25.1 C
Campulung Muscel
18/06/2024

Doctorul Chiru nu se lasă executat de Fisc

A pierdut procesul cu Finanţele Publice la Câmpulung, însă nu abandonează judecata

Cel mai recent proces deschis de doctorul colecţionar de gunoaie s-a încheiat la jumătatea lunii mai, cu un eşec pentru perseverentul justiţiabil. De fapt, noianul de cereri adresate instanţei n-a condus, până acum, la niciun rezultat pe placul lui Victor Nicolae Chiru, care nu pare descurajat că pierde litigiu după litigiu. Unele nici nu ajung să fie judecate, căci cererile sale sunt anulate, întrucât nu corespund cerinţelor unei acţiuni în justiţie. Între nemulţumirile recente ale medicului de familie, rămas fără cabinetul de la Poienarii de Muscel, unde pacienţii îl aşteptau de pomană, s-a aflat o datorie impusă de Fisc, pentru care creditoarea a declanşat procedura executării debitorului.
Actele de executare erau din 2017. Chiru s-a trezit să le conteste în 2021
Contestatorul Victor Nicolae Chiru s-a adresat Judecătoriei pe 22 ianuarie 2021, cerând anularea unei decizii a Serviciului Fiscal Câmpulung, prin care urmărea să recupereze o restanţă la bugetul de stat, în sumă de 545 lei. Doctorul n-a avut sorţi de izbândă cu cea mai recentă contestaţie la executare, prin care acesta a cerut anularea formelor de executare şi a titlului executoriu pentru anul fiscal 2017. Debitorul şi-a argumentat demersul prin faptul că şi-a achitat la termen contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări sociale, precum şi impozitul pe venit şi s-a angajat să prezinte documentele care să-i susţină contestaţia. În plus, a rămas să facă dovada taxei judiciare de timbru, pe care instanţa urma să i-o stabilească. Obligaţia i-a fost fixată la 43,36 lei, pe care Chiru a achitat-o într-un final, beneficiind de toleranţa instanţei, care i-a acordat un răgaz generos, până în luna aprilie a acestui an.
De partea cealaltă, Fiscul a invocat mai multe argumente pentru respingerea contestaţiei la executare formulată de Victor Nicolae Chiru, în primul rând, ca inadmisibilă, dar şi ca neîntemeiată. Finanţele Publice s-au legat de timbrajul acţiunii lui Chiru, solicitând ca „în situaţia în care nu respectă prevederile legale, instanţa să dispună anularea ei ca netimbrată sau insuficient timbrată.” Instituţia statului a insistat şi pe motivele de nulitate a cererii de chemare în judecată, deoarece petentul n-a arătat motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
Alt argument ridicat de Fisc: tardivitatea formulării contestaţiei la executare. „Practic, contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei sau altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod.”, redăm raţionamentele instituţiei creditoare.
După cei de la Fisc, motivarea acţiunii lui Chiru a lipsit cu desăvârşire
Reprezentanţii Serviciului Fiscal Câmpulung au punctat şi alte considerente pentru care acţiunea lui Chiru trebuia respinsă. Şi anume faptul că debitorul şi-a construit acţiunea pe „aspecte care exced dispoziţiilor legale”. Mai precis, doctorul a susţinut că nu trebuie să achite cei 545 lei, pe motiv că nu-i datorează. „În acest context, ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale, organele de executare au procedat în mod corect, având în vedere competențele/obligaţiile ce le revin.” Şi anume „să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită.”
Oamenii Fiscului au disecat acţiunea „alambicată” a medicului care a contestat actele de executare, fără a pretinde existenţa vreunei nelegalităţi privind executarea silită. Altfel spus, „nu contestă, de fapt, executarea începută prin comunicarea actelor de executare, ci contestă existenţa titlului executoriu în baza căruia s-a început executarea.”
Cum din criticile lui Chiru nu rezulta niciun motiv de nelegalitate şi nicio încălcare a dispoziţiilor Legii 207/2015 referitoare la executarea silită, Finanţele Publice au considerat că este inadmisibilă, pe calea contestaţiei la executare, constatarea legalităţii şi temeiniciei titlului executoriu. (…) În cadrul unei contestaţii la executare pot fi atacate doar actele de executare propriu-zise.”, redăm argumentaţia Fiscului aşa cum a fost cuprinsă în hotărârea judecătorească publicată pe portalul rolii.ro.
În doi ani, Fiscul l-a somat de zece ori
În ceea ce-l priveşte pe Chiru, pe 13 aprilie 2021, când a avut loc prima înfăţişare la instanţă, a făcut dovada cu chitanţa emisă în aceeaşi zi că a achitat 50 de lei, taxa judiciară de timbru. Dintre toate motivele enumerate de Fisc, instanţa l-a pus în discuţie cu prioritate pe cel referitor la tardivitatea introducerii acţiunii de către Victor Nicolae Chiru.
Pe 31 iulie 2018, doctorul a depus declaraţia unică privind veniturile nete realizate aferente anului 2017, în sumă de 44.920 lei, cu obligația fiscală de plată 2.471 lei. „Din estimatul anului 2017, debitorul avea obligaţie fiscală în sumă de 1.926 lei – sumă evidenţiată în Decizia de impunere privind plăţile anticipate şi neachitată până la data prezentei. Astfel, suma de 545 lei – care reprezintă CASS persoane fizice – regularizări, este diferenţa dintre 2.471 lei şi 1.926 lei, sumă care nu se află în procedura de executare silită.”, sunt constatările instanţei pe baza dosarului prezentat la proces de angajaţii Fiscului. Dosar conţinând deciziile de impunere, confirmările comunicării şi primirii documentelor şi vreo zece somaţii, din toamna anului 2017, până în toamna anului 2019.
Decizia cu obligaţia fiscală de achitat de 545 lei, contestată de doctorul Chiru, i-a fost comunicată acestuia, cu confirmarea de primire, la data de 9 decembrie 2020. În 15 zile calculate de la această dată, avea posibilitatea să riposteze faţă de executarea silită. Or Chiru a expediat plicul către Judecătorie pe 20 ianuarie 2021, depăşindu-se termenul acordat de lege. De aceea contestaţia lui Chiru a fost respinsă, pe 18 mai 2021, considerându-se tardiv formulată.
Învins din nou, Victor Nicolae Chiru nu renunţă cu una, cu două. Pe 31 mai 2021, a formulat apel faţă de hotărârea Judecătoriei Câmpulung. Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!