10.7 C
Campulung Muscel
27/05/2024

Agenţia de Mediu a pierdut procesul pentru daunele de 2 milioane lei cerute lui Tofan şi firmei cu otrăvuri de la ARO

La al cincilea termen stabilit pentru pronunţarea hotărârii, Judecătoria Curtea de Argeş a respins pretenţiile Agenţiei de Mediu estimate la 2 milioane de lei de la inculpaţii Vasile Tofan şi Global Eco Center. Verdictul din 15 martie 2022 a echivalat cu un eşec pentru Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine, Agenţiile de Mediu, Naţională şi Judeţeană, care au pierdut pe fond acţiunea civilă. Magistratul a respins, ca neîntemeiată, şi cererea inculpaţilor de ridicare a măsurii sechestrului asigurător, dispus printr-o ordonanţă din 2 mai 2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Sechestru instituit asupra unui teren şi a unei clădiri din Iaşi. Suma indicată în cererea de constituire ca parte civilă, cele 2 milioane de lei, prejudiciul solicitat de Mediu, a fost estimat provizoriu, „temeinicia cererii părţii civile urmând a fi analizată în cursul cercetării judecătoreşti, pe baza probelor administrate.” Temeinicie care n-a fost să fie, de vreme ce partea civilă a pierdut procesul. Părţile nemulţumite au dreptul de a ataca cu apel cele hotărâte la Curtea de Argeş în termen de zece zile de la comunicarea hotărârii.

Cele 2 milioane de lei cerute de Agenţia de Mediu reprezentau estimarea costurilor ridicării deşeurilor lăsate de Tofan
În toamna anului 2020, Judecătoria Curtea de Argeş l-a condamnat pe afaceristul cu otrăvuri de la ARO la trei ani de închisoare cu executare. Sentinţa din 27 octombrie 2020 a instanţei argeşene a fost îndulcită, o jumătate de an mai târziu, de Curtea de Apel, care a înlocuit pedeapsa cu executare cu una cu suspendare a executării celor trei ani în spatele gratiilor. V-am relatat ce a stat la baza deciziei blânde din 21 aprilie 2021: bolile de care suferă Vasile Tofan, vârsta de 70 de ani şi probabilitatea redusă să mai comită infracţiuni cu deşeuri. Procesul la capătul căruia s-a produs condamnarea omului de afaceri din Iaşi şi a firmei sale, obligate să achite o amendă penală de 600.000 de lei, a fost declanşat de o plângere a Ministerului Mediului, prin instituţiile subordonate, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv Agenţia Judeţeană.
Complexitatea cauzei l-a determinat pe judecătorul de la Curtea de Argeş să hotărască disjungerea laturii civile din dosarul penal din 2017, prin care Tofan şi Global Eco Center erau traşi la răspundere. Se întâmpla pe 29 iunie 2020, când pe rolul Judecătoriei s-a format un dosar separat de cel principal, în care părţile erau acelaşi: Vasile Tofan şi Global Eco Center, în postura de inculpaţi, şi ministerul, în numele Agenţiilor de Mediu, ca parte civilă. Judecata în această speţă axată numai pe despăgubirile solicitate de Agenţia de Mediu Argeş a început pe 15 decembrie 2020 şi s-a încheiat pe 15 martie 2022.
Pe parcursul procesului, judecătorul a fost nevoit să repete cerinţa adresată autorităţilor de mediu, care s-au constituit parte civilă cu suma de 2 milioane de lei, de a indica temeiul de drept în baza căruia solicită suma şi, totodată, ce demersuri au făcut pentru ridicarea deşeurilor de pe fosta platformă ARO.

Tofan a estimat la 2.217.000 lei costul eliminării a peste 1.900 de tone de deşeuri periculoase
La rândul său, afaceristul a prezentat la proces o antecalculaţie, din care a reieşit suma de 2.217.000 lei, echivalentă celor 1.932,76 tone de deşeuri, cantitatea existentă în hală în momentul începerii procesului principal. „Pe parcursul urmăririi penale, s-a constatat că întreaga cantitate de deşeuri periculoase de 1.932,76 tone, depozitate de SC Global Eco Center SRL Iaşi pe platforma parcului industrial „Câmpulung Industrial Park” (Activul ARO), nu a fost tratată, valorificată şi eliminată. Iar potrivit antecalculaţiei întocmită de SC Global Eco Center SRL privind cheltuielile pentru eliminarea deşeurilor, suma necesară acestor operaţiuni este de 2.217.100 lei.”, redăm un fragment din hotărârea judecătorească prin care latura civilă a fost disjunsă de cea penală.
Judecătorul de la Curtea de Argeş a avut în vedere şi solicitarea prin care Global Eco Center informa Ministerul Mediului că „nu dispunea la acea dată de mijloacele financiare necesare pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor transmise (…), respectiv pregătire, transport, eliminare a deşeurilor la punctul de lucru din Câmpulung, solicitând sprijin ministerului în rezolvarea situaţiei. Astfel încât, în cazul în care Ministerul Mediului va lua măsurile necesare pentru eliminarea deşeurilor, va avansa şi sumele necesare acoperirii acestor costuri, întrucât Global Eco Center SRL Iaşi nu mai deţine autorizaţie de mediu, fapt ce nu îi mai dă dreptul de a mai efectua operaţiunile menţionate.”, este o parte a corespondenţei purtate de Tofan cu ministerul.
La solicitarea poliţiştilor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a comunicat ce proprietăţi deţin Vasile Tofan şi Global Eco Center. Asta pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune. Prin ordonanţa din 2 mai 2017, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a dispus instituirea măsurii asigurătorii, în vederea reparării pagubei produse Ministerului Mediului, având în vedere costurile ce trebuie avansate pentru eliminarea deşeurilor periculoase în cauză.

Tofan a tras de timp, ca să repete la Curtea de Argeş experienţa de la Câmpulung: împlinirea termenului de prescripţie specială a răspunderii penale
În cursul procesului penal de la Curtea de Argeş, inculpaţii au cerut o expertiză din care să reiasă stocul de deşeuri, costurile necesare pentru eliminarea lor, modul în care incendiul din octombrie 2013 a afectat activitatea Global Eco Center din punct de vedere economic. Totodată, să stabilească dacă din documentele contabile a rezultat dacă apa folosită pentru stingerea incendiului a încărcat stocul de deşeuri şi care au fost costurile pentru ecologizarea acestei ape. Şi dacă anterior incendiului din octombrie 2013, începând cu 2010, au fost respectate termenele pentru depozitare, eliminare şi valorificarea deşeurilor de către societatea inculpată.
Instanţa a încuviinţat expertiza, întrucât inculpaţii au susţinut că, dacă nu s-ar fi produs incendiul, Global Eco Center SRL şi-ar fi putut îndeplini toate măsurile stabilite de Garda Naţională de Mediu. „Mai mult, s-a susţinut de către inculpaţi că nu există niciun prejudiciu cert pentru Agenţia Naţională de Mediu, întrucât nu au fost afectaţi factorii de mediu”, singura care a suferit un prejudiciu fiind societatea căreia i-a fost distrus depozitul în urma incendiului.
Întocmirea expertizei a durat mult şi s-a realizat cu dificultate, deoarece „cei doi inculpaţi au exercitat cu rea credinţă drepturile procedurale, comunicând înscrisuri diferite celor doi experţi. (…) Instanţa a acordat numeroase termene de judecată, întrucât inculpaţii nu au pus la dispoziţia experţilor înscrisurile aflate în posesia lor, pentru a se răspunde obiectivelor trasate de instanţă. Prin atitudinea procesuală, cei doi inculpaţi au încercat tergiversarea cauzei, urmărind, de fapt, împlinirea termenului de prescripţie specială a răspunderii penale.”, redăm din prima hotărâre judecătorească pronunţată la Curtea de Argeş.
Tofan şi firma au lansat obiecţiuni la rapoartele de expertiză – respinse de magistrat -, care au vizat, în principal, faptul că nu s-a stabilit stocul de deşeuri existent în momentul procesului şi costurile necesare pentru eliminarea lor. „Faptul că, în prezent, pe amplasament se află un număr mai mic de deşeuri periculoase (1.418,43 tone, conform ultimei situaţii transmise de inculpat, faţă de 1.928,30 tone) nu interesează latura penală a cauzei, ci latura civilă a acesteia. Totodată, trebuie subliniat faptul că suma de 2.217.100 lei reprezintă antecalculaţia întocmită de societatea inculpată Global Eco Center SRL privind cheltuielile necesare pentru eliminarea deşeurilor.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş s-a constituit parte civilă cu “suma de 2.000.000 lei, reprezentând cuantumul pagubei exprimate prin preţul serviciilor destinate evacuării şi eliminării cantităţii de deşeuri periculoase şi nepericuloase neevacuate de societatea inculpată de la punctul de lucru din Câmpulung, având în vedere raportările întocmite de SC Global Eco Center SRL cu privire la situaţia gestiunii deşeurilor.”, se mai precizează în hotărârea preluată pe portalul rolii.ro.
Cele două valori punctate în conţinutul articolului au făcut obiectul unui proces separat, încheiat la prima instanţă pe 15 martie 2022. Judecătoria Curtea de Argeş a respins solicitarea Agenţiei de Mediu, însă rămâne în vigoare sechestrul pe proprietăţile ieşeanului: un teren de 1.067 mp, proprietatea lui Vasile Tofan, şi un imobil cu suprafaţa de 1.800 mp, proprietatea firmei Global Eco Center, ambele situate la Iaşi.
Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!