6.9 C
Campulung Muscel
23/02/2024

Serviciul de Iluminat Public al Câmpulungului va fi concesionat unei firme din domeniu

După votul din 30 aprilie, municipalitatea îşi va înfiinţa Serviciul de Iluminat Public, ca serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local. Deşi intenţiile primarului Liviu Ţâroiu erau de a crea o structură a Primăriei, cu opt oameni – un inginer, un inspector, un maistru, patru muncitori calificaţi şi un şofer -, aleşii l-au făcut să se răzgândească. Şi asta pentru că personalului îi trebuiau şi utilajele necesare intervenţiilor în sistem, pe lângă autorizările impuse de lege. Anul trecut, grila de personal cu cei opt colegi în plus a trecut prin două amânări, la votul în Consiliul Local, pentru ca, a treia oară, să renunţe şeful Executivului la ideea de a administra reţeaua de iluminat prin forţe proprii. Prin urmare, statul de funcţii a fost aprobat toamna trecută cu un singur angajat al Serviciului de Iluminat Public, a cărui sarcină este să pregătească formalităţile de transfer către un operator din domeniu. Acum, nu se ştie dacă Liviu Ţâroiu va alege să angajeze special pentru acest post pe cineva din afara instituţiei sau va proceda la o detaşare din cadrul ADP, cum era vorba anul trecut, de vreme ce ocupantul noii poziţii create în schema de salariaţi rămâne fără job, odată concesionată de către un privat reţeaua municipiului. 

De ce a fost aleasă varianta concesionării    

În ultima zi a lunii aprilie, consilierii municipali au stabilit că forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public va fi gestiunea delegată, prin concesionarea serviciului de iluminat public unor operatori autorizaţi. Ce înseamnă acest lucru? Potrivit Studiului de Oportunitate, aprobat odată cu înfiinţarea serviciului, „gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea, exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public.” (…) „Odată cu delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor, autoritatea locală transferă şi exploatarea şi administrarea serviciului, astfel încât operatorul să poată acţiona în mod independent şi responsabil în vederea realizării obligaţiilor contractuale, atingerii parametrilor de performanţă, precum şi a obiectivelor din lege.” 

Dacă Primăria Câmpulung ar fi optat pentru gestiune directă, autoritatea administrativă era responsabilă în integralitate de modul de îndeplinire a obligaţiilor care decurg din lege. „În cazul delegării gestiunii, autoritatea administrativă împarte sarcinile cu un operator public sau privat, acordând, totodată, posibilitatea ca prin contractul de delegare să fie impuse exigenţe specifice, în acord cu nevoile şi situaţia concretă de la nivelul comunităţii locale incidente.”, este comparaţia oferită aleşilor prin Studiul de Oportunitate. 

Materialul explică ce înseamnă înfiinţarea şi existenţa unui serviciu propriu al Primăriei, cu personal specializat şi cu dotare tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate. În primul rând, costuri financiare importante pentru bugetul local. „Estimarea costurilor pe toată durata delegării, inclusiv identificarea şi cuantificarea financiară a riscurilor, pot conduce la stabilirea unor tarife reale şi acceptate de toţi utilizatorii, astfel încât alegerea unui operator să fie pe deplin justificată şi financiar, pe lângă principiile descentralizării şi eficientizării cerute de normele europene. Amploarea sistemului de iluminat public din Câmpulung, investiţiile făcute în perioada anterioară şi necesitatea întreţinerii lor, realizarea unui sistem de telegestiune care să facă posibilă administrarea tehnică simplă şi eficientizarea consumurilor, toate acestea impun ca sistemul să fie gestionat de către un operator, care să deţină cel puţin: experienţă în gestionarea unui sistem de iluminat public; capacitatea tehnică să o facă (dotarea cu utilaje specifice, spaţiu de depozitare şi dispecerat, mijloace de transport şi intervenţie, etc.); pregătirea profesională a angajaţilor, atestată conform legii, cu toate certificările necesare (electricieni autorizaţi ANRE, specialişti cu certificate de atestare profesională în iluminat CNRI, etc.); licenţa ANRSC clasa I; atestate ANRE pentru proiectare, execuţie, măsurări – încercări – verificări; sistem funcţional de management integrat, probat cu certificări ISO.”                                                     

Primăria n-are cu ce şi nici cu cine 

Activitatea la care ne referim în acest articol este descrisă astfel de autorul studiului care stă la baza hotărârii de Consiliu, dar şi la baza viitoarei licitaţii pentru concesionarea iluminatului public. „Pentru folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, Municipiul Câmpulung, în calitate de autoritate locală, a încheiat cu SC Distribuţie Oltenia SA, în calitate de proprietar al sistemului de distribuţie, contractul nr.(…) din 15 octombrie 2018. Totodată, SC Distribuţie Oltenia SA, în calitate de operator al reţelei de distribuţie, a încheiat cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Câmpulung, în calitate de proprietar al sistemului de iluminat public, convenţia de exploatare nr.(…) din 28 martie 2017. Până în prezent, serviciul de iluminat public al municipiului a fost administrat de ADP Câmpulung. Sistemul de iluminat public, precum şi lucrările propuse pentru modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public sunt situate pe domeniul public al municipiului. Stâlpii-suport, precum şi reţeaua electrică de alimentare sunt proprietatea distribuitorului de energie electrică.”

Iluminatul public, fie pe domeniul public, fie pe domeniul privat al municipiului, cuprinde următoarele tipuri de servicii: iluminatul căilor de circulaţie, iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, clădiri, fântâni), iluminatul parcurilor şi al grădinilor, iluminatul ariilor utilitare (parcări, platforme utilitare, etc.), iluminatul publicitar şi de reclamă, iluminatul ornamental şi festiv, întreţinerea şi menţinerea sistemelor de iluminat descrise mai înainte. 

„Părţile componente ale actualului sistem de iluminat (stâlpi, corpuri de iluminat, sisteme de aprindere, etc.) se caracterizează printr-o avansată stare de uzură, având în vedere că aproximativ 40% dintre acestea au o vechime de peste 25 de ani. De asemenea, sistemul de iluminat actual este inadecvat din punct de vedere al parametrilor luminotehnici, neadaptat la condiţiile de trafic şi un mare consumator de energie, generând costuri de întreţinere mari.”

Conform Studiului de Oportunitate, „starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator şi aflat în posesia autorităţii, această din urmă lipsită de instrumentele necesare unei minime administrări, impune o rezolvare cât mai rapidă a situaţiei. Perpetuarea ei înseamnă generarea de riscuri pe care le implică defecţiunile neremediate ale sistemului de iluminat: risc de accidente rutiere, insecuritate publică din cauza lipsei luminii pe trotuare, alei pietonale, parcuri şi grădini, precum şi încurajarea infracţiunilor şi creşterea gradului de criminalitate.”, sunt o parte dintre motivele care „conduc la concluzia că delegarea administrării sistemului de iluminat public reprezintă soluţia optimă, cel puţin, în viitorul apropiat.” 

În documentaţia înaintată consilierilor municipali se propune o durată minimă a concesiunii de minim cinci ani, pentru care se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. „E.M.”

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!