19.9 C
Campulung Muscel
13/04/2024

Manu a acceptat să-l ajute pe Pădureanu cu 100.000 lei, ca să continue lucrarea abandonată la sediul Primăriei

Şeful Consiliului Judeţean a fost de acord să-l mai ajute o dată pe primarul de la Godeni, cu reparaţia întreruptă la debut, la sediul Primăriei. Patronul Dorel Geamănu a încasat o plată acordată necuvenit, după cum au constatat auditorii Curţii de Conturi, de 150.000 de lei, care, cu majorări de întârziere calculate până la recuperarea prejudiciului de la firma acestuia, va depăşi 200.000 lei. Deja se apropia de acest cuantum la momentul deschiderii acţiunii în instanţă împotriva constructorului Euro Consult Project, care, în toamna anului 2016, câştiga contractul de consolidare a clădirii pe care Primăria o împarte cu Consumcoop Stâlpeni. Iar în spaţiul Cooperaţiei, după cum v-am relatat de fiecare dată în articolele având acest subiect, funcţionează magazinul-bar al unui consilier local, care n-a dat în brânci ca să elibereze spaţiul. Situaţie care a profitat, oarecum, executantului, plătit înainte cu mai bine de jumătate din valoarea unei lucrări de aproximativ 260.000 lei. Cum alesul local n-a degajat „frontul de lucru”, încurajat de coproprietară, Cooperaţia Stâlpeni, care nu numai că nu câştigă cât ţine şantierul, dar mai şi pierde, fiind obligată să suporte consolidarea părţii sale din clădire, contractul a stagnat. Nici muncitorii lui Geamănu n-au mai apărut pe schele vreme de doi ani, nici Primăria n-a dispus măsuri ferme, precum obligarea cu hotărâri judecătoreşti a celor vinovaţi de oprirea lucrării. După moartea lui Dorel Geamănu, primarul Pădureanu a iniţiat un prim proces, forţat de raportul Curţii de Conturi de a readuce în buget avansul plătit nejustificat afaceristului. Dar ca să nu aştepte verdictul litigiului, care, şi să-i fie favorabil, nu-i va aduce niciun leu înapoi, şeful Executivului s-a adresat Consiliului Judeţean, care n-a pregetat să-i satisfacă doleanţa.

Godeni, printre comunele din Muscel cu alocări frumuşele de la Consiliul Judeţean 

Aproape de sfârşitul lunii aprilie, când s-au împărţit nişte bani la judeţ pentru unităţile administrativ-teritoriale veşnic în nevoie, Godeni a figurat printre favorite, beneficiare de finanţări substanţiale. Fie ca să-şi ducă la sfârşit planuri de investiţii pentru care erau insuficiente resursele locale, fie ca să suporte contribuţia obligatorie în cadrul proiectelor cu fonduri guvernamentale sau europene. Primarii care n-au avut prevedere de ajuns în bugetul pe 2019, pentru partea lor, în investiţiile plătite prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, au primit de la Consiliul Judeţean. Care, în unele situaţii, a reparat şi „oale sparte”, cum este cazul comunei Godeni, unde lipsa de autoritate a primarului a permis tărăgănarea intervenţiilor de salvare de la degradare a imobilului Primăriei. 

În urmă cu o lună şi jumătate, Dan Manu a acceptat să direcţioneze 100.000 de lei către Primăria Godeni, ca să nu se şubrezească mai tare până la finalul procesului, când rămâne de văzut ce vor obţine aleşii musceleni de la o firmă rămasă fără omul de bază. Banii alocaţi de judeţ au impus necesitatea rectificării bugetului local al Godeniului, printr-o hotărâre pe care Consiliul Local a votat-o pe 27 mai 2019. La şedinţa forului legislativ al localităţii a fost prezent şi consilierul Florin Olteanu, ocupantul spaţiului comercial din imobilul Primăriei, însă acesta n-a avut nicio reacţie când colegul liberal Ion Aldea a solicitat prezenţa reprezentantului Cooperaţiei la următoarele discuţii în plen. Asta ca să i se aducă la cunoştinţă valoarea proiectului şi contribuţia sa la cheltuiala totală. Prevăzător, alesul opoziţiei i-a solicitat primarului să nu mai aloce bani înaintea începerii lucrărilor, aşa cum a făcut cu Geamănu, pe care l-ar fi ajutat la achiziţia materialelor de construcţie. Primarul Pădureanu s-a arătat sceptic în privinţa unui răspuns pozitiv al conducerii Consumcoop Stâlpeni la invitaţia sa, având precedentele experienţe eşuate. Probabil că-l va convinge pe coproprietar tot cu un demers în instanţă, care să înlesnească intrarea viitorului constructor în toate încăperile care au nevoie de remedieri. Ambele procese ale autorităţilor locale cu Euro Consult Project, şi cel privind sechestrul asigurător, şi cel pentru rezilierea contractului de achiziţie publică, plus pretenţiile privind recuperarea avansului, au termen la Tribunalul Argeş în această lună, pe 14, respectiv 19 iunie.                                

Boncoi, singurul primar din Muscel care n-are nevoie de bani nici de la CJ

La sfârşitul lunii aprilie, Executivul argeşean a lansat aleşilor judeţeni propunerea de repartizare a cotelor din impozitul pe venit, din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean, conform Legii 50/2019, Legea bugetului de stat pe acest an. De asemenea, propunerea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru 2019. Propuneri care includ toate localităţile rurale din Muscel, cu excepţia comunei Valea Mare Pravăţ, care se încăpăţânează să se ţină la distanţă de fondurile europene şi cele guvernamentale. Administraţia locală condusă de Ion Boncoi este singura din zona noastră care n-are niciun proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, la care au apelat toţi primarii pentru a pune la punct drumuri, poduri, sisteme de apă şi canalizare, şcoli, dispensare. Cât despre străzile şi uliţele care străbat localitatea, Boncoi se descurcă tot singur, de vreme ce nu figurează printre omologii ajutaţi de CJ să-şi îmbunătăţească infrastructura rutieră.                   

Iată ce administraţii muscelene au beneficiat de alocări de la Consiliul Judeţean şi ce destinaţie are sprijinul din fondul constituit la dispoziţia CJ din cota de 17,5% din impozitul pe venit: 

8Albeştii de Muscel: 208.000 lei, din care: 100.000 lei pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Albeşti, investiţie derulată prin PNDL II; 108.000 lei, pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Cândeşti (PNDL II);

8Aninoasa: 400.000 lei, din care: 80.000 lei, pentru alimentare cu apă în satul Slănic (instalaţii de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile), susţinută prin PNDL I; 320.000 lei pentru reabilitarea Şcolii vechi Broşteni; 

8Bălileşti: 250.000 lei, din care: 200.000 lei pentru construirea unei grădiniţe cu program prelungit – 50 de copii, în satul Bălileşti (PNDL II); 50.000 lei pentru amenajarea albiei pârâului Valea lui Baj cu structură carosabilă – 100 metri; 

8Berevoeşti: 290.000 lei, din care: 150.000 lei pentru reabilitarea Dispensarului comunal şi dotare cu geamuri termopan; câte 30.000 lei pentru reabilitarea interioară a Şcolilor Ungureni şi Gămăceşti; 30.000 lei pentru achiziţionarea de electropompe pentru sistemul de alimentare cu apă în satele Berevoeşti şi Ungureni; 50.000 lei pentru modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, în satul Berevoeşti;

8Boteni: 300.000 lei pentru refacerea podului peste Râul Argeşel, punctul Valea Bazului (PNDL II);

8Bughea de Jos: 200.000 lei pentru extinderea reţelei de apă potabilă de la bazinul din Mlăci – Monumentul Eroilor Mlăci – Băjenie – Malul Bisericii – sediul Primăriei;

8Bughea de Sus: 150.000 lei pentru canalizarea şi epurarea apelor menajere în comună;

8Cetăţeni: 226.000 lei, din care: 185.000 lei pentru înfiinţarea şi amenajarea spaţiului public de recreere (investiţie susţinută din FEADR); 41.000 lei pentru dotarea spaţiului multifuncţional social (FEADR);

8Coşeşti: 250.000 lei, din care: 100.000 lei pentru reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă (PNDL II); 150.000 lei pentru construcţia grupului sanitar la Şcoala Jupâneşti;

8Dâmbovicioara: 350.000 lei, din care: 300.000 lei pentru construcţia Sălii Multifuncţionale în satul Dâmbovicioara; 50.000 lei pentru sistematizarea incintei; 

8Dârmăneşti: 250.000 lei, din care: 150.000 lei pentru reparaţia capitală a instalaţiei electrice la Şcoala Dârmăneşti; 100.000 lei pentru filtru de demanganizare a apei potabile în satul Dârmăneşti, foraj nou; 

8Davideşti: 265.000 lei pentru lucrări de anvelopare termică şi înlocuire a învelitorii la Şcoala cu clasele I-IV, din satul Davideşti;   

8Godeni: 240.000 lei, din care: 100.000 lei pentru consolidarea sediului Primăriei Godeni, Corp 1; 50.000 lei pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Godeni; 50.000 lei pentru reabilitarea drumului comunal Olteanu (lucrare plătită prin PNDL II); 40.000 lei pentru reparaţii la bazinul de apă din satul Capu Piscului;

8Hârtieşti: 337.000 lei, din care: 100.000 lei pentru consolidarea şi reabilitarea Şcolii Gimnaziale nr.1, Corp B, din satul Hârtieşti (investiţie beneficiară de fonduri prin PNDL II); 237.000 lei pentru lucrări de reparaţii la demisolul Şcolii Gimnaziale nr.1; 

8Lereşti: 160.000 lei pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în zona Lazea – Poduri – Frăsineata;

8Mioarele: 114.000 lei pentru execuţia podului din beton armat peste Râul Argeşel, în satul Suslăneşti, punctul Pătran, lucrare plătită prin PNDL II; 

8Poienarii de Muscel: 117.000 lei, pentru restul de executat al amenajării clădirii cabinetelor medicale (PNDL II);

8Rucăr: 200.000 lei, pentru asfaltarea Drumului Comunal 21 Sătic (PNDL II); 

8Schitu Goleşti: 100.000 lei, pentru reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare – etapa I (PNDL II);

8Stâlpeni: 300.000 lei, din care 100.000 lei pentru modernizarea grupului sanitar al Liceului „I.C. Stâlpeni”; 100.000 lei pentru suplimentarea înmagazinării reţelei de aducţiune, foraj; 100.000 lei pentru modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Livezeni, investiţie finanţată prin AFIR;

8Stoeneşti: 200.000 lei pentru reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi înfiinţarea sistemului de canalizare menajeră şi staţie de epurare, în satul Stoeneşti (PNDL II);

8Ţiţeşti: 150.000 lei pentru reparaţii capitale la cele cinci imobile ale Şcolii cu clasele V-VIII „I.C. Lăzărescu”;

8Vlădeşti: 300.000 lei, din care: 150.000 lei pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina (PNDL II); 150.000 lei pentru modernizarea Grădiniţei cu program prelungit;  

8Vultureşti: 100.000 lei pentru sistemul de canalizare şi tratarea apelor uzate, lucrare plătită prin PNDL I.

Cât priveşte finanţarea pentru drumuri, cuantumul acesteia se ridică la 200.000 lei pentru fiecare dintre comunele muscelene prezentate în continuare:

8Berevoeşti: asfaltarea drumului comunal în satul Bratia; 

8Boteni: modernizarea drumului comunal DC 38 Lunca – Balabani; 

8Hârtieşti: modernizarea drumului comunal DC 49A;

8Mihăeşti: modernizarea reţelei de drumuri comunale; 

8Poienarii de Muscel: modernizarea DC Pârşeni 2; 

8Vlădeşti: punte pietonală peste Râul Bratia, în punctul Vlădeşti Centru.

Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!