20.2 C
Campulung Muscel
25/06/2024

Timp de minimum 15 ani, la „Balada” trebuie să se asigure difuzarea de film cinematografic. Astfel prevede protocolul Primăriei cu RADEF „România Film”

După votul din această după-amiază, când este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local, clădirea fostului Cinematograf „Balada” devine a Câmpulungului. Aleşilor municipali li se propune de către Executiv un proiect de hotărâre privitor la preluarea imobilului fostului cinema din proprietatea Statului Român şi din administrarea R.A.D.E.F. „România Film” în domeniul public al municipiului. Doi ani a durat corespondenţa cu autorităţile statului, care şi-au dat acordul numai pentru „Balada”. Protocolul care se va încheia între Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România Film” prevede următoarele obligaţii principale pentru Câmpulung. 1.În cel mult patru ani, construcţia trebuie reabilitată. 2.Minimum 15 ani, clădirea va servi şi ca cinematograf, pe lângă găzduirea altor activităţi cu specific cultural propuse de administraţia locală.

  • Legea care permite autorităţilor locale să preia cinematografele este valabilă de 15 ani    

Hotărârea supusă studiului consilierilor locali prevede că: „Municipiul Câmpulung preia activul Cinematografului „Balada” în valoare de 16.810,27 lei şi pasivul în valoare de 9.880 lei (6.654 lei, creanţă curentă şi 3.226 lei, creanţă la data deschiderii procedurii de insolvenţă). În funcţie de data preluării efective, atât activul, cât şi pasivul pot suferi modificări în urmă actualizării valorilor.” Consilierii o vor împuternici pe primăriţa Elena Lasconi să semneze protocolul de predare-primire între R.A.D.E.F. „România Film” şi Municipiul Câmpulung.

În urmă cu 15 ani, legea a instituit posibilitatea trecerii imobilelor cu destinaţia de cinematografe din domeniul privat al statului şi din administrarea R.A.D.E.F. România Film, în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor publice locale. „Sălile şi grădinile de spectacol cinematografic (…), aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „România Film”, împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.”, prevede legea în vigoare.

Acest transfer se putea face în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii din 2008. „De la momentul apariţiei acestor dispoziţii legale şi până la nivelul anului 2020, R.A.D.E.F. nu a iniţiat demersuri în vederea punerii în aplicare a acestor dispoziţii. De la finele anului 2020, instituţia noastră a purtat o corespondenţă asiduă cu instituţiile abilitate în materie, în vederea regularizării acestei chestiuni.”, precizează documentaţia care susţine proiectul de hotărâre.

Pe 3 decembrie 2020, Primăria Câmpulung a cerut un punct de vedere referitor la clădirile fostelor cinematografe atât Ministerului Culturii, cât şi administratorului R.A.D.E.F. „România Film”. În urmă cu doi ani, oficialii de la Ministerul Culturii transmiteau municipalităţii acordul de principiu pentru transferul imobilelor. Existând disponibilitatea ministerului – exprimată printr-un document din 29 ianuarie 2021 – de a ceda Câmpulungului clădirile de cinema, cu condiţia de a se respecta prevederile Legii nr.303/2008, Primăria a comunicat intenţia de a le prelua.

Se întâmpla pe 26 martie 2021, când administraţia publică municipală anunţa, în scris, ministerul că doreşte ca fostele cinematografe să fie trecute în domeniul public al Câmpulungului.

  • Vara trecută, R.A.D.E.F. a fost de acord să cedeze Sala de spectacol cinematografic „Balada”   

După mai bine de un an de la acest schimb de adrese, R.A.D.E.F. a informat Primăria Câmpulung ce îi cedează. Pe 7 iunie 2022, „„România Film” ne-a solicitat să analizăm preluarea în domeniul public al municipiului a Sălii de spectacol cinematografic „Balada”, adresă căreia i-am răspuns în sens pozitiv, solicitând întocmirea şi transmiterea Protocolului în vederea preluării Cinematografului „Balada”. Ulterior acestui moment, între R.A.D.E.F. România-Film şi Municipiul Câmpulung a existat o serie de corespondenţe menită a clarifica situaţia activului şi pasivului şi a asigura că datele ce vor fi fost cuprinse în protocol sunt corecte.”, redăm un fragment din documentaţia de şedinţă.

Versiunea finală a protocolului a fost transmisă pe 23 decembrie 2022. Astfel, de la data la care ministerul s-a arătat de acord cu transferul şi până când s-a finalizat protocolul, au trecut doi ani. Doi ani în care s-a făcut schimb de hârtii, în încercarea de a obţine şi fructifica o clădire serios afectată, la adresa căreia curg reclamaţiile şi nemulţumirile oamenilor din zonă.

  • În cel mult patru ani, clădirea trebuie pusă la punct

„Potrivit acestui protocol, întocmit în concordanţă cu prescripţiile legale în materie, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic – cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi culturale. Iar consiliile locale sunt obligate ca, în termen de maximum 4 ani, să asigure, prin investiţiile necesare, reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate.”, redăm obligaţiile pe care municipalitatea câmpulungeană şi le asumă prin protocolul cu Regia de Film, care urmează să fie semnat.

În situaţia în care administraţia locală nu-şi respectă obligaţiile, prin protocol este instituit dreptul Ministerului Culturii de a iniţia procedurile necesare pentru trecerea imobilului din domeniul public local în domeniul privat al statului.

  • Zona cuprinsă între „Balada” şi Mall va face obiectul unui proiect european

„Dat fiind că acest imobil se află într-o stare avansată de degradare, trebuind să se intervină neîntârziat pentru luarea măsurilor de siguranţă, dar şi pentru că acest imobil, prin poziţie şi simbolistică, poate reprezenta mobilul unui proiect de regenerare şi dezvoltare urbană (a cartierului Vişoi), considerăm necesară şi oportună supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung preluarea Sălii de spectacol cinematografic „Balada” în domeniul public al municipiului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung.”, este justificarea normei locale cu care Executivul se prezintă în faţa Legislativului municipal, căruia i se solicită votul pentru preluarea construcţiei sever degradate.

Întreaga zonă cuprinsă între „Balada” şi Mall-ul construit pe malul Râului Târgului, în spatele blocurilor de pe strada Alexandru cel Bun, constituie tema unui proiect de regenerare urbană, pe care Primăria Câmpulung îl va depune, pentru finanţare europeană, la Programul Operaţional Regional. Investiţia ia în calcul atât străzile principale, cât şi arterele interioare ale cartierului, aleile şi spaţiile verzi, parcarea din spatele fostului Cinema „Balada”, pentru a fi amenajate cum trebuie. În cazul în care se vor concretiza aceste planuri, în sensul că municipiul va obţine banii europeni, n-avea cum să fie lăsată în stadiul în care se găseşte clădirea cinematografului.

Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!