8.5 C
Campulung Muscel
03/03/2024

Ce au găsit auditorii Curţii de Conturi la Primăriile din Muscel

La Albeştii de Muscel, trebuie recuperată contravaloarea apei potabile livrată populaţiei

Acţiunea de audit a conturilor anuale de execuţie bugetară la Albeştii de Muscel s-a derulat între 5 şi 30 mai 2018. În urma acesteia au fost estimate două sume, 62.000 lei, venituri suplimentare, şi 93.000 lei, prejudicii.

Prima sumă a rezultat după verificarea modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege.

Nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite la încasare venituri în sumă de 52.566 lei, reprezentând impozitul pe clădirile din componenta microhidrocentralei aflate în proprietatea Intex Prim Green Energy SRL. În timpul misiunii de audit, angajaţii Primăriei au recalculat acest impozit, care a fost format din 47.286 lei, debit şi 5.280 lei, majorări de întârziere, suma fiind încasată, iar abaterea, remediată.

Alţi bani, 10.187 lei, au fost puşi în evidenţă după ce echipa de auditori au constatat că nu au fost facturate în vederea încasării de la beneficiarii serviciului de alimentare cu apă de pe raza localităţii Albeştii de Muscel creanţe aferente perioadei 2017-2018.

Prejudiciile au fost remarcate după controlul calităţii gestiunii economico-financiare. Adică au fost făcute plăţi nelegale din creditele bugetare aprobate la capitolul „Active nefinanciare”, alineatul „Construcţii”, în sumă totală de 76.810 lei. O parte, 46.871 lei, reprezintă contravaloarea operaţiunilor privind refacerea carosabilului, decontate necuvenit pentru investiţia „Aducţiune apă la rezervorul existent în satul Albeşti, comuna Albeştii de Muscel, cu sursa Bughea de Sus”; iar 29.939 lei provin de la „Alimentare cu apă a satului Cândeşti, comuna Albeştii de Muscel”. Cât timp angajaţii de la Curtea de Conturi au fost în instituţie, personalul Primăriei Albeştii de Muscel au stabilit că la prejudiciul identificat, de 76.810 lei, se adaugă şi accesorii fiscale, în sumă de 15.701 lei.

Înainte de plecare, funcţionarilor de la Albeşti li s-a recomandat să factureze şi colecteze contravaloarea apei potabile, produse şi distribuite beneficiarilor din localitate, pentru recuperarea veniturilor suplimentare estimate la 10.187 lei. Inclusiv suma de 92.511 lei, identificată ca prejudiciu, trebuie recuperată.

Angajaţii de la Primăria Bălileşti au primit pe nedrept sporuri de dispozitiv şi confidenţialitate

În toamna anului trecut, din 3 până în 31 octombrie, angajaţii Curţii de Conturi au fost în control la Primăria Bălileşti şi la unitatea subordonată, Şcoala Gimnazială Bălileşti. Doar la unitatea administrativ teritorială au fost estimate sume, venituri suplimentare (42.000 lei), prejudicii (129.000 lei) şi abateri financiar-contabile (42.000 lei).

Suma găsită de auditori ca venituri suplimentare a rezultat după ce a fost schimbată parţial destinaţia creditelor bugetare de la articolele „Consultanţă şi expertiză” şi „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, din cadrul capitolului „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, în sensul că din resursele financiare prevăzute la clasificaţia bugetară menţionată au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de capital de 41.900 lei. Această deficienţă constatată a fost remediată de-a lungul perioadei când s-a desfăşurat controlul.

Abaterile financiar-contabile au evidenţiat suma de 41.748 lei, după ce nu au fost stabilite, înregistrate şi urmărite la încasare taxele speciale instituite pentru serviciile de salubritate prestate beneficiarilor de pa raza localităţii Bălileşti, pentru perioada 2015 – august 2017.

Examinarea calităţii gestiunii economico-financiare a scos la iveală prejudicii de aproape 130.000 de lei.

Între ianuarie şi iunie 2017, la Primăria Bălileşti au fost făcute plăţi nelegale din fonduri publice, în sumă de 73.909 lei, drepturi salariale, constând în spor dispozitiv şi spor confidenţialitate, acordate fără bază legală angajaţilor. La această sumă se pun şi accesoriile fiscale aferente, de 13.603 lei, prejudiciul ajungând la 87.512 lei.

Alte plăţi fără bază legală au fost făcute din creditele bugetare aprobate ca „Active nefinanciare”, în sumă de 37.612 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate la un număr de trei obiective de investiţii în comuna Bălileşti (în perioada auditată). Cei de la Curtea de Conturi au stabilit că dauna ajunge la suma de 41.922 lei, după ce la cei 41.922 lei li se pun accesoriile fiscale, de 4.310 lei.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!