12.4 C
Campulung Muscel
20/05/2024

Primarul Secăreanu, salvat pe moment de executarea silită de către Tribunalul Argeş

Tribunalul Argeş l-a salvat pe primarul de la Dâmbovicioara de executarea silită pe care Fiscul câmpulungean se pregătea s-o declanşeze pentru recuperarea a aproximativ 53.000 de lei, aplicaţi cu titlu de sancţiune de instanţă, pentru netransmiterea unor informaţii cerute de un ins de prin Galaţi. Dumitru Secăreanu a căzut, oarecum, în capcana unui reclamagiu de profesie, care a intentat la Tribunalul Galaţi, în contradictoriu cu diverse autorităţi publice, 30 de acţiuni având ca obiect refuzul de comunicare de informaţii de interes public. Autorităţile de la Dâmbovicioara nu l-au luat în seamă în 2018, când s-au trezit reclamate din cauză că n-au pus la dispoziţia petentului o „roabă de maculatură”. Şi anume câte contracte de asistenţă juridică au fost încheiate, cu precizarea Casei de Avocatură, a preţului stabilit pentru aceste servicii, precum şi dacă au avut mandat de reprezentare pe fiecare din ultimii 12 ani, opisul cu hotărârile Consiliului Local Dâmbovicioara din perioada 1997 – 2018 şi procesele-verbale ale comisiei pentru analiza reclamaţiilor administrative din perioada 2013 – 2017. Nedepunând întâmpinare şi neprezentându-se la proces, muscelenii au pierdut în vara anului 2019. În toamna acelui an, au pierdut din nou, într-o acţiune deschisă de cetăţeanul nemulţumit pentru sancţionarea pârâţilor, responsabili de neexecutarea hotărârii precedente. Instanţa gălăţeană i-a aplicat primarului, în calitate de reprezentant al Comunei Dâmbovicioara, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. U.A.T. Dâmbovicioara, prin primarul său, a fost, de asemenea, obligată să plătească reclamantului o penalitate de 100 lei pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei.

Conform Fiscului, suma de plată către bugetul de stat se ridică la aproape 53.000 de lei

Tribunalul Galaţi a transmis hotărârea nefavorabilă autorităţilor muscelene Finanţelor Publice, solicitându-le punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă din 2019. Fiscul a calculat suma de 52.832 lei şi a fost emis avizul de plată din 26 noiembrie 2020, care i-a fost comunicat lui Secăreanu. Acesta solicitase un act din care să rezulte suma de plată, pentru a o supune dezbaterii Consiliului Local, în vederea achitării.
Pe 8 decembrie 2020, Dumitru Secăreanu a contestat acest act la Judecătoria Câmpulung. Ulterior deschiderii acţiunii în instanţă, au fost emise un titlu executoriu şi o somaţie vizând acelaşi debit pus în sarcina acestuia, a căror anulare a fost solicitată, de asemenea, de către Dumitru Secăreanu. Instanţa câmpulungeană, însă, a considerat că actele de executare au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, prin urmare, contestaţia lui Secăreanu a fost respinsă pe 24 iunie 2021.
„Amenda este legal şi corect determinată prin indicarea procentului de aplicare asupra salariului minim brut pe economie, calculată pentru fiecare zi de întârziere în executare, astfel: salariul minim brut: 2.080 lei (conform H.G. nr. 937/2018) x 20% = 416 lei/zi; perioada 29 iulie 2019 (data la care începe termenul de executare) – 02 decembrie 2019 (data la care s-a executat hotărârea) = 127 zile; 127 zile x 416 = 52.832 lei, suma de plată.”, redăm un fragment din hotărârea Judecătoriei Câmpulung, pe care Dumitru Secăreanu a atacat-o la Tribunalul Argeş.

După Secăreanu, debitul ar fi pe jumătate

Instanţa de la Piteşti s-a pronunţat pe 23 noiembrie 2021 în favoarea edilului de la Dâmbovicioara. Acesta s-a apărat la Piteşti, la fel ca la Câmpulung, susţinând că sancţiunea a fost aplicată instituţiei Primarului, nu persoanei fizice Dumitru Secăreanu. Altă critică adusă de acesta priveşte întinderea debitului. „Potrivit sentinţei civile nr.701/18.11.2019 a Tribunalului Galaţi, sancţiunea dispusă de instanţă în sarcina primarului comunei Dâmbovicioara permitea calcularea creanţei doar pentru 62 de zile (respectiv în perioada 29 iulie 2019 – 29 septembrie 2019), astfel încât debitul nu putea fi mai mare de 25.792 lei, şi nu suma de 52.832 lei, menţionată în actele de executare.”
Tribunalul Argeş a considerat că apelul lui Secăreanu este fondat, constatând că, într-adevăr, sentinţa Judecătoriei Câmpulung „nu cuprinde motivele de fapt, ce au determinat instanţa să pronunţe hotărârea apelată, ceea ce face imposibilă exercitarea controlului judecătoresc de către instanţa de apel. Instanţa nu a răspuns criticilor formulate de contestator, nu le-a analizat, hotărârea fiind, astfel, lipsită de motivele de fapt, ce au fost avute în vedere de instanţa de fond cu prilejul soluţionării cauzei.”
Acesta este motivul pentru care „Tribunalul apreciază că, practic, instanţa de fond nu a analizat cauza pe fond, impunându-se, aşadar, trimiterea cauzei spre rejudecare”. (sursa citatelor: rolii.ro)
Pe 23 noiembrie 2021, Tribunalul a anulat sentinţa Judecătoriei Câmpulung şi a trimis dosarul înapoi la instanţa municipală, pentru o motivare mai amănunţită a speţei.
Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!