuţia lucrării, include şi etapele de proiectare – proiect tehnic şi detalii de execuţie – şi asistenţa tehnică din partea proiectantului. Este, de departe, cel mai important obiectiv al primarului Dorel Tănăsescu de când ocupă funcţia de primar al unei localităţi dezavantajate din punct de vedere al resurselor financiare.

  • Apele uzate menajere de la gospodării sunt acumulate în fose tip hazna, care nu sunt izolate

21.265.971,53 lei este valoarea totală a contractului scos la licitaţie pe 14 februarie 2024. Termenul acordat constructorilor de a se înscrie este 1 martie 2024, cu precizarea că organizatorii procedurii de achiziţie sunt interesaţi de cel mai bun raport calitate – cost, criteriul determinant care va departaja firmele interesate să depună oferte.

În prezent, locuitorii comunei Bughea de Jos se alimentează cu apă potabilă parţial în sistem centralizat, iar restul, tradiţional, din fântânile săpate de localnici. Apele uzate menajere de la gospodării sunt acumulate în fose tip hazna, care nu sunt izolate, iar cele pluviale se scurg prin rigole amplasate de-a lungul drumurilor şi prin văi, în firele de vale din zonă. Restituirea apelor uzate în mediul natural, mai mult sau mai puţin încărcate cu impurităţi, constituie o gravă agresiune asupra mediului în general.

Comuna Bughea de Jos este străbătută de drumul judeţean DJ 732C şi de râul Bughea. Este constituită numai din satul de reşedinţă cu acelaşi nume. Dispunerea construcţiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăţilor, respectiv în spaţiile imobiliare face dificil accesul utilajelor de vidanjare, ceea ce conduce deseori la situaţii de deversare a dejecţiilor la suprafaţa terenului pe proprietăţi. În procesul de fermentare şi descompunere a dejecţiilor se produc astfel mirosuri pestilenţiale.

De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere în pământ conduce la infestarea stratului acvifer freatic. Sunt frecvente cazurile în care cetăţenii care au locuinţele în imediata apropiere a unor cursuri de apă deversează direct în acestea apele uzate provenite de la băi şi bucătării. Murdăriile poluează aerul, solul, apa şi constituie un focar de infecţie în care se dezvoltă bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoză.

În scopul protecţiei sănătăţii oamenilor, toate deşeurile care se produc trebuie să fie evacuate cât mai rapid şi neutralizate în condiţii care să asigure distrugerea lor şi reducerea efectului lor dăunător, în limitele admise de normele igienico-sanitare.”, prezintă autorităţile locale situaţia în care se găseşte localitatea căreia îi lipseşte reţeaua de canalizare.

  • Staţia de epurare va fi amplasată la peste 300 metri de zona construită

Astfel a apărut necesitatea colectării şi epurării apelor uzate menajere. Racordurile consumatorilor la reţeaua de canalizare menajeră vor fi executate până la limita de proprietate şi vor include inclusiv căminul de racord amplasat pe domeniu public, pe trotuar sau pe spaţiul verde.

Staţia de epurare mecano – biologică a apelor uzate (Qu zi max = 523,42 mc/zi, Qu orar max = 15,15 l/s) va fi amplasată pe partea stângă a sensului de curgere a râului Bughea. Colectoarele de canalizare menajeră, ce se vor executa, vor avea cu preponderenţă sensul de curgere de la nord-est la sud-vest şi de la nord-vest la sud-est. Staţia de epurare va fi amplasată în extremitatea sudică a localităţii Bughea de Jos, la o distanţă de circa 60 m de emisar (râul Bughea), într-o zonă neinundabilă şi la peste 300 m de zona construită. Staţiile de pompare a apelor uzate vor fi amplasate în zona adiacentă a drumurilor judeţene sau locale.

  • Investiţia are un termen de realizare estimat la doi ani

Termenele pentru realizarea etapelor contractului au fost apreciate la 24 de luni, din care două luni sunt necesare proiectării şi 22 luni pentru execuţia lucrării.

Valoarea estimată a contractului, de 21.265.971,53 lei, este împărţită astfel pe capitole bugetare: cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului – 164.019,67 lei; proiect tehnic şi detalii de execuţie – 321.300 lei; asistenţă tehnică din partea proiectantului – 76.413,95 lei; construcţii şi instalaţii – 17.341.581,42 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 188.369,23 lei; utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 3.122.262,50 lei; lucrări de construcţii aferente organizării de şantier – 52.024,74 lei.

  • Unde vor fi amplasate cele 14 staţii de pompare

Din cauza configuraţiei terenului şi pentru evitarea pozării colectoarelor de canalizare la adâncimi mari, pe traseul reţelei se vor amplasa 14 staţii de pompare.

1.Stația de pompare SP1 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului local denumit strada Plăişor Mare şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 2,5 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 0,62 mc/h, Hp = 9,51 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L = 166 m).

2.Staţia de pompare SP2 va fi amplasată pe partea stângă a drumului local denumit strada Mănăstirii şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 2,5 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 0,64 mc/h, Hp = 2,86 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L = 16 m – supratraversare peste pârâul Valea Calului).

3.Staţia de pompare SP3 va fi amplasată pe partea stângă a drumului local denumit strada Trandafirilor şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 2,5 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 0,56 mc/h, Hp= 24,32 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L = 175 m).

4.Staţia de pompare SP4 va fi amplasată pe partea stângă a drumului local denumit strada Brezoiului şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 4 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 2,35 mc/h, Hp= 8,47 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L =185 m – supratraversare peste pârâul Valea Caselor).

5.Staţia de pompare SP5 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului local denumit strada Valea Mare şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 2,5 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 1,16 mc/h, Hp = 12,03 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L =389 m – supratraversare peste pârâul Valea Mare).

6.Staţia de pompare SP6 va fi amplasată pe partea stângă a drumului judeţean DJ732C denumit strada General Bungescu şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 15,17 mc/h, Hp = 4,59 mCA) şi o conductă de refulare (D 80 mm, L =27 m – supratraversare peste pârâul Poenandre).

7.Staţia de pompare SP7 va fi amplasată pe partea stângă a drumului judeţean DJ732C denumit strada General Bungescu şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1, 1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 20,86 mc/h, Hp= 4,75 mCA) şi o conductă de refulare (D 80 mm, L =62 m – supratraversare peste râul Bughea).

8.Staţia de pompare SP8 va fi amplasată pe partea stângă a drumului local denumit strada Profesorilor şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 3 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 1,04 mc/h, Hp = 17,66 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L = 180 m).

9.Staţia de pompare SP9 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ732C denumit strada Hulubeşti şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1, 1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 43 mc/h, Hp = 5,16 mCA) şi o conductă de refulare (D 80 mm, L =22 m – supratraversare peste pârâul Valea Calului).

10.Staţia de pompare SP10 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ732C denumit strada Hulubeşti şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 44,84 mc/h, Hp = 4,83 mCA) şi o conductă de refulare (D 80 mm, L =14 m – supratraversare peste pârâul Valea Crasan).

11.Staţia de pompare SP11 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ732C denumit strada Hulubeşti şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 46,41 mc/h, Hp = 8,9 mCA) şi o conductă de refulare (D 110 mm, L = 50m – supratraversare peste pârâul Valea Bisericii).

12.Staţia de pompare SP12 va fi amplasată pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ732C denumit strada Hulubeşti şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 48,32 mc/h, Hp = 5,88mCA) şi o conductă de refulare (D 110 mm, L =18m – supratraversare peste pârâul Valea Negreii).

13.Staţia de pompare SP13 va fi amplasată pe partea stângă a drumului comunal DC14 denumit strada Ciopăţeşti şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1, 1 m, H = 4m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 53,03 mc/h, Hp = 4,08 mCA) şi o conductă de refulare (D 110 mm, L = 67m – supratraversare peste râul Bughea).

14.Staţia de pompare SP14 va fi amplasată pe partea stângă a drumului local denumit strada Stadionului şi va avea în componenţă: un bazin de acumulare a apelor uzate (Di = 1,1 m, H = 2,5 m), 1+1 electropompe submersibile (Q = 0,97 mc/h, Hp = 8,137 mCA) şi o conductă de refulare (D 65 mm, L = 290 m).

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!