10.7 C
Campulung Muscel
27/05/2024

Astăzi va fi o şedinţă de Consiliu cu 31 de hotărâri de aprobat! Printre acestea, mall-ul din Vişoi şi investiţiile depuse pe PNRR

În această după amiază, la ora 16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Câmpulung, cu o ordine de zi stufoasă. Mai precis, aleşii sunt solicitaţi să aprobe 31 de proiecte de hotărâri, unele dintre acestea, foarte importante: construcţia mall-ului, trei proiecte de reabilitare, respectiv eficientizare energetică la Spitalul Câmpulung, Colegiul Tehnic şi Liceul Tehnologic Auto, accesarea unor finanţări nerambursabile pentru spitale în cadrul programului legat de Covid-19 şi reluarea proiectului de extindere a gazelor pe Programul „Anghel Saligny”. Bursele elevilor constituie alt subiect care sigur îi interesează pe câmpulungeni, însă la şedinţa de astăzi sunt şi propuneri nepopulare, precum creşterea tarifelor de călătorie cu maxi-taxi pe teritoriul Câmpulungului şi a celor pe care le plătim pentru apă şi canalizare. Iată ce se discută astăzi:

1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Construire spălătorie auto self-service şi branşamente la utilităţile existente”;

2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism „Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Centru Comercial – un tronson parter – construcție cu destinaţie mixtă: comerţ, birouri şi alimentaţie publică, totem cu piloni de susţinere şi signalistică la sol şi pentru construcţii, împrejmuire”;

3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL;

4.Proiect de hotărâre cu privire la completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune privind gestiunea directă a serviciului public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgului din municipiul Câmpulung nr.7816 din 15.03.2021;

5.Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, pentru terenurile ocupate de construcţii provizorii (garaje, copertine, magazii);

6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actualizării tarifelor de călătorie şi abonamente pentru elevi practicate de operatorul de transport public local de călători SC ALINDO IMPEX SRL;

7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung pentru anul 2022;

8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare ce vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2022;

9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă juridică şi economică;

10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă în semestrul II al anului şcolar 2021-2022;

11.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului Municipal Câmpulung;

12.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru reorganizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung;

13.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung;

14.Proiect de hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă;

15.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală şi de detectare semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă, pentru creşterea gradului de securitate la incendii la Spitalul Municipal Câmpulung, în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;

16.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Notei Conceptuale pentru instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală şi de detectare semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creşterea gradului de securitate la incendii la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;

17.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI, Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung” în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;

18.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI, Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung” în cadrul proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;

19.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”;

20.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanţare pentru proiectul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul Municipal Câmpulung şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung”, a valorii totale şi a acordului de parteneriat între Municipiul Câmpulung, Spitalul Municipal Câmpulung şi Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung;

21.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung pe anul 2022;

22.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanţare în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi a devizului general estimativ pentru proiectul „EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG”;

23.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru proiectul „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Câmpulung”;

24.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru proiectul „Eficientizare energetică la Colegiul Tehnic Câmpulung”;

25.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru proiectul „Eficientizare energetică la Liceul Tehnologic Auto Câmpulung”;

26.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 la SC EDILUL CGA SA;

27.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea creşterii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru SC EDILUL CGA SA Câmpulung;

28.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung;

29.Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Carol I”;

30.Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia Locală de Ordine Publică;

31.Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea Compartimentului de Transport Public Local.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!