11.9 C
Campulung Muscel
21/05/2024

Într-un document al Consiliului Judeţean, bulevardul de la Câmpulung apare ca terminat din 2020

Aleşii judeţeni au fost solicitaţi, la dezbaterea din 24 februarie 2022, să aprobe raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Argeş 2020-2024”, raport aferent anului trecut. Din această informare, noi am selectat localităţile din Muscel şi stadiul investiţiilor programate, în diverse domenii, care, într-un final, concură la o mai bună protecţie a mediului. Fie că primarii au întreprins lucrări la instituţiile publice din subordinea primăriilor: şcoli şi grădiniţe, dispensare, cămine culturale, sedii ale primăriilor, locaşuri de cult, fie că au reparat drumuri, fie că au investit în iluminatul public ori şi-au propus extinderea suprafeţelor verzi.
În acest program nu veţi găsi Câmpulungul cu cele 13 parcuri, cu pistele de biciclete, cu parcurile fotovoltaice de pe izlazuri, cu faţadele verzi şi parcările subterane propuse de actuala ocupantă a funcţiei de primar, deoarece documentul a fost întocmit cu propunerile valabile în 2020, a căror realizare se întindea pe trei ani. Multe dintre ele, după cum veţi constata, s-au încheiat mai devreme, în 2021, deşi primarii şi constructorii aveau un termen mai generos la dispoziţie.
Ce intrigă în documentul pus în faţa consilierilor judeţeni este faptul că s-au raportat ca finalizate şi investiţii care s-au făcut sau la care a început să se lucreze mai cu simţ de răspundere după anul 2020. Puntea pietonală peste pârâul Valea Româneştilor figurează ca executată în 2020. Deşi, abia la finalul anului trecut, obiectivul a fost bifat ca îndeplinit. Iar Bulevardul „Pardon”, care în proiect figurează cu titulatura „Reabilitarea străzilor Negru Vodă şi Republicii, de la strada Poenaru Bordea, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, 0,760 km”, a fost realizat în 2020! Cât de “terminat” este vedem cu toţii.

„Restanţe” la Câmpulung, Godeni, Dărmăneşti, Podu Dâmboviţei
Planul conţine măsuri pentru „păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile limită, respectiv sub valorile ţintă, şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile”. Aceste măsuri vizează obiective în mai multe domenii.

 • În sectorul Energie, lucrările propuse de edili constau în reabilitarea termică a clădirilor, modernizarea instalaţiilor de încălzire şi a sistemului de iluminat public.
 • În sectorul Transport, accentul s-a pus pe asfaltări de străzi, drumuri judeţene, reabilitări de intersecţii, poduri şi trotuare, amenajare de parcări şi piste de biciclete, înnoirea parcului auto cu durata de viaţă depăşită cu autovehicule cu consum redus de combustibil.
 • În sectorul Alte Surse sunt incluse lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi şi consolidarea terenurilor degradate. Câmpulungul figurează în planul judeţean cu investiţiile lui Liviu Ţâroiu, realizate, în curs de realizare şi nerealizate, aşa cum este Parcul „Kretzulescu”.
  În continuare vă prezentăm în ce stadiu se află primarii musceleni cu lucrările asumate în momentul întocmirii „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Argeş 2020-2024”. Şi nu numai primarii, ci şi preşedintele Consiliului Judeţean are nişte obligaţii faţă de drumurile din judeţ (la Câmpulung, şi faţă de nişte poduri, omise din program).
 • Eficientizarea energetică şi reducerea consumului de combustibili prin reabilitarea termică a clădirilor şi modernizarea instalaţiilor de încălzire

Termen de realizare 2020-2023; responsabili: primarii localităţilor enumerate;

Aninoasa

 • Proiect de eradicare a umidităţii, amenajarea muzeului, restaurarea picturii bisericii şi paraclisului, reparaţii curente şi amenajări exterioare la Mănăstirea Aninoasa (POR Axa 5.1), termen de realizare: 2020-2023; realizată în 2020;
 • Reabilitarea Şcolii vechi Broşteni, termen de realizare: 2020-2023; lucrare demarată, în execuţie, nefinalizată;
 • Consolidarea, modernizarea, renovarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Aninoasa (FEADR), termen de realizare: 2020-2023; lucrare demarată, în execuţie, nefinalizată;
 • Construcţia şi dotarea grădiniţei din satul Slănic, (FEADR), termen de realizare: 2020-2023; lucrare demarată, în execuţie, nefinalizată.

Bălileşti

 • Refacerea acoperişului, şarpantă şi instalarea termosistemului la Şcoala Gimnazială Bălileşti: investiţia se află în curs de execuţie, lucrările au fost executate în proporţie de 50%;
 • Reabilitarea dispensarului în satul Poieniţa: realizată în 2020. Berevoeşti
 • Reabilitarea dispensarului comunal şi dotarea cu geamuri termopan: realizată în 2020.

Boteni

 • Reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural în satul Boteni: investiţia demarată, aflată în stadiul de 3%, după întocmirea documentaţiei tehnice;
 • Izolaţia exterioară a Şcolii „Petre Ţuţea” Boteni: realizată în 2020.

Bughea de Sus

 • Execuţia reabilitării, modernizării şi dotării Şcolii Gimnaziale nr.1 Bughea de Sus: investiţia se află în curs de derulare, realizată 20%;
 • Execuţia reabilitării, modernizării şi dotării Căminului Cultural Bughea de Sus: procedură demarată, documentaţie depusă la CNI – Programul „Aşezăminte Culturale”, se aşteaptă semnarea contractului de finanţare.

Cetăţeni

 • Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.1 Cetăţeni: realizată în 2021;
 • Construirea Grădiniţei cu program normal, cu două săli de grupă în comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni (POR): realizată 2021.
 • Davideşti
  Lucrări de anvelopare termică şi înlocuirea învelitorii la Şcoala cu clasele I-IV, satul Davideşti: realizată 2020.
 • Dârmăneşti
  Reabilitarea Căminului Cultural: nedemarată.

Godeni

 • Consolidarea sediului Primăriei Godeni, Corp C1: investiţia va demara la 1 martie 2022;
 • Reabilitarea localului Primăriei vechi: realizată în 2020.

Hârtieşti

 • Consolidarea şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale nr.1 – Corp B din satul Hârtieşti (PNDL II): realizată în 2021;
 • Lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii la Şcoala Primară Lucieni: realizată în 2020.

Rucăr

 • Termosistem la Liceul „Victor Slăvescu”: realizată în 2020.

Schitu Goleşti

 • Reabilitarea Căminului Cultural din satul Schitu Goleşti: realizată în 2020.

Stâlpeni

 • Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Livezeni (AFIR): realizată în 2021.

Vlădeşti

 • Modernizarea dispensarului medical uman – centrală termică şi izolaţie termică exterioară: în curs de demarare a procedurii de achiziţie de servicii/lucrări;
 • Modernizarea Grădiniţei cu program prelungit: realizată în 2021.

Eficientizarea reţelelor de iluminat
Termen de realizare 2020-2023; responsabili: primarii localităţilor enumerate;

 • Berevoeşti: modernizarea iluminatului public: realizată în 2020; extinderea iluminatului public – punte aeriană „Pîslaru” Ungureni: realizată în 2020;
 • Boteni: modernizarea reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică ridicată prin tehnologii noi – LED (FEADR): realizată în 2020;
 • Godeni: modernizarea reţelei de iluminat public prin montare de aparate: realizată în 2020;
 • Vultureşti: modernizarea reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică ridicată prin tehnologii noi – LED (FEADR): realizată în 2020;
 • Câmpulung: extinderea reţelei de iluminat public: investiţia se află în curs de execuţie, s-au finalizat 1,725 km de reţea în intervalul 2020-2021 (prin ADP).

Extinderea / modernizarea arterelor de circulaţie
Îmbunătăţirea calităţii suprafeţelor de rulare pentru traficul rutier: asfaltări de străzi, drumuri judeţene, reabilitarea căilor deteriorate, inclusiv intersecţii şi poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri.
Termen de realizare 2020-2023; responsabili: primarii localităţilor enumerate;

 • Albeştii de Muscel: modernizarea drumului Bolovanului, lungime 1,8 km: realizată în 2021;
 • Aninoasa: pod de trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broşteni, ce asigură legătura la Şcoala Gimnazială Broşteni Aninoasa (PNDL II): realizată în 2020; pod în satul Slănic, zona Olteni, reparaţii şi consolidări: realizată în 2020;
 • Boteni: modernizarea drumului comunal DC 38 Lunca – Balabani: măsură demarată, în curs de execuţie, 10%; refacerea podului peste Râul Argeşel, punct Valea Bazului (PNDL II): realizată în 2021; podeţ dalat în punctul Valea Bolatului, lungime 5 m (PNDL II): realizată în 2020;
 • Cetăţeni: reabilitarea DC 29 Cetăţeni – Boteni: investiţia se află în curs de execuţie, stadiul realizării 70%; reparaţii drum 0,2 km: realizată în 2020;
 • Dâmbovicioara: modernizarea DC 22 Dâmbovicioara – Cabana Brusturet km 0-1450: realizată în 2021, urmează recepţia lucrărilor;
 • Davideşti: modernizarea parţială, pe o lungime de 304 m, a drumului Huluba: investiţie demarată, s-au întocmit proiectul tehnic şi documentaţia de autorizare tehnică a construcţiilor;
 • Mioarele: execuţia unui pod din beton armat peste Râul Argeşel, în satul Suslăneşti, punctul Pătran (PNDL II): realizată în 2021; Pod peste Valea Poienari, în punctul Costea: realizată în 2020;
 • Ţiţeşti: reparaţii şi covor asfaltic pe o lungime de 2.020 km, DC 83: realizată în 2021; modernizarea DC 84 Ţiţeşti, Şcoala Valea Mănăstirii, km 3+250 – km 4+370 (GAL): realizată în 2021;
 • Vlădeşti: modernizarea DC 8 Coteasca – Drăghescu, pe o lungime de 2,84 km: investiţia se află în curs de execuţie, stadiul realizării 15%; modernizarea unor drumuri de interes local în lungime de 5,5 km: s-a depus cerere de finanţare în cadrul P.N.I. „Anghel Saligny”.

Consiliul Judeţean

 • Modernizarea DJ 725 Stoeneşti – Dragoslavele, km 3+313 – 6+626, pe o lungime de 3,313 km, în comunele Stoeneşti şi Dragoslavele, termen de realizare 2020-2023: realizată în 2020;
 • Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000 – 10+870, Câmpulung, Bughea de Sus şi Albeştii de Muscel, lungime 10,87 km, termen de realizare 2020-2023: investiţia se află în curs de execuţie.
  Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti
 • Consolidarea şi refacerea părţii carosabile, DN 73C, km 60+000, termen de realizare 2020-2021: realizată în 2020;
 • Consolidarea şi refacerea părţii carosabile, DN 73D, km 41+300 – 41+500, termen de realizare 2020-2021: realizată în 2020;
 • Pod peste Râul Dâmboviţa, pe DN 73, km 78+519 (Podu Dâmboviţei), termen de realizare 2020-2023: nedemarată.

Câmpulung
Responsabil: primarul municipiului Câmpulung
Termen de realizare: 2020-2021

 • Aşternere covor asfaltic pe pasarela de la Autogară, 0,130 km: realizată în 2020;
 • Reabilitare de străzi în municipiul Câmpulung, 4,221 km: investiţia se află în curs de execuţie, s-au realizat 2,1 km;
 • Reabilitarea străzilor Negru Vodă şi Republicii, până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, 0,760 km: realizată în 2020;
 • Reabilitarea podului de pe Şoseaua Naţională, 0,012 km: realizată în 2020.

Mijloace alternative de mobilitate
Îmbunătăţirea calităţii reţelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor şi amenajare de piste şi parcări pentru biciclete

Câmpulung
Responsabil: primarul municipiului Câmpulung
Termen de realizare: 2020-2021

 • Amenajare de locuri de parcare şi trotuare pe strada Alexandru cel Bun: realizată în 2020;
 • Execuţia punţii pietonale peste pârâul Valea Româneştilor: realizată în 2020.
 • Amenajare de spaţii verzi şi consolidare a terenurilor degradate

Responsabil: primarul municipiului Câmpulung, prin ADP
Termen de realizare: 2020-2021

 • Execuţia parcului în cartierul Vişoi, 500 mp: realizată în 2020;
 • Reabilitarea Parcului „Kretzulescu”, 500 mp: nerealizată.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!