18.1 C
Campulung Muscel
18/06/2024

Primarul Secăreanu a scos la licitaţie contractul pentru reţeaua de canalizare menajeră în satul Podu Dâmboviţei

Cel mai mare contract scos la licitaţie în această perioadă are ca obiect o lucrare propusă de primarul Dumitru Secăreanu. 26.240.000 lei este valoarea reţelei de „Canalizare a apelor uzate menajere în satul Podu Dâmboviţei din staţiunea turistică de interes naţional, comuna Dâmbovicioara”, titulatura investiţiei care se realizează cu o finanţare atrasă. Prin achiziţia aflată în derulare în această perioadă, autorităţile de la margine de Muscel urmăresc atât actualizarea proiectului, cât şi execuţia lui în teren. Constructorii atraşi de cuantumul total al lucrării licitate la pachet cu proiectarea au termen de înscriere până pe 13 martie 2023.

  • Valoarea estimată a contractului este de peste 26 milioane de lei

Startul achiziţiei serviciilor de proiectare şi execuţie a reţelei de utilităţi s-a produs pe 24 februarie 2023, când s-a lansat în SICAP invitaţia adresată firmelor interesate de oferta de lucru de la Dâmbovicioara.

Potrivit descrierii prezentate în rezumat pe portalul de specialitate, obiectul contractului conţine trei componente. Prima este proiectarea, a doua, execuţia lucrărilor, iar a treia, asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării şantierului. În etapa proiectării, cerinţele autorităţii contractante constau în proiect tehnic şi detalii de execuţie. Execuţia propriu-zisă a lucrării priveşte reţelele de canalizare şi realizarea căminelor pentru racordarea la reţeaua de canalizare a gospodăriilor, inclusiv organizarea de şantier.

Totalul precizat în deschiderea articolului, 26.240.000 lei, este distribuit pe servicii – 780.640 lei şi lucrări – 25.459.062,30 lei. Intră în categoria serviciilor: documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 11.900 lei; proiectarea (proiect tehnic şi detalii de execuţie) – 654.500 lei; asistenţă tehnică din partea proiectantului – 114.240 lei. Lucrările se referă la: amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială – 119.551 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor – 132.090 lei; construcţii şi instalaţii – 22.234.389,59 lei; utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 2.410.880,50 lei; lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 562.151,24 lei.

  • Ce prevede, în mare, investiţia de la Dâmbovicioara

Potrivit SICAP, reţeaua de canalizare menajeră se va realiza paralel cu drumul naţional DN73, drumul judeţean DJ730, drumul comunal DC21 şi pe străzile aparţinătoare satului Podu Dâmboviţei. Întreaga reţea de canalizare menajeră va deservi o populație de 2.417 locuitori. Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectată vor fi descărcate în staţia de epurare propusă, ce a fost dimensionată în vederea preluării satelor Podu Dâmboviţei şi Dâmbovicioara.

Lungimea canalizării gravitaţionale proiectate este de 11.925 metri liniari, pe care s-au prevăzut cămine de vizitare. Pozarea conductelor se va face în tranşee dreptunghiulare, cu lăţimea de 1,10 metri, pe un strat de nisip de 10 cm, şi acoperită peste generatoarea superioară cu un strat de nisip de 15 cm. Pe traseul reţelei de canalizare şi refulare ape uzate menajere au fost prevăzute 5 subtraversări ale drumului naţional DN73, în lungime de 11,60 metri, 11,40 metri, 11,10 metri, 10,50 metri şi 10,50 metri.

Pe traseul reţelei de canalizare şi refulare a apelor uzate menajere au fost prevăzute 2 subtraversări ale drumului judeţean DJ730, în lungime de 9,60 metri şi 11,10 metri. Pe restul străzilor aparţinătoare satului Podu Dâmboviţei se vor executa alte 7 subtraversări în lungime totală de 80 metri. Subtraversările se vor efectua prin foraj orizontal sau dirijat. Supratraversările propuse vor fi în număr de 4, două executându-se pe grinda existentă peste Râul Dâmboviţa în ţeavă de protecție OL 245 x 8 mm. Supratraversările vor fi cu conducte de refulare din Peid în lungime de 49,50 metri fiecare.

O supratraversare de 10,50 metri se va realiza în zona drumului comunal DC21, peste un curs de apă, şi o supratraversare de 10,50 metri a pârâului Suboratia. Căminele de vizitare, în număr de 497, se vor executa atât la schimbările de direcţii, cât şi la intersecţii, ruperi de pantă şi în aliniament, la maximum 60 m distanţă unul de celalalt. Căminele vor fi prevăzute cu scări de acces, cu trepte plastifiate.

La execuţia reţelei de canalizare propusă se va monta banda de semnalizare, cu fir de cupru pe toată lungimea. Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitaţional de reţeaua existentă vor fi preluate de staţiile de pompare propuse. De aici, apele uzate vor fi evacuate prin pompare în reţeaua de canalizare nou proiectată, spre staţia de epurare. Pe traseul reţelei de canalizare au fost proiectate 8 staţii de pompare. Stațiile de pompare vor fi construcţii din beton prefabricat sau pehd tip fagure şi dotate cu pompe cu tocător 1A+1R ce se vor monta submersibil.

La conductele de refulare ale fiecărei pompe se vor instala clapete de reţinere cu bilă şi vane tip cuţit Dn80 mm, respectiv Dn100 mm. Toate instalaţiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice. Odată cu realizarea extinderii reţelei de canalizare, se va executa şi racordarea utilizatorilor la aceasta. Racordurile vor fi realizate din ţeavă din PVC, SN4, De 160 mm şi vor fi racordate în principal în căminele de vizitare amplasate pe colectorul de canalizare, pe principiul racordului pieptene. Pentru situaţiile în care această soluţie nu este posibilă, conductele de racord se vor conecta la conducta colectoare prin intermediul unui teu redus la 45º din PVC sau prin intermediul unei articulaţii sferice. Amplasarea exactă a racordurilor noi se va stabili la execuţia lucrărilor împreună cu beneficiarul, în funcţie de poziţia instalaţiei interioare a consumatorului, de spaţiul existent şi de utilităţile din zonă. Pe toată lungimea reţelei de canalizare extinsă s-a prevăzut un număr de 750 racorduri. Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare se va face din reţeaua stradală a furnizorului de energie electrică. Instalaţiile de alimentare cu energie electrică cuprind racordul şi blocul de măsură şi protecţie.

Autorităţile de la Dâmbovicioara caută să obţină de la constructorii care vor accesa procedura până la termenul limită de 13 martie 2023 oferta cu cel mai bun raport calitate – preţ. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!