21.9 C
Campulung Muscel
23/07/2024

ADEVĂRUL CREŞTIN

ADEVĂRUL CREŞTIN

(continuare din numărul trecut)

5.Despre rugăciune
Viaţa de rugăciune
1.Diferite feluri de rugăciune
În felul acesta, el încetează să mai trăiască pentru sine însuși și trăiește numai pentru Dumnezeu. Ce plăcut este să te afunzi în Dumnezeirea nesfârșită! Domnul să nu facă aici pe pământ de fericire care se gustă în rugăciune și care este o apropiere crescândă de viața veșnică. Sfântul Bernard de Clairveaux nu învață: „Când te duci să te rogi, debarasează-te de zgomotul gândurilor care se ridică precum valorile mării și aruncă orice grijă pentru cele de afară, pentru ca să poți fi ocupat numai cu Dumnezeu. Căci este cu neputință să stăm de vorbă cu Dumnezeu dacă, deși tăcem, totuși în gând pălăvrăgim cu toată lumea. Ia seama, deci, la Acela Care vorbește cu tine și Care ia seama la tine! Ascultă-L pe El, Cel ce-ți vorbește, pentru ca și El să te asculte pe tine care-I vorbești! Şi dacă vei asculta cântări de laudă dumnezeieşti, cu teama cuvenită, vei înțelege cuvântul al Scripturii, gândindu-te adânc la el.” Vorbesc astfel nu ca să mă laude cu obiceiul acesta, ci pentru că aș vrea să-l am și pentru că îmi pare rău că nu l-am practicat până acum, înaintea delăsător. Însă-ți, cel ți-a făcut mare har, pleacă-ți cu supunerea urechea la glasul Domnului, prin rugăciuni pline de smerenie și evlavie, strigă către El cu lacrimi și suspine, laudă-L și slăvește-L cu cântări duhohnicești, pentru toate. lucrările Sale. Cetăţenilor lumii de sus le place foarte mult să vadă, iar lui Dumnezeu nu I se poate aduce nimic mai plăcut ca jertfa de laudă. „Jertfa de laudă – zice El însuși – îmi face plăcere.” Ce fericit ai fi, dacă ai putea să vezi odată, cu ochii duhului, cum prinții luminii, împreună cu sufletele cerești care cântă cântări de laudă, ies cu toţii înaintea celor ce se roagă! Cu câtă grijă și bucurie înconjoară ei pe cei care îngrijesc cântă, stau lângă cei ce se adâncesc în Sfânta Scriptură, plutesc asupra celor ce se dedau contemplării sfinte, călăuzesc pe cei ce supraveghează turma și care îngrijesc de cele necesare în Casa lui Dumnezeu. Căci puterile cereşti iubesc pe viitorii lor concetăţeni, se bucură şi au grijă de cei care vor ajunge să moştenească sfinţenia cerească, îi întăresc, îi învaţă, îi păzesc şi le poartă de grijă. Toți doresc sosirea noastră și speră că prin noi se vor ocupa locurile rămase încă goale. Ne caută cu sârguinţă, ascultă bucuroşi veşti bune despre noi şi, cu o iubire plină de smerenie, nu aduc harul de care avem nevoie. Ei nu socotesc ca o înjosire să fie tovarăşii noştri de drum, ba chiar se fac slujitorii noştri şi nu mai pot de bucurie când ne pocăim. Să ne grăbim, deci, să le facem bucurie! Să ne grăbim nu cu paşii trupului, ci cu dorul sufletului, cu dorinţă arzătoare şi cu suspine. Nu numai îngerii, ci și Creatorul îngerii ne așteaptă. Ne așteaptă Dumnezeu Tatăl ca pe niște fii ai Săi, ca să nu poată pune peste toate averile Sale. Ne așteaptă Dumnezeu Fiul ca pe niște frați și moștenitori împreună cu El, ca să nu înfățișeze Tatălui pe noi, rodul întâi primarării Sale, al sângelui Său vărsat pe Golgota. Ne așteaptă Sfântul Duh, El, dragostea și blândețea, în Care am fost aleși din veșnicie, și cine s-ar putea îndoi că nu-și va vedea alegerea împlinită? Ne așteaptă toată Curte împărătească a cerului. Deci, să năzuim și noi, cu toată înfocarea inimii, după acestea! Mare ruşine va păţi acela care nu le doreşte din toată inima.
2.Cum putem ajunge la o asemenea viață de rugăciune
Am amintit că o viață de rugăciune este o viață cu Dumnezeu, din Dumnezeu, în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. O astfel de viață nu poate fi trăită decât de cei cu adevărat născuți din nou. Trebuie să precizez acest lucru, ca să nu fiu înțeles greșit. Pentru a căpăta răspunsuri la rugăciuni, nu-i neapărat nevoie să fii un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi ascultă și pe păcătoșii neîntorși la El, ba chiar și pe corbii care strigă la El. Însă o viaţă de rugăciune nu pot avea decât aceia care au fost smulşi de sub puterea întunericului şi au fost aşezaţi în împărăţia luminii. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Cine vrea să umble cu Tatăl luminii, trebuie să fie spălat de păcate. De aceea, o viață de rugăciune nu poate duce putere decât acela care care a cunoscută curățitoare a sângelui Domnului Isus Hristos și care umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Un astfel de om este supus lui Dumnezeu. El a scăpat de orice echipă și de orice grijă. Cu o inimă plină de iubire, el depinde numai de Tatăl ceresc. În El sunt toate izvoarele. Cu o bucurie de copil, deschide inima pentru Dumnezeu și bea din dragostea Lui pe săturate. O condiție indispensabilă care se impune de la sine este că un astfel de om a rupt-o pentru totdeauna cu păcatul, cu o viață trăită în slujba deșertăciunii, a plăcerilor și a mândriei. deschide inima pentru Dumnezeu și bea din dragostea Lui pe săturate. O condiție indispensabilă care se impune de la sine este că un astfel de om a rupt-o pentru totdeauna cu păcatul, cu o viață trăită în slujba deșertăciunii, a plăcerilor și a mândriei. deschide inima pentru Dumnezeu și bea din dragostea Lui pe săturate. O condiție indispensabilă care se impune de la sine este că un astfel de om a rupt-o pentru totdeauna cu păcatul, cu o viață trăită în slujba deșertăciunii, a plăcerilor și a mândriei.
(continuare în viitor)
Publicat din cartea „Religie sau credinţă?”,
de Nicolae Tonoiu.
Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Contact telefonic: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!