19.6 C
Campulung Muscel
02/07/2022

ADEVĂRUL CREŞTIN

HAR ŞI PACE
2 CORINTENI 1:1-2
1.Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, şi către toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia: 2. Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
INTRODUCERE
La începutul comentariului celei de-a doua Epistole a lui Pavel către Corinteni, este bine venită întrebarea: „De ce trebuie să studiem această carte a Bibliei?” Cel mai bun răspuns este că 2 Corinteni reprezintă o parte a Cuvântului transmis de Dumnezeu şi oricare din copiii lui Dumnezeu trebuie şi vrea să cerceteze Cuvântul. Iată motivul. Să învăţăm deci din acest comentariu despre Cel pe care suntem chemaţi să-L iubim cu toată inima şi cu tot sufletul.
Dar această carte reprezintă, ca orice altă carte din Biblie, o contribuţie unică la canonul Scripturii. În ce constă ea? Ce ne oferă 2 Corinteni? Multe lucruri: ne învaţă despre smerenie, despre dărnicia creştină, despre slujba creştină; ne vorbeşte despre învăţători adevăraţi, despre învăţători falşi, despre „evangheliile” false. 2 Corinteni este totodată unică prin conţinutul autobiografic mai bogat decât oricare din epistolele lui Pavel şi are o foarte mare încărcătură emoţională. Pavel îşi varsă sufletul în această carte şi povesteşte multe lucruri din viaţa lui, pe care nu le regăsim în Faptele Apostolilor sau în epistolele celelalte.
În acest fel, Pavel ne învaţă prin propriul exemplu: el predica ce practica şi trăia ce predica, iar noi putem învăţa multe despre viaţa creştină din experienţa lui. Învăţăm, de pildă, că viaţa creştină cere hotărâre. Nu este o viaţă dedicată celor materiale şi nu este deloc uşoară. Viaţa creştină cere dăruire şi presupune, adesea, greutăţi. Viaţa lui Pavel a fost plină de dificultăţi.
Dar viaţa creştină este, în acelaşi timp, o viaţă supranaturală care primeşte, din plin, ajutor de sus. În cap. 12, de pildă, Pavel vorbeşte întâi despre „un ţepuş în carne”, apoi oferă încurajarea lui Dumnezeu: „Harul Meu îţi este de ajuns!” (v. 9).
Pe de o parte, Pavel a scris epistola pentru a pregăti pe Corinteni pentru a treia vizită pe care voia să le-o facă. Venea să colecteze daruri pentru creştinii săraci din Ierusalim şi din Iudeea. Pe de altă parte, motivele pentru care a scris-o erau mult mai profunde. Pavel scrisese cu dorinţa de a lămuri unele probleme ce se iviseră în biserică. Erau probleme care implicau direct pe Pavel şi autoritatea lui. Cu alte cuvinte, Pavel scria scrisoarea ca un om care „ardea”. Iată cauza intensităţii emoţiilor sale.
Epistola 2 Corinteni este, de fapt, a patra scrisoare adresată de Pavel Corintenilor.
CONDIŢII LOCALE ŞI DATE ISTORICE
Pentru a înţelege motivele care au determinat scrierea epistolei, este nevoie să cunoaştem atât evenimentele care i-au influenţat apariţia cât şi evoluţia relaţiilor dintre Pavel şi Corinteni.
Relaţiile au început în timpul celei de a doua călătorii misionare, descrisă în Fapte 18, când Pavel s-a întors din Atena. Cineva a descris această călătorie ca pe un drum, cum ar fi cel dintre Oxford şi Londra. Pavel plecase din oraşul filosofilor şi venea în Corint, la oalele cu carne.
Corintul era un cunoscut centru comercial în lumea veche: se afla pe istmul, fâşia strâmtă de teren, care face legătura între Grecia propriu-zisă şi Pelopones. Pe fiecare parte a istmului sunt două porturi. Corăbiile pot naviga fie spre Occident, spre Italia; fie spre Orient, spre Asia.
Corintul devenise astfel un oraş mare, prosper, cosmopolit, populat de locuitori din diverse zone ale imperiului: de Romani, Greci, Asiatici, Evrei, oameni liberi şi sclavi. Corintul avea toate avantajele şi viciile unui mare oraş-port… Pavel venise acolo, cum scria mai târziu, „slab, fricos şi plin de cutremur” (1 Cor. 2:3). Teama pe care o resimţea era produsă nu atât de reputaţia senzaţională a oraşului, cât mai ales de marea răspundere a slujbei pe care o avea de făcut acolo. El nu venea acolo cu nimic altceva decât cu Evanghelia lui Hristos cel Răstignit (1 Cor. 2:2).
Publicat din cartea „Dumnezeul oricărei mângâieri” de Dan Duncan
Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung
Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!