18.1 C
Campulung Muscel
18/06/2024

PLANUL DE INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ, NICOLAE ZAHARIA – 2020

În ediţia de astăzi a ziarului, vă prezint trei noi capitole din Planul de Investiţii şi Dezvoltare Locală 2020-2024:

Capitolul 2 – Turism

Crearea condiţiilor pentru dinamizarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor specifice de  interes. Identificarea posibilităţii de transformare a unor obiective de interes turistic local în zone de interes turistic naţional.

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI OFERIT DE RÂUL TÂRGULUI

Creare zonă de agrement cu: loc de joacă, zonă de fitness, iluminat, camere de supraveghere, sistem wi-fi, pistă de biciclete, pod pietonal de legătură între Vişoi şi Parcul “Kretzulescu”.

MARKETING URBAN ŞI REGENERARE URBANĂ

Punerea în evidenţă a obiectivelor turistice din Câmpulung prin promovarea pe diverse căi a acestora.

CONSTITUIREA UNUI PARTENERIAT INSTITUŢIONAL SPECIFIC TURISMULUI

Amplasarea unui punct digital de informare turistică online / non stop cu scopul promovării serviciilor turistice locale, în faţa Primăriei.

IMPORTANŢA CASELOR VECHI

Dezvoltarea unui pachet de programe pentru conservare şi promovare a patrimoniului vechi construit. 

Reconfigurarea întregului sistem de iluminat arhitectural.

TURISM SPORTIV

Investiţii în dezvoltarea infrastructurii sportive şi creşterea vizibilităţii competiţiilor care se desfăşoară în zonă.

AGROTURISM

Implementarea unor proiecte de susţinere a activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale. 

Dezvoltarea activităţilor agroalimentare tradiţionale.  

Capitolul 3 – Educaţie şi cultură

Investiţii în infrastructura pentru educaţie, obiectiv de bază pentru creşterea siguranţei elevilor şi profesorilor în şcoli, reducerea ratei de abandon şcolar şi asigurarea accesului la învăţământ pentru fiecare copil.

PARTENERIAT ACTIV CU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Pe domeniul siguranţei şi prevenţiei sub toate aspectele. Încurajarea elevilor şi a instituţiilor de învăţământ de a depune proiecte educaţionale şi de infrastructură educaţională pe segmentul bugetare participativă.

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU EDUCAŢIE

Modernizarea unităţilor şcolare şi asigurarea utilităţilor necesare. Dezvoltarea unor reţele coordonate la nivel municipal şi racordarea la reţelele naţionale privind accesul la publicaţii ştiinţifice despre educaţie şi a bazelor de date internaţionale.

PROMOVAREA PRIN TURISM CULTURAL

Sprijinirea organizării de evenimente şi festivaluri.

MINI-BIBLIOTECI ÎN PARCURI

PROMOVAREA ŞI SUSŢINEREA EXCELENŢEI ÎN CULTURĂ

Asigurarea accesului la servicii culturale a întregii comunităţi prin modernizarea, reabilitarea şi construcţia unor spaţii adecvate. Teatru de vară, Sală de conferinţe multimedia, Minisală de spectacole dedicată şcolilor, Galerie de Artă.

CENTRU CULTURAL

Înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de centru cultural al cărui obiectiv principal este conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii.

VOUCHERE VACANŢĂ PENTRU ELEVI

Vouchere de vacanţă pentru elevii câmpulungeni participanţi la olimpiadele naţionale.

Capitolul 4 – Sănătate

Susţinerea modernizării infrastructurii de servicii medicale la nivel local prin programe, activităţi şi servicii medicale şi sociale flexibile şi adecvate nevoilor cetăţenilor.

URGENTAREA DESCHIDERII BIROULUI CAS

Deschiderea acestui birou ar scuti de drum până la Piteşti cetăţenii şi reprezentanţii instituţiilor din zonă.

CENTRU DE PERMANENŢĂ

Indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al beneficiarului, acesta funcţionează în regim de gardă şi asigură continuitatea asistenţei medicale primare, în mod GRATUIT.

ATRAGEREA DE MEDICI TINERI PRIN CREAREA DE FACILITĂŢI

Locuinţe pentru specialişti în sănătate. Burse pentru îmbunătăţirea calificării şi participarea la conferinţe, cursuri, colocvii. 

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA 

COMPARTIMENTULUI PRIMIRI URGENŢE

Interconectarea instituţiilor de sănătate existente, extinderea unităţii de primiri urgenţe şi asigurarea de personal medical pentru funcţionare permanentă.

TEHNICI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ÎN COMUNITATE

Accesul echitabil la servicii de calitate, prevenire şi diagnostic pentru persoanele defavorizate şi sărace care prezintă un nivel disproporţionat de morbiditate şi mortalitate evitabilă.

Acest material a fost comandat de Partidul Naţional Liberal – Filiala Argeş. Realizat/publicat de Ziarul Evenimentul Muscelean AG SRL. Cod de identificare al Mandatarului Financiar: 21200012. Tiraj: 1800 exemplare.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!