20.2 C
Campulung Muscel
25/06/2024

Cu ce şi-au mai sporit averile aleşii locali (II)

În această ediţie vă prezentăm ce şi-au trecut în declaraţiile de avere şi interese doi consilieri locali din partea PNL, Silviu Emilian Mănescu şi Anca Florentina Dumitrescu, şi doi din partea PSD, Florin Pană şi Andreea Nora Bădescu. În prima categorie sunt notate bunurile imobile, terenuri şi clădiri; autoturismele; bunurile sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi cult, colecţii de artă şi numismatică, a căror valoare depăşeşte, însumată, 5.000 de euro; bunuri mobile şi imobile, cu valoarea peste 3.000 de euro, înstrăinate în ultimele 12 luni; conturile şi depozitele bancare; plasamentele, investiţiile; datoriile; veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal. În declaraţia de interese este prezentată, pe propria răspundere, calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii; calitatea de membru în organele de conducere, administrative şi de control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor, societăţilor naţionale; calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale sau sindicale; membru în organele de conducere, administrative şi control, deţinute în cadrul partidelor politice, cu funcţia şi denumirea partidului politic; contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, obţinute sau aflate în derulare, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar.

Faţă de anul trecut, schimbări sunt doar în declaraţia consilierului Florin Pană, a cărui soţie a moştenit şi primit donaţie mai multe bunuri imobile, terenuri şi case.

Silviu Emilian Mănescu – PNL

Medicul şi-a înregistrat la Primărie declaraţia de avere pe 29 iunie 2020.

Are înregistrate aceleaşi patru parcele de teren, trecute şi în declaraţiile din anii anteriori. Este vorba de 1.336 mp, teren extravilan în Câmpulung, dobândit în integralitate în 2012, prin act de partaj voluntar; alţi 4.991 mp, teren forestier în Rucăr, cumpărat în 1998; 1.615 mp, teren extravilan, în Lopătari, judeţul Buzău, cumpărat în 1993; şi 2.000 mp, teren extravilan în Rucăr, din care deţine 33%, restul fiind al Mihaelei Lorellai Mănescu şi Carmen Marina Mănescu.

Mai are în proprietate trei clădiri, o casă în Câmpulung, dobândită în 2012, prin partaj voluntar, de 750 mp. A doua casă pe care o deţine este tot în Câmpulung, are 200 mp şi a intrat în posesia ei în urma unui act voluntar de partaj. Împreună cu Voichiţa Mihaela Mănescu, are cumpărat un apartament de 43 mp, în Bucureşti, din anul 2012.

În 2019 a avut venituri însumate de 226.531,56 lei, provenind din indemnizaţia de consilier local, de 5.734 lei (478 lei pe lună), salariu de la Clubul Sănătăţii Câmpulung, de 150.869 lei (12.572 lei pe lună), şi din activitatea de Persoană Fizică Independentă Dr. Mănescu, de 69.928,56 lei (5.827 lei pe lună). Mai are trecut în declaraţia de avere salariul Ilincăi Ioana Mănescu, de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” Bucureşti, de 51.000 lei (4.250 lei lunar).

În declaraţia de interese şi-a consemnat calitatea de asociat unic, cu părţi sociale în valoare de un leu, la Clubul Sănătăţii SRL; de acţionar, cu 9 părţi sociale, în sumă de un leu, la Farmacia Iris Vişoi SRL; asociat, cu un procent de 50%, în valoare de un leu, la Mănescu Management European SRL; şi pe cea de preşedinte al Fundaţiei „Sinergii Muscelene”, cu acţiuni în valoare de un leu.

Florin Pană – PSD

Florin Pană şi-a înregistrat declaraţiile de avere şi interese la Primărie pe 22 iunie. La capitolul bunuri imobile – terenuri, a menţionat că soţia a moştenit, în 2019, câte trei optimi din şase parcele de teren intravilan, în Câmpulung, cu suprafeţele: 111 mp; 164 mp; 402 mp; 99 mp; 78,25 mp; 289,73 mp. Al şaptelea teren este tot intravilan, măsoară 4.261 mp, se află în Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, şi i-a fot donat lui şi soţiei, Daniela Pană, anul acesta.

La categoria clădiri, soţia consilierului local, Daniela Pană, a moştenit, anul trecut, şi câte trei oprimi din trei case de locuit, situate în Câmpulung, una de 321 mp, alta de 164 mp şi a treia, de 95 mp. Anul acesta, Florin şi Daniela Pană au primit donaţie două case, una de 95 mp şi cealaltă de 52 mp, ambele în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa.

Mai are în proprietate trei autoturisme, dobândite prin cumpărare. Este vorba de un Datharsu Terrios, fabricat în 1999, o Dacia Logan din 2017 şi Renault Clio, fabricaţie 2019.

Anul trecut, i-a vândut lui Dănuţ Vasile Nistor un autoturism contra sumei de 2.800 de euro, iar lui Virgil Moloiu i-a donat un apartament.

Are şi datorii. În 2017 a luat de la Banca Transilvania 16.102 lei, iar în 2019, de la RCI Leasing România, 43.093 lei, ambele credite fiind scadente în 2022.

În 2019, bugetul familiei a fost alcătuit din veniturile lui Florin Pană, din salariu de director de Îngrijiri şi asistent de igienă la Spitalul Câmpulung, de 59.168 lei (4.930 lei pe lună); indemnizaţia de consilier de 9.142 lei (762 lei lunar); şi 512 lei, dobânzi depozit bancar /nul); salariul Danielei Pană, de asistent şef Radiologie, de 62.941 lei (5.245 lei pe lună); şi 63 lei, dobânzi depozit bancar (nul).

În declaraţia de interese are menţionată calitatea de membru al Sindicatului „Sanitas” şi al OAMGMAMR Argeş şi cea de membru în Biroul Executiv al PSD Câmpulung.

Anca Florentina Dumitrescu – PNL

Anca Florentina Dumitrescu şi-a completat actele pe 12 iunie 2020.

Are înregistrare aceleaşi terenului ca anii trecuţi. Unul intravilan, de 600 mp, în Câmpulung, cumpărat împreună cu soţul, Dan Dumitrescu, în 2007, şi altul de 500 mp, cumpărat în 2010, de Dan Dumitrescu şi Laurenţiu Susa, în judeţul Constanţa.

Mai deţine, cu soţul, o casă în Câmpulung, construită în 2011, de 215 mp, iar Dan Dumitrescu a moştenit, în 2016, o casă de vacanţă în Câmpulung, de 120 mp.

Are înmatriculate două autoturisme, un Logan, model „10 Ani”, din 2014, şi un Sandero, din 2016, ambele cumpărate.

În 2003 şi-a deschis un depozit bancar de 2.700 de euro, iar în 2012, un altul de 190.025 de lei, amândouă la BRD Câmpulung. 

Anul trecut, a avut o indemnizaţie de consilier local de 6.088 lei (570 lei pe lună) şi un salariu de 236.038 lei (19.669 lei lunar), ca medic şef secţie la Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung. Soţul, Dan Dumitrescu, medic la Spitalul Câmpulung, a avut în 2019 un salariu de 160.994 lei (13.416 lei pe lună).

În declaraţia de interese şi-a menţionat calităţile de membru al Colegiului Medicilor şi al Societăţii Române de Pneumologie.

Andreea Nora Bădescu – PSD

Înainte de finalul mandatului de consilier local, Andreea Nora Bădescu şi-a semnat declaraţiile de avere şi interese pe 8 iunie 2020.

Conform declaraţiei de avere, soţul, Marian Bădescu, deţine jumătate din suprafaţa de 1.700 mp, teren intravilan în Bughea de Jos, cumpărat în 2008.

La capitolul clădiri, Andreea Nora Bădescu are cumpărat, din anul 2015, un apartament în Câmpulung, de 80 mp, iar Marian Bădescu are dreptul la jumătate dintr-o casă, de 153 mp, în Bughea de Jos, construită în 2008.

Şofează un autoturism Ford Fiesta, fabricat în 2005, dobândit prin cumpărare.

Are două credite bancare. Unul de 125.000 lei, la BRD, contractat în 2015 şi scadent în 2025, iar celălalt, la Banca Transilvania, de 30.000 lei, luat în 2019, pe care trebuie să-l ramburseze până în 2021.

Anul trecut, Andreea Nora Bădescu a înregistrat venituri în sumă totală de 105.422 lei (8.785 lei lunar), din indemnizaţia de consilier local de 7.752 lei (646 lei lunar); salariu de la firma Novares de 60.470 lei; indemnizaţie de creştere copil de 33.600 lei; indemnizaţie inserţie de 3.600 lei, ultimele două de la Agenţia Naţională pentru Inspecţie Socială şi Plăţi Argeş. Soţul, Marian Bădescu, angajat al Primăriei Câmpulung, a avut un salariu de 41.902 lei (3.492 lei pe lună), iar fiul a primit o alocaţie de 3.600 lei (300 lei lunar).

În declaraţia de interese are trecută calitatea de membru al PSD.  

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!