12.4 C
Campulung Muscel
20/05/2024

Primăria caută inspector pentru implementarea proiectelor privind parcările rezidenţiale şi publice

Primăria Câmpulung a anunțat vineri, 13 august, că a demarat procesul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de inspector debutant la Direcția Tehnică, Urbanism și Situații de Urgență, Compartimentul Strategii Urbane, Gestionare Documentații de Urbanism și Cadastru.

Pe lângă condițiile generale de înscriere, pentru doritori a fost stabilită, ca și condiție specifică, prezentarea documentelor care să ateste absolvirea studiilor universitare de licență, cu diplomă, în domeniile Construcții sau Arhitectură sau Urbanism. Până pe 1 septembrie, cei care se încadrează în condițiile impuse își pot depune dosarele de participare la acest concurs. Între 2 și 8 septembrie, comisia de concurs va verifica dosarele, iar pe 14 septembrie se va ține proba scrisă. Vor fi declarați promovați la interviu, care va fi programat în cel mult 5 zile lucrătoare după testarea scrisă, doar cei care au primit minim 50 de puncte la proba anterioară.

Conform fișei postului, inspectorul debutant de la Urbanism și Amenajarea Teritoriului va asigura implementarea la nivelul municipiului Câmpulung a proiectelor privind parcările rezidențiale și publice; va inventaria imobilele din municipiu; va asigura punerea în aplicare a PUG-ului și RLU. În același timp, va colabora cu personalul Direcției Tehnice în vederea eliberării Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire pentru investițiile publice și private; va stabili programe de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente (rețele existente); va asigura temeiul tehnic și juridic necesar emiterii Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construire/Desființare, respectiv avizării și a aprobării documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate potrivit legii; organizează activitatea de emitere a Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construire/Desființare prin stabilirea procedurilor de întocmire, verificare și emitere a acestora. Mai verifică conținutul documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situația în care autoritatea emitentă are structură de specialitare constituită potrivit legii; determină reglementările din documentațiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită Certificatul de Urbanism; execută controlul pe teren a stadiului fizic al patrimoniului aflat în administrația Consiliului Local; formulează condițiile și restricțiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiției. Stabilește, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum și a unor eventuale studii și a studiilor de specialitate necesare autorizării; verifică existența documentului de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism, pe care-l redactează și emite. Asigură transmiterea către primari, spre știință, a actelor emise, în situația în care emitentul este președintele Consiliului Județean; verifică conținutul documentelor depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării (…). Verifică conținutul documentelor depuse, sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și ale Certificatului de Urbanism; constată abaterile care constituie contravenții la legea privind autorizarea lucrărilor; asigură returnarea documentațiilor incomplete; urmărește și asigură respectarea disciplinei în construcții; asigură baza de date pe calculator; execută lucrări repartizate de către arhitectul șef sau șeful Direcției, după caz și șefii ierarhici superiori. Dar și alte atribuții. “E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!