21.3 C
Campulung Muscel
02/07/2022

ADEVĂRUL CREŞTIN

HAR ŞI PACE
2 CORINTENI 1:1-2
1.Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, şi către toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia: 2. Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

CONDIŢII LOCALE ŞI DATE ISTORICE
În Efes, Pavel a vestit, efectiv, Evanghelia timp de doi ani şi jumătate, dar – ca mai totdeauna – succesul a fost urmat de împotrivire. Pavel a fost forţat să părăsească Efesul din pricina unei răscoale care îi punea viaţa într-un pericol iminent.
A călătorit spre nord, la Troa, unde plănuise să întâlnească pe Tit pentru a şti cum stau lucrurile în Corint, dar Tit n-ajunsese acolo. De aceea, după ce păstoreşte biserica de acolo, se îndreaptă spre Macedonia. În timp ce se afla probabil în Filipi, soseşte Tit. Aduce veşti bune despre adunarea din Corint. Scrisoarea severă trimisă de Pavel fusese bine primită. Iată deci că, în Macedonia – în Filipi – Pavel a scris cea de-a patra scrisoare către adunarea din Corint, pe care Noul Testament a păstrat-o pentru noi. Este cunoscută ca cea de-A Doua Epistolă către Corinteni. Deci, scrisoarea întâia şi a treia n-au fost selecţionate de Duhul Sfânt pentru a fi păstrate, dar Noul Testament a păstrat scrisoarea a doua şi a patra care sunt cunoscute ca Epistola l-a şi Epistola 2-a către Corinteni.
Adunarea (biserica) din Corint a fost – între adunările întemeiate de apostolul Pavel – adunarea care a necesitat cea mai mare grijă. Erau multe probleme în Adunare. Dar Pavel iubea pe Corinteni.
Cu mare emoţie, cu sufletul uşurat de faptul că primiseră corectările lui, Pavel scrie 2 Corinteni pentru a le spune că va veni să-i viziteze. El explică de ce amânase vizita: nu voia să facă încă o vizită care să producă „întristare”. Acum vizita sa va produce bucurie. Pavel era preocupat de vindecarea rănilor din biserică. Persoana care-l atacase se pocăise. Pavel îl asigurase de iertarea lui şi ceruse celorlalţi să mângâie pe acest om, ca Satan „să nu aibă câştig” de la grupul de credincioşi din Corint (2 Corinteni 2:7-11).
În 2 Corinteni, Pavel acordă multă atenţie vieţii creştine şi naturii slujbei creştine. El spune cum „Hristos ne-a încredinţat propovăduirea împăcării” (2 Corinteni 5:19).
Împăcarea (Reconcilierea) dintre Dumnezeu şi om este unul din subiectele principale dezbătute de 2 Corinteni.
2 Corinteni este o scrisoare optimistă; lectura primelor nouă capitole produce mare bucurie. Ultimele patru capitole capătă însă un ton sever. De ce? De la cap. 10 la 13 inclusiv, Pavel vorbeşte despre falşii învăţători consideraţi slujitorii Satanei care se deghizează în slujitorii neprihănirii.
Pavel îşi îndreptăţeşte apostolia oferind o mulţime de amănunte biografice. Aflăm astfel despre sacrificiile pe care le-a făcut în lucrare, despre viziunea răpirii lui la cer, despre „ţepuşul în carne” (2 Corinteni 11:22-12:13).
Încheind, Pavel dă Corintenilor un îndemn practic: „Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă” (2 Corinteni 13:5). El credea că erau. Avea încredere în ei. Hristos îi dăduse această încredere când îi spusese „am popor mult în această cetate”. Epistola se încheie pozitiv: sunt îndemnaţi să se bucure, să trăiască în pace, iar, în final, apostolul se roagă ca Dumnezeul harului şi al dragostei să fie cu ei toţi.

SALUTUL
Versetul 1. Scrisoarea începe şi se încheie cu o accentuare a „har”-ului şi a păcii. Primele două versete, conţin, sub aspect formal, salutările, dar, versetele ce formează conţinutul epistolei reprezintă mai mult decât o formalitate: dezvăluie caracterul autorului.
Fusese o perioadă furtunoasă în viaţa lui Pavel, o vreme de slujire intensă, cu multe vindecări şi întoarceri la Dumnezeu dar şi cu o împotrivire înverşunată. Pavel întâmpină prigoana păgânilor. Trebuia să se mute din cetate în cetate. Dar Pavel avea de înfruntat mari greutăţi personale din pricina problemelor care apăruseră în biserici şi îndeosebi la Corint. Totuşi, la începutul celei de-a 2-a Epistole către Corinteni, Pavel se roagă pentru Corinteni folosind numai două cuvinte menţionate.
În versetul 2 : „har” şi „pace”. Sunt cuvinte specifice vieţii lui Pavel.

Publicat din cartea „Dumnezeul oricărei mângâieri” de Dan Duncan
Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung
Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!