18.5 C
Campulung Muscel
22/06/2024

Autorităţile pregătesc concursul pentru funcţia de director al Bibliotecii Municipale „Ion Barbu”

Autorităţile locale intenţionează să ocupe postul de director al Bibliotecii Municipale „Ion Barbu”, prima formalitate fiind votul cerut Consiliului Local pentru demararea procedurilor legale în vederea organizării concursului de proiecte de management. Executivul a pregătit solicitarea de a da startul concursului, împreună cu regulamentul de organizare şi caietul de obiective, pentru şedinţa de joi, 27 mai 2021.
Condiţii destul de lejere impuse candidaţilor
Documentaţia pregătită pentru dezbaterea de la mijlocul acestei săptămâni include şi un calendar al concursului pentru funcţia de director al Bibliotecii Municipale, cu următoarele termene:
-28 mai 2021: data limită pentru aducerea la cunoştinţa publică, inclusiv prin anunţ în presa locală, a condiţiilor de participare la concurs, a caietului de obiective, bibliografiei, regulamentului, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
-21 iunie 2021: data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidaţi;
-22-23 iunie 2021: selecţia dosarelor;
-1 iulie 2021: data limită pentru analiza proiectelor de management şi comunicarea rezultatelor – prima etapă;
-9 iulie 2021: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio – a doua etapă.
Condiţiile specifice impuse candidaţilor par destul de lejere: =studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Umaniste şi Arte; =experienţă în specialitatea studiilor/în domeniul de activitate al instituţiei, pe un post prevăzut cu studii superioare, de minimum trei ani; =nu i-a încetat contractual individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, în ultimii patru ani; =nu a suferit condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Regulamentul prevede că proiectele de management vor fi elaborate de către candidaţi pe un număr de 40 de file, scrise pe o singură faţă, + anexe, fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie. Proiectele de management vor fi depuse în plic sigilat, listat şi electronic, în format PDF, pe CD, în trei exemplare, fără a fi legate, îndosariate, copertate, fără cuprins sau alte menţiuni decât cele din caietul de obiective.
Accesul la internet este gratuit la Bibliotecă
Biblioteca Municipală „Ion Barbu” funcţionează cu 9 posturi: un manager, şase bibliotecari, un conservator şi un îngrijitor. Fondul de publicaţii al instituţiei cuprinde 124.128 de volume de carte cu caracter enciclopedic. Utilizatorii Bibliotecii au acces gratuit la internet, în sala de lectură, la zece calculatoare obţinute prin programul Biblionet. În catalogul electronic al Bibliotecii -TinRead sunt înregistrate 70.214 volume de publicaţii. Catalogul electronic facilitează pentru cititorii utilizatori ai Bibliotecii regăsirea informaţiilor referitoare la colecţiile instituţiei. Catalogul poate fi accesat direct, prin pagina de internet a Bibliotecii şi pe pagina de socializare a instituţiei.
În 2020, din cauza restricţiilor, numărul de beneficiari neplătitori s-a cifrat la 732, faţă de 2.725, în anul 2018, şi 2.825, în anul 2019. Activitatea este împărţită între: Compartimentul Împrumut pentru Adulţi, Compartimentul Împrumut pentru Copii, Compartimentul Sala de Lectură şi Compartimentul Multimedia şi Internet, Depozitul de Carte. Biblioteca funcţionează în imobilul Casei de Cultură „Tudor Muşatescu”, dar are filiale şi în Grui şi Rotunda.
La data de 31 decembrie 2020, aici se găseau 124.128 documente de bibliotecă (cărţi, periodice, materiale audio-video), în valoare de 225.115,93 lei.
Din cheltuiala totală de aproape 770.000 de lei, circa 600.000 de lei se duc pe salarii
Finanţarea activităţii se face preponderent de la bugetul local al Câmpulungului, completată cu sponsorizări şi donaţii. „Grosul” alocării de la bugetul local intră în salariile celor nouă angajaţi.
Totalul cheltuielilor: 465.714 lei – anul 2018; 582.676 lei – anul 2019; 767.294 lei – anul 2020;
Cheltuieli de personal: 367.561 lei – anul 2018; 464.038 lei – anul 2019; 598.749 lei – anul 2020;
Bunuri şi servicii: 98.153 lei – anul 2018; 118.638 lei – anul 2019; 168.545 lei – anul 2020, care, la rândul lor, sunt defalcate astfel:
-Bunuri şi servicii: 46.676 lei – anul 2018; 63.296 – anul 2019; 108.862 lei – anul 2020;
-Furnituri birou: 3.995 lei – anul 2018; 3.990 lei – anul 2019; 5.980 lei – anul 2020;
-Materiale de curăţenie: 4.995 lei – anul 2018; 5.900 lei – anul 2019; 7.928 lei – anul 2020;
-Iluminat: 14.499 lei – anul 2018; 18.748 lei – anul 2019; 17.000 lei – anul 2020;
-Apă-canal: 500 lei – anul 2018; 499 lei – anul 2019; 311 lei – anul 2020;
-Poştă, telecomunicaţii, internet: 7.098 lei – anul 2018; 6.960 lei – anul 2019; 6.643 lei – anul 2020;
-Alte bunuri şi servicii: 15.590 lei – anul 2018; 27.199 lei – anul 2019; 71.000 lei – anul 2020;
-Reparaţii curente: 6.000 lei – anul 2018; 3.179 lei – anul 2019; 7.316 lei – anul 2020;
-Obiecte de inventar: 9.997 lei – anul 2018; 4.698 lei – anul 2019; 17.943 lei – anul 2020;
-Transport/deplasări: 3.980 lei – anul 2018; 5.000 lei – anul 2019; 1.905 lei – anul 2020;
-Carte: 18.000 lei – anul 2018; 11.500 lei – anul 2019; 20.000 lei – anul 2020;
-Protecţia muncii: 1.500 lei – anul 2018; 965 lei – anul 2019; 1.000 lei – anul 2020;
-Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 12.000 lei – anul 2018; 30.000 lei – anul 2019; 11.519 lei – anul 2020.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!