4.8 C
Campulung Muscel
03/03/2024

Aleşii au introdus o taxă de 1.000 de lei, de rebranşare, pentru cei racordaţi ilegal la reţelele de apă şi canalizare

Mapa cu documente pregătite pentru studiul aleşilor municipali, în vederea aprobării lor la şedinţa din 28 martie 2019, a cuprins o temă legată de Edilul CGA SA, completată în regim de urgenţă cu subiectul tarifelor conexe serviciilor de furnizare a apei potabile şi de canalizare. În schimb, prima pregătită şi comunicată din vreme a privit redevenţa pe care operatorul de utilităţi o datorează municipalităţii pentru exploatarea reţelelor de utilităţi, care sunt proprietatea Câmpulungului. Edilul, în calitate de administrator, s-a angajat, prin concesionarea infrastructurii de utilităţi, să plătească pentru bunurile gestionate. Plată care nu se realizează în bani, ci în lucrări de îmbunătăţire a sistemelor de apă şi canalizare. 

În 2019, redevenţă de 352.408 lei, faţă de 322.372 lei, în 2018

Prin hotărârea de majorare a redevenţei în contul căreia se fac intervenţii în reţele, se modifică contractul de concesiune din 15 martie 2000, încheiat între proprietara reţelelor şi Edilul CGA SA. În 2018, suma convenită de părţi s-a ridicat la 322.372 lei. În 2019, creşte la 352.408 lei. La această valoare s-a ajuns adunând redevenţa anului trecut cu 21.340 lei, valoarea amortizată a mijloacelor fixe recepţionate în 2018, plus diferenţa de amortizare din anul 2017. Rezultatul se raportează la indicele preţurilor de consum servicii de 102,53%. 

În 2018, investiţiile recepţionate au avut o valoare de 253.890,21 lei, din care pentru apă – 123.720,99 lei, iar pentru canalizare, 130.169,22 lei. Potrivit Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, „investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare, în conformitate cu prevederile legale, pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare, pentru partea finanţată din fonduri publice.”

„Întrucât sunt modificări ale elementelor ce se iau în calcul la stabilirea redevenţei, elemente ce influenţează nivelul redevenţei aplicabile în anul 2019, respectiv valoarea amortizată a mijloacelor fixe recepţionate, cât şi valoarea mijloacelor fixe casate în anul 2018, contractul de concesiune urmează a fi modificat prin act adiţional.”, notează în referatul lor directoarea economică Violeta Iarca şi şefa de la Venituri, Lucreţia Mitoi.  

O noutate în materie de taxe la Edilul: taxa de rebranşare la reţea a consumatorilor ilegali  

Al doilea subiect legat de societatea de utilităţi, introdus în dezbatere la începutul întrunirii, existând un vot favorabil acordat în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Edilul, ţinută înaintea şedinţei Consiliului Local, a privit o serie de tarife conexe serviciilor de furnizare a apei potabile şi de canalizare. 

=Tariful pentru avizul de vidanjare: 76,4 lei (în 2019), faţă de 73,99 lei (în 2018);

=Vidanjare: 390 lei/cursă (în 2019), faţă de 378 lei/cursă (în 2018);

=Vidanjare (tarifare minim 2 ore): 116 lei/oră (în 2019), faţă de 112 lei/oră (în 2018);

=Tarif pentru avizul pentru apă-canal: 32 lei/aviz (în 2019), faţă de 31 lei/aviz (în 2018);

=Tarif pentru avizul de branşament apă-canal: 66,50 lei/aviz (în 2019), faţă de 64,50 lei/aviz (în 2018);

=Tarif pentru branşamentul de apă: 273 lei/branşament (în 2019), faţă de 264 lei/branşament (în 2018);

=Tarif pentru branşamentul de canal: 157 lei/branşament (în 2019), faţă de 152 lei/branşament (în 2018);

=Tariful de recepţie a branşamentului de apă, canal: 62 lei/buc. (în 2019), faţă de 60 lei/buc. (în 2018);

=Tarif pentru avizul de montaj de contor (exceptând bloc): 68 lei/buc. (în 2019), faţă de 66 lei/buc. (în 2018);

=Tariful pentru recepţia montajului contorului de apă, inclusiv verificarea şi sigilarea: 62 lei/buc. (în 2019), faţă de 60 lei/buc. (în 2018);

=Tariful pentru citirea apometrului (apartament şi asociaţii): 1,50 lei/citire (în 2019), faţă de 1,43 lei/citire (în 2018);

=Tariful pentru citirea apometrului (agenţi economici): 3,20 lei/citire (în 2019), faţă de 3,03 lei/citire (în 2018);

=Tariful pentru manopera ddd: 1 leu/mp (în 2019, neschimbat faţă de 2018);

=Tariful pentru reverificarea şi resigilarea unui apometru (scos temporar din funcţiune) la o adresă: 29 lei/buc. (în 2019), faţă de 28 lei/buc. (în 2018);

=Tariful pentru reverificarea şi resigilarea celorlalte apometre la aceeaşi adresă: 12,50 lei/buc. (în 2019), faţă de 12,20 lei/buc. (în 2018);

=Tariful pentru avizul de amplasament construcţie şi branşament – persoane fizice: 84 lei/aviz (în 2019), faţă de 81 lei/aviz (în 2018);

=Tariful pentru avizul de amplasament construcţie şi branşament – persoane juridice: 104,3 lei/aviz (în 2019), faţă de 101 lei/aviz (în 2018);

=Tarif pentru oprirea apei la solicitarea beneficiarului: 97 lei/comandă; 

=Tarif de branşament apă: 1.003,12 lei.

Această din urmă taxă a fost introdusă la solicitarea conducerii Edilului, din cauza situaţiei constatate în teren, după înfiinţarea Serviciului de Control. Mai exact, s-au depistat cazuri de branşamente, racorduri şi by-pass-uri ilegale în reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare. „Urmare a celor expuse, vă supunem aprobării o taxă de rebranşare pentru serviciile publice de apă şi canalizare, pentru consumul fraudulos. Această taxă este doar pentru consumatorii frauduloşi. Propunem ca valoarea acestei taxe să fie de 1.000 lei.”, le-a solicitat directorul general Mihail Vasilescu aleşilor, care i-au aprobat cererea. “E.M.” 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!