4.6 C
Campulung Muscel
07/12/2022

Preţul contractului cu Sercop a crescut cu peste 300.000 de lei la o lună după licitaţie

8Ca o coincidenţă, investiţia s-a scumpit aproape cu valoarea pe care patronul a oferit-o mai puţin, ca să câştige contractul 

De-abia a fost încheiat contractul pentru reabilitarea Căminului Cultural din satul Schitu Goleşti, căci a şi fost nevoie de un act adiţional care îi modifică valoarea. Amintim că licitaţia a dat drept câştigătoare a unei lucrări estimate la 2.207.026,94 lei firma câmpulungeană Sercop ADN, care a ofertat cu 365.000 lei mai puţin. Astfel, în luna aprilie, societatea patronată de omul de afaceri Ion Pătrăşcan a obţinut execuţia investiţiei la edificiul cultural la preţul de 1.842.112,95 lei. Ion Pătrăşcan, managerul societăţii Sercop ADN, a avut concurente la adjudecarea acestui contract firmele And Secom Intexim, deţinută de omul de afaceri Ion Cotescu, şi Pot Construct Project Management SRL, reprezentată de Cornelia Medelet, participantă la licitaţie împreună cu Nemo Projekt SRL (subcontractant 40%), reprezentată de Cosmin Purcărescu. La o lună distanţă de momentul parafării documentelor cu autoritatea contractantă, pe 10 aprilie 2019, aleşii de la Schitu Goleşti revin asupra proiectului, adoptând o hotărâre care pune în aplicare prevederile Instrucţiunii ANAP nr.1/2019. 

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a modificat în acest an precedenta normă referitoare la ajustarea preţului contractelor încheiate de primării, conform salariului minim de economie, de 3.000 de lei, plătit în activitatea de construcţii. Noul act cuprinde toate situaţiile care pot determina majorarea valorii lucrărilor după ţinerea licitaţiilor, oferind libertate părţilor să cadă la o înţelegere şi după atribuirea contractului. Instrucţiunea ANAP din 2019, care a condus la modificarea altor două devize, la Schitu Goleşti, în afara celui aferent Căminului Cultural – cele ale lucrărilor de canalizare şi podului peste Valea Poienari -, prevede că „în vederea ajustării prin revizuire a preţului contractului (…), autoritatea contractantă va introduce, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contract, o formulă de revizuire a preţului contractului. Preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului. Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică va fi realizată, pe perioada de valabilitate a contractului, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a acestuia.”

Instrucţiunea care va aduce mai mulţi bani în conturile executantului prevede ce situaţii sunt asimilate celor imprevizibile, care determină actualizarea preţului contractului, fără, însă, a se limita la acestea: 8modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 8modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim; 8modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică ce influenţează și impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege; 8situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilite iniţial prin documentaţia de atribuire; 8situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.    

Pe 13 mai 2019, reprezentanţii firmei Sercop au înaintat partenerului de contract proaspăt încheiat o adresă referitoare la actualizarea manoperei, conform Instrucţiunii prezentate, din care reies noile cifre ale investiţiei. 

=Amenajarea terenului: 22.314,23 lei (valoare ofertată); 24.703,42 lei (valoarea recalculată); diferenţă 2.389,19 lei;

=Amenajări exterioare: 28.736,20 lei (valoare ofertată); 30.898,79 lei (valoarea recalculată); diferenţă 2.162,59 lei;

=Lucrări de instalaţii sanitare, branşament la reţeaua de apă: 3.329,66 lei (valoare ofertată); 4.232,54 lei (valoarea recalculată); diferenţă 902,88 lei;    

=Lucrări de instalaţii sanitare de canalizare din incintă: 16.773,71 lei (valoare ofertată); 21.471,48 lei (valoarea recalculată); diferenţă 4.697,77 lei; 

=Lucrări de instalaţii sanitare, montare de cămine de canalizare: 22.873,21 lei (valoare ofertată); 25.655,40 lei (valoarea recalculată); diferenţă 2.782,19 lei; 

=Lucrări de instalaţii sanitare, montare de bazin vidanjabil: 24.330,98 lei (valoare ofertată); 33.002,30 lei (valoarea recalculată); diferenţă 8.671,32 lei;  

=Lucrări de instalaţii sanitare, montare de rezervor de incendiu (neeligibil): 62.320,01 lei (valoare ofertată); 80.370,26 lei (valoarea recalculată); diferenţă 18.050,25 lei;

=Lucrări de instalaţii sanitare de stingere a incendiilor cu hidranţi din incintă (eligibil): 4.572,65 lei (valoare ofertată); 5.237,49 lei (valoarea recalculată); diferenţă 664,84 lei; 

=Lucrări de instalaţii electrice – instalaţii paratrăsnet şi priză de pământ: 18.892,57 lei (valoare ofertată); 22.837,85 lei (valoarea recalculată); diferenţă 3.945,28 lei;  

=Rezistenţă (eligibil): 547.821,06 lei (valoare ofertată); 649.234,58 lei (valoarea recalculată); diferenţă 101.413,52 lei;  

=Arhitectură: 543.955,21 lei (valoare ofertată); 635.275,87 lei (valoarea recalculată); diferenţă 91.320,66 lei; 

=Lucrări de instalaţii termice, camera centralei termice – montaj (eligibil): 9.756,73 lei (valoare ofertată); 11.490,64 lei (valoarea recalculată); diferenţă 1.733,91 lei; 

=Lista echipamente – instalaţii de semnalizare a incendiului (eligibil): 4.629,46 lei (valoare ofertată); 4.629,46 lei (valoarea recalculată); diferenţă 0 lei;

=Lista echipamente – bazin vidanjabil (eligibil): 3.231,25 lei;

=Lista echipamente – paratrăsnet (eligibil): 2.751,70 lei;  

=Lista echipamente – instalaţii termice (eligibil): 32.015,33 lei;  

=Instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu (neeligibil): 17.637,36 lei (valoare ofertată); 24.625,96 lei (valoarea recalculată); diferenţă 6.988,60 lei;

=Lucrări de instalaţii sanitare interioare (neeligibil): 32.669,38 lei (valoare ofertată); 36.318,81 lei (valoarea recalculată); diferenţă 3.649,43 lei; 

=Lucrări de instalaţii electrice curenţi tari – instalaţii electrice exterioare pentru branşament (neeligibil): 4.819,69 lei (valoare ofertată); 5.607,15 lei (valoarea recalculată); diferenţă 787,46 lei; 

=Lucrări de instalaţii electrice curenţi tari – instalaţii electrice interioare (neeligibil): 78.448,97 lei (valoare ofertată); 97.958,89 lei (valoarea recalculată); diferenţă 19.509,92 lei;   

=Lucrări de instalaţii termice (neeligibil): 32.452,84 lei (valoare ofertată); 37.305,08 lei (valoarea recalculată); diferenţă 4.852,24 lei;  

=Lista echipamente – pompa şi rezervor (neeligibil): 28.137,83 lei;

=Organizare de şantier: 2.874,05 lei; 

=Lucrări conexe organizării şantierului: 2.650 lei; 

Total: 1.842.112,96 lei (valoarea ofertată); 2.168.794,19 lei (valoarea recalculată); diferenţă 326.681,24 lei.

La şedinţa din 28 mai 2019, în cadrul căreia li s-au supus atenţiei noile cifre comunicate de constructorul Sercop, aleşii de la Schitu Goleşti n-au avut altceva de ales decât să le aprobe. Astfel, Consiliul Local a fost de acord cu totalul de 2.168.794 lei, aproximativ 490.000 euro. “E.M.”

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!