11 C
Campulung Muscel
01/03/2024

Investiţiile anului 2024. Primăriţa Elena Lasconi a prezentat proiectul de buget al acestui an

În această după amiază, primăriţa Elena Lasconi, alături de city-managerul Ioana Marcu, a realizat prezentarea proiectului de buget al anului 2024. În această relatare ne vom opri la investiţiile propuse de administraţia publică locală în acest an, în activitatea proprie a Primăriei, fără instituţiile subordonate, pe care le vom expune într-un articol viitor.

Licenţe: propunerea anului 2024 – 20.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

UPS: propunerea anului 2024 – 10.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Documentaţie pentru atestare „Staţiune turistică de interes naţional a municipiului Câmpulung”50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Actualizare expertiză tehnică la Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfânta Marina”: propunerea anului 2024 – 20.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Construire creşă medie – documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire + documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

-„Piaţa Neacşu uneşte comunitatea” – studiu de fezabilitate + proiect tehnic + execuţie: propunerea anului 2024 – 1.000.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Amenajare spaţii verzi în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 3.400.000 lei (sume defalcate din TVA pentru echilibrare la Legea bugetului de stat nr.421/2023 – 2.400.000 lei; excedent bugetar din anii precedenţi – 1.000.000 lei);

Amenajare Parc „Kretzulescu” şi toalete publice – documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studii de fundamentare: propunerea anului 2024 – 200.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Bloc de locuinţe sociale – 50 de apartamente: propunerea anului 2024 – 14.635.830 lei (subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale);

Reabilitare aducţiune apa brută (DN 800) în Municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 3.601.240 lei (subvenţii pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală);

Lucrări de intervenţie la sistemul de alimentare cu apă, conform contractului de concesiune cu SC Edilul CGA SA: propunerea anului 2024 – 89.140 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung: propunerea anului 2024 – 143.700 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Lucrări de racordare la utilităţi a Centrului Medico-Social din Zona Urbană Marginalizată Pescăreasa: propunerea anului 2024 – 100.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Lucrări cadastrale: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Construirea Halei Pieţei Centrale în Municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 608.880 lei (sume aferente creditelor interne);

Reabilitarea corpului clădirii administrative a Pieţei Centrale în municipiul Câmpulung, documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic şi execuţie: propunerea anului 2024 – 119.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Reamplasarea conductei de gaz pe strada Doctor Nicolae Fălcoianu: propunerea anului 2024 – 64.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Punerea în siguranţă a Cinematografului „Balada”: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Punerea în siguranţă a lucrărilor executate la blocul de locuinţe sociale – 50 apartamente: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Amenajarea unei insule supraterane cu containere individuale pentru colectare de deşeuri, în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 20.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Containere (insulă supraterană): propunerea anului 2024 – 65.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Realizare spaţii publice tip în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 80.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Extinderea reţelei de canalizare în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 270.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Reabilitarea Staţiei de Epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 324.120 lei (subvenţii pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală);

Extinderea reţelei de canalizare pe străzile Calea Târgoviştei, Izvorului, Ion Giurculescu, Valea Româneştilor, Rujoi, Chichirez: propunerea anului 2024 – 87.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Amenajarea complexă a Râului Târgului – Plan Urbanistic Zonal şi alte studii aferente realizării obiectivului: propunerea anului 2024 – 270.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Lucrări de intervenţie la sistemul de canalizare conform contractului de concesiune cu SC Edilul CGA SA: propunerea anului 2024 – 112.560 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Proiectare şi execuţie a canalizării apei pluviale pe strada Traian (zona Edilul): propunerea anului 2024 – 187.000 lei (excedent bugetar din anii trecuţi);

Reabilitarea străzii Negru Vodă şi a străzii Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu – proiectare şi execuţie: propunerea anului 2024 – 1.900.000 lei (excedent bugetar din anii trecuţi);

Documentaţie tehnică în vederea reautorizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzii Negru Vodă şi a străzii Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu”: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Studiu de fezabilitate şi studii de fundamentare pentru reabilitarea străzilor Mihai Eminescu, Constantin Brâncoveanu, Istrate Rizeanu, Fraţii Goleşti şi Nae Leonard: propunerea anului 2024 – 125.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Studiu de fezabilitate şi alte studii pentru amenajarea intrării în municipiul Câmpulung din partea de Sud-Vest: propunerea anului 2024 – 125.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Reabilitarea străzii Livadiei – proiect tehnic: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Reabilitarea străzii Chilii – proiect tehnic: propunerea anului 2024 – 50.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Amenajarea domeniului public în zona blocului A1 din strada General Iosif Teodorescu: propunerea anului 2024 – 200.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Amenajarea pasarelei pietonale: propunerea anului 2024 – 500.000 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare);

Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 15.777.930 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 11.340 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 15.766.590 lei);

Eficientizarea energetică a clădirii Atelierului Colegiului Tehnic Câmpulung: propunerea anului 2024 – 3.867.720 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 40.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 3.827.720 lei);

Eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic Câmpulung: propunerea anului 2024 – 8.308.210 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 31.340 lei, excedent bugetar din anii precedenţi – 115.490 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 8.161.380 lei);

Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Auto Câmpulung: propunerea anului 2024 – 9.429.810 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 62.920 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 9.366.890 lei);

Renovarea energetică a Şcolii Gimnaziale „Theodor Aman”: propunerea anului 2024 – 5.867.820 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 30.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 5.837.820 lei);

Renovarea energetică a Şcolii Gimnaziale „Nanu Muscel”: propunerea anului 2024 – 6.209.820 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 40.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 6.169.820 lei);

Eficientizare energetică a blocurilor 5, 6, 7, 8, zona Rotunda: propunerea anului 2024 – 29.419.380 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 50.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 29.369.380 lei);

Eficientizare energetică a blocului A2B Turn: propunerea anului 2024 – 5.162.690 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 50.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 5.112.690 lei);

Eficientizare energetică a blocurilor 1, 2, 3, 4, zona Rotunda: propunerea anului 2024 – 24.199.410 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 50.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 24.149.410 lei);

Eficientizare energetică a blocului A2A: propunerea anului 2024 – 13.159.370 lei (venituri ale anului curent pentru secţiunea de dezvoltare – 50.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 13.109.370 lei);

Eficientizare energetică a blocului 13, zona Vişoi: propunerea anului 2024 – 2.296.180 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 25.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 2.271.180 lei);

Eficientizare energetică a blocului 11, zona Vişoi: propunerea anului 2024 – 3.664.170 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 25.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 3.639.170 lei);

Eficientizare energetică a blocului 12, zona Vişoi: propunerea anului 2024 – 2.104.730 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 25.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 2.079.730 lei);

Renovarea energetică a Secţiei de Psihiatrie, ORL şi Oftalmologie a Spitalului Municipal Câmpulung: propunerea anului 2024 – 2.342.950 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 40.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 2.302.950 lei);

Renovarea energetică a Pavilionului Administrativ al Spitalului Municipal Câmpulung: propunerea anului 2024 – 2.996.740 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 40.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 2.956.740 lei);

Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung: propunerea anului 2024 – 28.341.900 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 50.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 28.291.900 lei);

Eficientizarea energetică a Vilei Drăghiceanu  a Spitalului de Pneumoftiziologie: propunerea anului 2024 – 3.814.310 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 40.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 3.774.310 lei);

Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziţionarea de staţii de aşteptare SMART: propunerea anului 2024 – 3.649.430 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 300.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 3.349.430 lei);

Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziţionarea de autobuze şi microbuze electrice şi staţii de încărcare: propunerea anului 2024 – 25.103.410 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 242.000 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 24.861.410 lei);

Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziţionarea de echipamente ITS (e-ticketing): propunerea anului 2024 – 2.923.620 lei (subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR);

Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului de Specialitate Câmpulung – Policlinica: propunerea anului 2024 – 15.543.340 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 1.569.880 lei, subvenţii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – 13.973.460 lei);

Reabilitare şi modernizare clădire şcolară şi împrejmuire teren – Şcoala Grădişte: propunerea anului 2024 – 1.238.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 711.140 lei, sume aferente creditelor interne – 526.860 lei);

Programul E.L.E.N.A. pentru Liceul Teoretic „Dan Barbilian” şi Şcoala Gimnazială nr.5: propunerea anului 2024 – 11.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung: propunerea anului 2024 – 10.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Crearea de spaţii de joacă pentru copii în cadrul şcolilor şi în comunitate (Grui, Grădişte, Grigore Alexandrescu): propunerea anului 2024 – 30.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor (Chilii, Livadie, Leculeşti): propunerea anului 2024 – 254.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 226.780 lei, sume aferente creditelor interne – 27.220 lei);

Realizarea unui centru medico-social la Pescăreasa: propunerea anului 2024 – 760.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi – 734.390 lei, sume aferente creditelor interne – 25.610 lei);

Extinderea sistemului de canalizare pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii, Leculeşti şi Pârşenilor: propunerea anului 2024 – 1.550.000 lei (sume aferente creditelor interne);

Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Câmpulung: propunerea anului 2024 – 587.470 lei (excedent bugetar);

Lucrări de consolidare a terenului în zona de risc Chilii: propunerea anului 2024 – 6.000 lei (excedent bugetar);

Amenajarea aleilor pietonale (trotuare) pe strada Grigore Alexandrescu şi Şoseaua Naţională: propunerea anului 2024 – 28.000 lei (excedent bugetar din anii precedenţi);

Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii, Leculeşti, Pârşenilor: propunerea anului 2024 – 469.580 lei (sume aferente creditelor interne).

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!