18.1 C
Campulung Muscel
18/06/2024

Argumentele Primăriei pentru îndrăzneţul proiect al demolării garajelor: Garajul a devenit cămară, magazie, atelier auto

„Cartierele cu blocuri de locuinţe din Câmpulung au fost edificate în perioada anilor 1980 şi au beneficiat de spaţii de parcare în raport cu numărul de autoturisme existente la acea dată. Evoluţia parcului auto, în perioada 1980 şi până în prezent, în Câmpulung, a făcut imperioasă nevoia amenajării unui număr mai mare de locuri de parcare. Astfel, pe terenurile identificate în domeniul public ca fiind spaţii verzi şi parcări au fost edificate, ilegal, fără a deţine certificate de urbanism şi autorizații de construire, construcţii provizorii (garaje, magazii, copertine), în marea lor majoritate, din tablă (deşeu tablă). Aceste garaje, magazii, copertine nu au avut niciodată la bază un studiu de urbanism şi amenajarea teritoriului, fiind amplasate haotic, fără a avea măcar un aliniament, fără a se ţine cont de distanţa faţă de blocuri. Unele se regăsesc în imediata vecinătate a locurilor de joacă, având chiar cale de acces comună, ceea ce constituie un real pericol pentru cetăţenii care ies în parc, pentru copii, tineri şi adulţi, altele având perete comun cu locuinţele (blocurile), ocupând alei şi spaţii verzi, cât şi accesul în scările de bloc, obturând chiar şi ieşirile secundare din scările blocurilor.”, este scurtul istoric al apariţiei acestor păcătoase construcţii.
Greşeala s-a făcut în 2005, când Primăria, în loc să demoleze, a început să închirieze
În timp, s-a observat că o parte dintre aceste construcţii provizorii nu mai sunt folosite ca garaje, ele având alte destinaţii, ceea ce face ca obiectul contractului de închiriere prevăzut la Capitolul I, articolul 1, „ia cu chirie suprafaţa de…, cu destinaţia expresă pentru garaj”, să nu mai corespundă scopului pentru care s-a încheiat contractul de închiriere.”, redăm câteva fragmente din referatul care explică necesitatea adoptării hotărârii.
Documentul aminteşte şi de actul care le-a dat apă la moară „garajiştilor” şi anume o hotărâre a Consiliului Local, dată pe 28 iulie 2005, prin care aleşii în funcţie în urmă cu 16 ani au aprobat ca suprafeţele ocupate de garaje să fie închiriate câmpulungenilor care şi-au făcut astfel de amenajări pe pământul statului. O greşeală la acel moment, când s-a preferat să li se ia bani „garajiştilor”, în loc să se conceapă un proiect similar celui care se încearcă acum.
„În prezent – continuă raportul care susţine hotărârea Consiliului Local -, în evidenţele compartimentului de specialitate figurează înregistrate 859 de contracte de închiriere al căror obiect îl reprezintă închirierea din domeniul public a unor suprafeţe de teren, pe care sunt amplasate construcţii provizorii: garaje, copertine, magazii. În conformitate cu prevederile contractuale, chiriaşii acestor terenuri achiesează la nivelul chiriilor ce se stabilesc anual, prin hotărâri ale Consiliului Local. Pentru anul 2021, nivelul chiriei este de 12 lei/mp/an şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/30.07.2020.”
Pentru cele 721 de contracte, ai căror titulari n-au fost încă notificaţi că au obligaţia ridicării garajului de pe domeniul Primăriei, urmează o perioadă de trei luni, până pe 30 septembrie 2021, în care vor primi somaţia. Pentru celelalte 138, „nu se consideră oportună prelungirea contractelor.” „Conform prevederilor Capitolului I, articolul 2, din contract, referitor la termenul de închiriere, care stipulează „posibilitatea de prelungire, cu acordul părţilor consemnat prin act adiţional”, termenul nu se prelungeşte, contractele de închiriere urmând să înceteze la termen.”
De la 1 iulie curge termenul de două luni pentru ridicarea garajelor de către primii 138 de câmpulungeni
„Prin demolarea construcţiilor provizorii se doreşte o regenerare urbană, constând în reamenajarea zonelor în care sunt amplasate aceste construcţii pe domeniul public şi privat. În consecinţă, se impune desfiinţarea acestor construcţii provizorii, demers ce se circumscrie dispoziţiilor articolului 33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care stipulează: „construcţiile executate fără autorizaţie de construire, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate, pe cale administrativă, de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului”.
Cei 138 „vor proceda la desfiinţarea voluntară a garajului/construcţiei provizorii în termen de 60 de zile calendaristice, începând cu 01.07.2021, perioadă pentru care nu va datora chirie pentru terenul ce aparţine domeniului public pe care se află construcţia provizorie, în caz contrar, urmând a fi desfiinţate pe cale administrativă, cu suportarea de către proprietari a cheltuielilor de demolare, în baza prevederilor art.33 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
La finalizarea amenajării zonei, locurile de parcare vor fi atribuite în conformitate cu regulamentul privind parcările de domiciliu aflate pe raza municipiului Câmpulung, având prioritate doar acei titulari care procedează la desfiinţarea voluntară a construcţiilor provizorii în termenul acordat.”, precizează raportul Primăriei. Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!