6.9 C
Campulung Muscel
23/02/2024

Scade calitatea elevilor din Câmpulung. În 2019, bursele de performanţă sunt la jumătate din valoarea celor din 2018

Graţie celor 200.000 de lei alocaţi recent de la bugetul de stat, care au completat suma păstrată de municipalitate, pentru acordarea burselor elevilor merituoşi şi celor dezavantajaţi material, cu condiţia să aibă o comportare onorabilă la şcoală, Executivul a propus legiuitorilor locali să menţină cuantumurile aprobate anul trecut. Pentru toate tipurile de sprijin financiar de care beneficiază copiii din şcolile generale şi liceele câmpulungene: burse de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. Beneficiarii lor sunt atât şcolarii care locuiesc efectiv în oraş, dar şi colegii lor proveniţi din mediul rural, care n-au posibilitatea să-şi continue pregătirea în localităţile de domiciliu. Şi nu ne referim doar la licee, care lipsesc la ţară, exceptând cazul Rucărului şi Stâlpeniului, ci şi la şcolile gimnaziale, părăsite de cursanţii de la comune, în favoarea celor de la Câmpulung, unde actul de învăţământ se desfăşoară la alt nivel. Situaţia depopulării unităţilor de învăţământ din Muscel a fost deseori reclamată de directori, care n-au cum să-i împiedice pe copiii buni să vină la studiu la oraş, familiarizându-se mai din vreme cu cerinţele predării, care se amplifică pe măsura trecerii de la ciclul gimnazial la cel liceal.

Faţă de bursierii recompensaţi în 2018, pentru performanţele ori situaţia materială aferente anului de învăţământ anterior, în 2019, sunt mai mulţi copii pe listele înaintate de şcoli Primăriei. Însă suma necesară acoperirii plăţilor către şcolari şi liceeni este mai mică. Şi asta deoarece scade numărul burselor care recompensează rezultatele şcolare şi creşte cel al sprijinului acordat din raţiuni sociale. 

Făcând o comparaţie cu situaţia anului trecut, hotărârea de Consiliu cu bursierii propuşi ca să beneficieze de răsplata autorităţilor locale prevedea un total de 2.695 elevi, pentru care erau necesari 260.450 lei. În 2019, după cum spuneam, creşte numărul copiilor la 2.844, pentru re-compensarea cărora Primăria are nevoie de 256.970 lei. Motivul îl reprezintă faptul că premierea având la bază performanţa pierde teren în faţa criteriilor legate de venituri. În 2018, au existat 8 burse de performanţă, retribuite cu 8.000 lei. În 2019, sunt 7, dar suma se înjumătăţeşte la 4.000 lei, din cauza scăderii nivelului de performanţă, remunerată diferenţiat.             

Centralizatorul burselor şi sumelor necesare, pe care se clădeşte noua normă locală, supusă atenţiei Consiliului Local la şedinţa de aseară, arată astfel.   urse de performanţă: 7 burse – 4.000 lei

=1.000 lei/an; se acordă pentru locurile I, II, III la olimpiadele naţionale şi pentru cei care s-au calificat pentru internaţionale:

-1 elev de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 1.000 lei;

 

=500 lei/an; se acordă pentru locurile I, II, III la competiţii şi concursuri naţionale sportive, cultural-artistice sau cu caracter tehnico-ştiinţific: 

-6 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 3.000 lei;  

 

Burse de merit: 1.795 burse – 198.220 lei    

=200 lei/an; se acordă pentru media 10 şi 10 la purtare: 

-38 elevi de la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 7.600 lei;  

-23 elevi de la Şcoala „Oprea Iorgulescu”: 4.600 lei;

-13 elevi de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 2.600 lei;

-11 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 2.200 lei; 

-8 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 1.600 lei;

-1 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 200 lei; 

-1 elev de la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 200 lei;

În total, 95 de burse. Suma necesară: 19.000 lei.

 

=150 lei/an: media 9,50-9,99 şi 10 la purtare:

-212 elevi de la Colegiul „Dinicu Golescu”: 31.800 lei;

-152 elevi de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 22.800 lei;

-100 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 15.000 lei; 

-73 elevi de la Şcoala „Oprea Iorgulescu”: 10.950 lei;

-50 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 7.500 lei; 

-31 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 4.650 lei;

-13 elevi de la şcoala Gimnazială Theodor Aman: 1.950 lei; 

-7 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 1.050 lei;

-4 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”: 600 lei;

În total, 642 elevi. Suma necesară: 96.300 lei. 

 

=100 lei/an: media 9,00-9,49 şi 10 la purtare: 

-168 elevi de la Colegiul „Dinicu Golescu”: 16.800 lei;  

-150 elevi de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 15.000 lei;

-111 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 11.100 lei; 

-71 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 7.100 lei;

-37 elevi de la Şcoala „Oprea Iorgulescu”: 3.700 lei;

-26 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 2.600 lei; 

-9 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 900 lei;

-8 elevi de la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 800 lei;

-6 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”: 600 lei;

-1 elev de la Colegiul Tehnic: 100 lei;

În total, 587 burse. Suma necesară: 58.700 lei.

 

=50 lei/an: media 8,50-8,99 şi 10 la purtare: 

-125 elevi de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 6.250 lei;

-121 elevi de la Colegiul „Dinicu Golescu”: 6.050 lei;  

-65 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 3.250 lei; 

-43 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 2.150 lei;

-31 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 1.550 lei; 

-20 elevi de la Şcoala „Oprea Iorgulescu”: 1.000 lei;

-17 elevi de la Colegiul Tehnic: 850 lei;

-12 elevi de la Liceul Tehnologic Auto: 600 lei;

-7 elevi de la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 350 lei;

-6 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 300 lei;

-4 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”: 200 lei;

În total, 451 burse. Suma necesară: 22.550 lei.

 

=100 lei/an pentru locul I la olimpiade naţionale: 

-2 elevi de la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 200 lei;  

-1 elev de la Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 100 lei;

-2 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 200 lei;

În total, 5 burse. Suma necesară: 500 lei;  

 

=80 lei/an pentru locul II la olimpiade naţionale: 

-4 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 320 lei;

-1 elev de la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 80 lei;

În total, 5 elevi. Suma necesară: 400 lei.

 

=50 lei/an pentru locul III la olimpiade naţionale:

-3 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 150 lei;

În total, 3 burse. Suma necesară: 150 lei. 

 

=100 lei/an pentru locul I la concursuri şi competiţii sportive şi cultural-artistice: 

-3 elevi de la Şcoala de Muzică: 300 lei;

În total, 3 burse. Suma necesară: 300 lei.     

 

=80 lei/an pentru locul II la concursuri şi competiţii sportive şi cultural-artistice: 

-4 elevi de la Şcoala de Muzică: 320 lei; 

În total, 4 burse. Suma necesară: 320 lei.  

 

=50 lei/an pentru locul III la concursuri şi competiţii sportive şi cultural-artistice: 

În total, 0 burse. Suma necesară: 0 lei.    

 

Burse de studiu: 31 burse – 2.350 lei; 

=pentru elevi cu venituri mici şi media generală peste 7.00 şi nota 10 la purtare: 100 lei/an dacă nu se cumulează cu cea de merit sau performanţă: 

-7 elevi de la Colegiul Tehnic: 700 lei;  

-5 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 500 lei; 

-4 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 400 lei;

În total, 16 elevi. Suma necesară: 1.600 lei.

 

=pentru elevi cu venituri mici şi media generală peste 7.00 şi nota 10 la purtare: 50 lei/an dacă se cumulează cu cea de merit sau performanţă: 

-15 elevi de la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 750 lei; 

În total, 15 elevi. Suma necesară: 750 lei.

 

Burse de ajutor social: 1.011 burse – 52.400 lei;  

=orfani sau bolnavi: 100 lei/an: 

-21 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 2.100 lei;  

-11 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 1.100 lei;  

-4 elevi de la Colegiul Tehnic: 400 lei; 

-1 elev de la Liceul cu Program Sportiv: 100 lei; 

În total, 37 burse. Suma necesară: 3.700 lei.  

 

=elevi din mediul rural care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, pentru că n-au posibilitate de studiu în localitatea natală: 50 lei/an: 

-314 elevi de la Colegiul Tehnic: 15.700 lei; 

-322 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 16.100 lei;

-200 elevi de la Liceul Tehnologic Auto: 10.000 lei; 

În total, 836 burse. Suma necesară: 41.800 lei; 

 

=elevi care provin din familii care întrunesc cumulativ două condiţii: 1.nu realizează un venit net mediu pe ultimele 12 luni mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2.nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane: 50 lei/an: 

-35 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 1.750 lei; 

-25 elevi de la Colegiul Pedagogic „Carol I”: 1.250 lei;

-24 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 1.200 lei;  

-21 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 1.050 lei;

-18 elevi de la Şcoala „Oprea Iorgulescu”: 900 lei;

-10 elevi de la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 500 lei;

-4 elevi de la Colegiul Tehnic: 200 lei;  

-1 elev de la Seminarul Teologic Ortodox: 50 lei; 

În total, 138 burse. Sume necesare: 6.900 lei.  

 

Numărul total de beneficiari:

=629 elevi de la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 49.420 lei;

=557 elevi de la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”: 63.280 lei; 

=466 elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 48.900 lei;

=347 elevi de la Colegiul Tehnic: 17.950 lei; 

=219 elevi de la Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”: 22.000 lei; 

=212 elevi de la Liceul Tehnologic Auto: 10.600 lei; 

=172 elevi de la Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”: 21.250 lei;

=120 elevi de la Liceul cu Program Sportiv: 13.300 lei;

=61 elevi de la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”: 4.400 lei;  

=39 elevi de la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”: 3.800 lei;

=15 elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”: 1.450 lei;

=7 elevi de la Şcoala de Muzică: 620 lei; 

În total, 2.844 elevi. Suma necesară 256.970 lei.   

În afara burselor enumerate, mai există o formă de ajutor social, care se acordă ocazional, în valoare de 100 lei.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!