3.3 C
Campulung Muscel
20/04/2024

Au chirii între 17 şi 70 de lei pe lună, dar câmpulungenii care folosesc imobilele Primăriei nu le achită cu anii

Numai anul trecut, 257 de câmpulungeni au depus la Primăria Câmpulung dosare prin care au solicitat repartizarea unei locuinţe sociale. Dintre aceştia 143 au fost declaraţi „eligibili”. În aceste condiţii, cu un număr foarte mare de cereri şi spaţii locative foarte puţine spre deloc, sunt locatari ai locuinţelor sociale ale Primăriei Câmpulung care nu-şi achită cu anii chiria, care în unele cazuri însumează valoarea a două pachete de ţigări, dar şi mai puţin, în comparaţie cu preţurile chiriilor care se practică pe piaţa liberă.
Numărul restanţierilor este foarte mare, judecând după somaţiile şi titlurile executorii pe care le întocmesc inspectorii de la Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice din cadrul Direcţiei Economice şi Fiscale a Primăriei Câmpulung, dar şi după acţiunile în instanţă, prin care municipalitatea urmăreşte să recupereze contravaloarea chiriei restante şi a penalităţilor, inclusiv rezilierea contractului şi evacuarea rău platnicului.
Numai în toamna lui 2021, Primăria a câştigat în instanţă cinci procese, instanţa obligându-i pe chiriaşi să-şi achite restanţele, dar a admis şi cererile administraţiei de reziliere a contractelor şi evacuarea câmpulungenilor rău platnici. În afară de cele cinci, au fost şi altele, de ordinul zecilor, în care chiriaşii speriaţi că vor fi evacuaţi, şi-au plătit debitele, iar Primăria a renunţat la acţiunea deschisă la Judecătorie. Acţiunile câştigate în toamnă i-au vizat pe cei care au avut de achitat chirii între 17 şi 70 de lei pe lună.

Evacuaţi din imobilele Primăriei pentru chirii neplătite cu anii

Mariana Girescu a fost chemată în judecată de Primărie, care a solicitat obligarea acesteia la plata sumei de 1.544 de lei, reprezentând chiria restantă şi penalităţile de întârziere, datorate în temeiul contractului de închiriere din 1 martie 2013. Suma a fost acumulată în perioada septembrie 2019-februarie 2021, adică 17 luni nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală. Chiar dacă a fost notificată de mai multe ori, câmpulungeanca n-a catadicsit să-şi plătească restanţele. Pentru că nu s-a obţinut rezultatul scontat prin atenţionarea ei, s-a trecut la acţiunea în instanţă.
În 2013, când locatara a încheiat contractul cu Primăria era necăsătorită şi i s-a stabilit o chirie lunară de 70,65 lei pe lună. În aprilie 2021, când s-a făcut un act adiţional, prin care s-au menţionat şi ceilalţi chiriaşi rezultaţi după mariaj, s-a trecut o perioadă contractuală de 5 ani, cu începere din martie 2018 şi până în martie 2023, şi o valoare a chiriei lunară de 71 de lei.
Instanţa Judecătoriei Câmpulung a analizat dosarul Primăriei şi a constatat că sunt întemeiate cererile acesteia, dispunând astfel, pe 27 octombrie 2021, rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea Marianei Girescu din locuinţa socială, cu menţiunea că la operaţiunea de evacuare trebuie să se ţină cont că nu poate fi făcută între 1 decembrie şi 1 martie a anului următor, dacă chiriaşul face dovada că el şi familia sa nu au la dispoziţie o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată. În plus, femeia trebuie să achite Primăriei Câmpulung suma de 1.544 lei, chiria şi penalităţile de întârziere.
Un alt dosar pe care Judecătoria Câmpulung l-a finalizat în toamna anului trecut l-a vizat pe Mihai Gheorghe Marinescu. Şi în cazul lui s-a dispus obligaţia de plată către Primăria Câmpulung, care i-a atribuit o locuinţă socială, a chiriei restante şi a penalităţilor aferente, plus rezilierea contractului şi evacuarea familiei din spaţiul locativ.
Când l-a acţionat în instanţă, Primăria a justificat cu documente că nu şi-a achitat obligaţiile contractuale timp de 11 luni, în perioada mai 2020-aprilie 2021, acumulând o restanţă de 237 lei, în condiţiile în care avea stabilită o chirie lunară de 51 de lei. Proprietara l-a atenţionat pe bărbat că a acumulat debit după nerespectarea obligaţiilor contractuale, dar acesta n-a luat nicio măsură. Legându-se de un articol din contract, conform căruia locatorul poate cere rezilierea înainte de termenul stabilit, atunci când locatarul n-a achitat chiria cel puţin trei luni consecutiv, Primăria a avut sorţi de izbândă în instanţă, care s-a pronunţat favorabil pe 2 noiembrie 2021.
Pe 11 octombrie, anul trecut, s-a definitivat de la primul termen de judecată şi evacuarea chiriaşului Primăriei, Vasile Samuel Ioniţă. Bărbatul, împreună cu familia, a primit o locuinţă socială în ianuarie 2021, pentru care s-a obligat să achite o chirie lunară de 17 lei. S-a ţinut de promisiune doar vreo nouă luni, după care următoarele şapte n-a mai trecut pe la casieria Primăriei. Astfel, a acumulat un debit de 129 de lei, din care 119 lei, contravaloarea chiriei, şi 10 lei, penalităţi de întârziere. Individul a fost atenţionat că a acumulat debit şi, dacă nu şi-l achită, se vor lua măsuri împotriva lui, dar n-a reacţionat în niciun fel. Aşa că Primăria s-a adresat Judecătoriei, care, pe 18 octombrie 2021, i-a admis cererea şi l-a obligat pe Vasile Samuel Ioniţă să achite suma restantă de 129 de lei. A mai dispus rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea lui şi a membrilor trecuţi în contract, inclusiv a fost obligat să-şi plătească chiria până la data eliberării efective a locuinţei.
După aproape 20 de ani de când a primit o locuinţă socială, o câmpulungeancă va fi evacuată din imobilul proprietatea Primăriei pentru neplata chiriei. Cornelia Gruianu nu şi-a respectat prevederile contractuale timp de 19 luni, din august 2019 şi până în februarie 221. Femeia a primit de la administraţia locală, acum 20 de ani, un apartament format din două camere cu o suprafaţă totală de 20,50 mp şi dependinţe de 8,30 mp. Pentru a folosi imobilul, i s-a stabilit o chirie de 40,80 lei pe lună, pe care n-a plătit-o 19 luni consecutive. Debitul acumulat a ajuns la 953 de lei, din care 775,20 lei este contravaloarea chiriei, iar 177,80 lei, penalităţile de întârziere.
Ca şi precedenţii, câmpulungeanca a fost somată să plătească restanţele, dar în zadar. Aşa că Primăria s-a folosit de articolul din contractul semnat să ceară instanţei rezilierea şi evacuarea chiriaşului dacă acesta nu şi-a achitat chiria cel puţin trei luni consecutiv. Fiind vorba de o perioadă destul de mare în care Cornelia Gruianu a folosit locuinţa, dar n-a plătit nimic în schimb, Judecătoria Câmpulung a admis cererea administraţiei locale şi, pe 15 septembrie 2021, a hotărât rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea femeii. În plus, Cornelia Gruianu a fost obligată să achite cei 953 de lei, chiria şi penalităţile de întârziere.
Ultima evacuare obţinută de Primărie în instanţă se referă la o câmpulungeancă care nu şi-a mai achitat chiria pe un teren pe care-l are în folosinţă. În 16 luni, perioadă în care n-a trecut pe la casieria Primăriei, Ruxandra Andreea Cazacu a acumulat o restanţă de 23.700 lei, care reprezintă chiria restantă şi penalităţile de închiriere pentru perioada aprilie 2020-iulie 2021. Prin liber acord, Primăria şi chiriaşa au convenit ca, în caz de neplată, să se procedeze la rezilierea contractului şi evacuarea spaţiului închiriat. Pe 13 decembrie 2021, instanţa a obligat-o pe câmpulungeancă să-şi plătească restanţa. A fost aprobată şi cererea Primăriei de reziliere a contractului de închiriere pentru suprafaţa de 230 mp, teren situat în strada Mărăşti, nr. 68, dar şi eliberarea lui.
Până în prezent, chiar dacă au avut la dispoziţie câte 30 de zile de la comunicare, niciun câmpulungean acţionat în instanţă n-a atacat hotărârile Judecătoriei Câmpulung. Adrian TĂNASE

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!