27.7 C
Campulung Muscel
17/06/2024

„Papagalul” cu studii juridice Ungureanu s-a fleşcăit în faţa comisiei de disciplină: el doar a repetat „ca un papagal” informaţii din presă

„Înainte să mă întrebaţi, vreau să vă spun o informaţie în premieră. Atenţie! Contractul de consultanţă cu city-managerul de la Sinaia a fost constatat de către Curtea de Conturi ilegal. Puteţi să verificaţi la Curtea de Conturi. (…) A plătit un om ilegal, aşa cum a constatat Curtea de Conturi, ca să mă-nveţe cum să pierd un proces în instanţă.”

În faţa comisiei de disciplină, nu s-a apărat cu nicio probă. Nici măcar cu raportul Curţii de Conturi, fiindcă îi demonta minciunile

Demersul de sancţionare a lui Stelian Ungureanu, în calitate de funcţionar public, nu de lider de sindicat, cum a încercat să-şi motiveze prezenţa, de capul lui, în cadrul unei emisiuni tv, la care a proferat informaţii mincinoase, s-a încheiat cu o sancţiune blândă aplicată de comisia de disciplină. Tăierea cu 10% a salariului, timp de trei luni, a fost considerată o măsură suficientă pentru a tempera limbariţa sindicalistului ieşit, din proprie iniţiativă, la televiziunea locală, cu declaraţii neprobate şi contrazise de raportul Curţii de Conturi. În dorinţa de a face valuri cu „bombe de presă”, lansate „în premieră”, fără să aibă mandat de la autoritatea locală, Ungureanu a răspândit neadevăruri în spaţiul public despre o aşa-zisă ilegalitate a unora dintre contractele încheiate de actuala administraţie. „Contractul de consultanţă cu city-managerul din Sinaia a fost declarat ilegal de Curtea de Conturi.”, este afirmaţia cu care Stelică Ungureanu a făcut „senzaţie” şi care i-a adus, pe lângă apariţia în faţa comisiei de disciplină, şi o plângere penală.

La audieri, Ungureanu n-a adus nicio probă cu care să-şi dovedească afirmaţiile

Sesizarea către comisia de disciplină a fost înaintată de către primarul Elena Lasconi, după ce Stelian Florian Ungureanu, inspector în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpulung, a apărut la una dintre televiziunile locale, pe 15 iunie 2021, unde a lansat minciună după minciună despre aşa-zisele contracte ilegale depistate la controlul Camerei de Conturi Argeş. Instituţie ai cărei auditori n-au descoperit niciun contract ilegal sau nelegal, ci abateri minore şi remediate, majoritatea decurgând din plăţile la lucrările aflate în derulare, preluate de la fostul primar Liviu Ţâroiu.

Lui Ungureanu i s-a imputat faptul că a încălcat, cu vinovăţie, prevederile din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, lansând declaraţii prin care „a afectat imaginea şi reputaţia municipiului Câmpulung în spaţiul public, ca persoană juridică de drept public, inducând cetăţenilor percepţia că acel contract la care face referire este ilegal, fapt care nu corespunde realităţii.”, redăm din sesizarea care l-a adus pe Stelică Ungureanu în faţa comisiei de disciplină, formată din Nicolae Crînguş, preşedinte, Iuliana Ungureanu, membru, Mariana Ştefănescu, reprezentanta funcţionarilor publici, şi Daniela Buzescu, secretar.
Articolul 434 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, care reglementează conceptul de „loialitate faţă de autorităţile şi instituţiile publice”, prevede, la alineatul 2, că funcţionarilor publici le este interzis, printre altele, „să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual.” Interdicţia este valabilă şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de doi ani.

Comisia a analizat existenţa celor patru condiţii cerute de lege pentru a fi angajată răspunderea disciplinară a funcţionarului public. Prima: existenţa faptei ilicite. Faţă de fapta imputată, comisia a emis următoarea opinie. „Este indubitabil că aceasta există în materialitatea ei.”, fiind dovedită cu înregistrarea video a fragmentului de emisiune în care Stelian Ungureanu a purtat o convorbire telefonică cu unul dintre realizatori. Funcţionarul cercetat n-a formulat întâmpinare şi nici n-a administrat probe în favoarea sa, limitându-se la a invoca articolul 30 din Constituţia României, referitor la libertatea de exprimare, şi articolul 10 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, insistând tot pe libertatea de exprimare. Care, în cazul lui, are anumite limitări şi restricţii, dată fiind calitatea de funcţionar public, a cărui activitate profesională este desfăşurată în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţii publice.

Apărarea lui Ungureanu, cum că afirmaţiile au fost făcute în calitate de lider sindical, n-a stat în picioare

„Persoana cercetată – este una dintre concluziile comisiei de disciplină -, în calitate de funcţionar public, calitate care nu poate fi negată şi nici pusă în plan secundar de calitatea de lider sindical sau de altă calitate, avea o obligaţie de rezervă în ceea ce priveşte exteriorizarea opiniilor sale. Unui funcţionar nu-i este îngăduit orice în afara serviciului, întrucât calitatea de funcţionar public îl însoţeşte pe acesta permanent, el neputând „să se detaşeze de ea pe parcursul serii şi să o revigoreze la începutul zilei de muncă.” (…) „Faptul că un funcţionar public este sindicalizat – fiind simplu membru al unui sindicat ori chiar ocupând o funcţie de conducere şi având astfel de atribuţii de reprezentare – nu poate reprezenta un motiv ca acesta să se sustragă îndatoririi de rezervă în ceea ce priveşte libera exprimare. (…) Comisia nu poate reţine în analiza sa apărarea funcţionarului public cercetat în sensul că afirmaţiile au fost făcute în calitate de lider sindical. Această calitate îi conferă persoanei drepturi şi acţiuni specifice, prin care să militeze pentru drepturile şi interesele membrilor de sindicat, însă nu-l absolvă de obligaţia de rezervă ce-i incumbă în calitate de funcţionar public.”

Obligaţie de rezervă încălcată de Stelică Ungureanu prin afirmaţiile lansate la emisiunea tv, pe lângă obligaţiile de funcţionar public, „fapt ce ar imprima faptei caracter ilicit.”
Neadevărurile au fost lansate public de Ungureanu fără să fie întrebat sau provocat de realizatorul tv
Membrii comisiei au insistat în analiza lor pe următorul pasaj din emisiune: „Înainte să mă întrebaţi, vreau să vă spun o informaţie în premieră. Atenţie! Contractul de consultanţă cu city-managerul de la Sinaia a fost constatat de către Curtea de Conturi ilegal. Puteţi să verificaţi la Curtea de Conturi. (…) A plătit un om ilegal, aşa cum a constatat Curtea de Conturi, ca să mă-nveţe cum să pierd un proces în instanţă.”

Din acest fragment au rezultat următoarele concluzii ale celor care au cercetat fapta lui Ungureanu. „Afirmaţia face referire la o activitate a U.A.T. Câmpulung, sub a cărei autoritate se află şi Direcţia în cadrul căreia funcţionarul cercetat îşi desfăşoară activitatea, respectiv încheierea unui contract de consultanţă. Afirmaţia este făcută la iniţiativa funcţionarului, fără ca acesta să fi fost întrebat sau provocat. Sintagma „înainte să mă întrebaţi” relevă fără echivoc că afirmaţia a fost făcută deliberat, fără să existe provocări sau sugestii. Afirmaţia nu este pură şi simplă, funcţionarul nerezumându-se la a comunica o informaţie, ci atrage atenţia asupra comunicării pe care o realizează, prin folosirea interjecţiei „ATENŢIE!”, precum şi prin aceea că informaţia ar fi în premieră, comunicarea fiind una de tip bombastic. Afirmaţia se referă la o situaţie de fapt, încheierea ilegală a unui contract de către autoritate, şi nu la o judecată de valoare, ce reprezintă aprecierea pur subiectivă a emiţătorului.”

Alt argument „solid” al unui om de Drept: a repetat „ca papagalul” ce a apărut în presă. Altă minciună, căci raportul Curţii de Conturi a apărut în presă ulterior

Ungureanu a susţinut la audieri că nu vede ce ar fi greşit în a face afirmaţii despre un contract public, care îşi au fundament în raportul Curţii de Conturi. Raport pe care, însă, nu l-a depus la dosarul de cercetare disciplinară, deşi l-a tot invocat. „Totodată, susţine că nu a făcut altceva decât să repete „ca un papagal” informaţii care au apărut în presă.”, redăm din raportul comisiei de disciplină. Încă o minciună a lui Ungureanu, care se mai şi laudă cu pregătirea în domeniul Dreptului, pentru că el a declanşat cu informaţiile false relatările ulterioare din presă, care i le-au demontat argumentat, cu constatările Curţii de Conturi.
„Deşi, într-adevăr, un contract de achiziţie publică este un contract care intră în sfera „informaţiilor de interes public”, aceasta nu înseamnă că persoana cercetată este în drept să facă afirmaţii de natura celor făcute în cadrul unei emisiuni televizate, mai ales în maniera în care a înţeles să o facă. (…) Persoana cercetată nu s-a limitat la a comunica o informaţie despre un contract, ci a încercat să sublinieze, să accentueze şi să atragă atenţia asupra mesajului supus comunicării, şi anume acela că contractul de consultanţă şi plata făcută în baza acestuia ar fi ilegale. (…) Mai mult, acesta, neavând mandat din partea autorităţii pentru a putea prezenta poziţia acesteia vizavi de contractul ce a făcut obiectul afirmaţiei, avea obligaţia de a preciza că este punctul său de vedere, fapt ce nu s-a petrecut în cauză.”, sunt alte argumente ale comisiei care susţin conduita ilicită a funcţionarului public Stelian Ungureanu.

Cei patru au studiat – spre deosebire de Ungureanu, care a vorbit ca „papagalul”, după cum a recunoscut – raportul Curţii de Conturi, din care „nu rezultă ilegalitatea contractului de consultanţă despre care persoana cercetată a afirmat că este ilegal, şi, cu atât mai puţin, ilegalitatea plăţii făcute în temeiul acestuia, Curtea de Conturi nereţinând caracterul ilegal al plăţii şi nici existenţa vreunui prejudiciu decurgând din încheierea contractului. Ceea ce reţine Curtea de Conturi este doar caracterul superficial al întocmirii unui act premergător încheierii contractului, prin neprevederea unor elemente, fapt care, însă, nu impietează asupra legalităţii contractului de consultanţă, el conţinând toate elementele obligatorii. Astfel, afirmaţia vizând caracterul ilegal al contractului de consultanţă şi al plăţii făcute în executarea lui este fără suport.”
Comisia argumentează şi celelalte trei condiţii pentru atragerea răspunderii disciplinare a lui Ungureanu: prejudicierea imaginii instituţiei prin fapta ilicită a acestuia, fiind bifată astfel şi condiţia legăturii de cauzalitate, precum şi săvârşirea faptei cu vinovăţie. Emisiunea a conţinut şi alte afirmaţiile false lansate de angajatul de la Social, care au cântărit în luarea deciziei de sancţionare a acestuia, asupra cărora ne vom apleca într-o ediţie viitoare. Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!