4.8 C
Campulung Muscel
03/03/2024

Câmpulungenii cu actele de identitate expirate, invitaţi cu Poliţia Locală la Buletine

Potrivit raportului de activitate desfăşurată anul trecut, depus de noua şefă a Evidenţei Persoanelor, Roxana Bragă, serviciul continuă să rămână cu numărul de salariaţi sub cel de posturi aprobate. În 2018, mai precis, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor număra în organigrama şi statul de funcţii 14 locuri, din care ocupate 9. Săptămâna trecută, s-a finalizat concursul pentru găsirea unui ocupant al uneia dintre cele cinci slujbe puţin spus atractive, date fiind salariile bune, plătite la Primărie, începând cu vara lui 2017. Probabil că, în cursul acestui an, vor fi fericiţi şi alţi apropiaţi ai primarului şi ai colegilor din Primărie şi Consiliul Local cu restul locurilor disponibile, ocupate, după cum se ştie, doar de cei cu intrare pe uşa care trebuie. În fine, nu angajările pe pile în sectorul bugetar constituie subiectul acestui articol, ci ce au prestat cei nouă angajaţi de la Evidenţa Persoanelor anul trecut. Mai întâi facem precizarea că personalul condus, de la finele lui 2018, de fosta şefă a Serviciului Buget-Contabilitate al Primăriei sunt împărţiţi în trei compartimente: cinci la Evidenţa Persoanelor, doi la Stare Civilă, unul la Contabilitate – Resurse Umane şi un şef de serviciu. 

Ce au lucrat, anul trecut, angajaţii de la Evidenţa Persoanelor 

Informarea anuală prezentată Consiliului Local, la început de an, menţionează că, „în cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor, îşi desfăşura activitatea o persoană cu delegare de sarcini de la Primăria Câmpulung – Poliţia Locală.” În ceea ce priveşte aria de acoperire a teritoriului Muscelului, prin serviciile oferite, serviciului din municipiu îi sunt arondate, în afara Câmpulungului, 17 comune din cele 27, câte numără zona noastră. Restul administraţiilor locale au optat pentru contracte cu alte servicii de evidenţa persoanelor, aşa cum este cel de la Mioveni, mai apropiat ca distanţă de locuitorii din partea de Sud a Muscelului. S.P.C.L.E.P. Câmpulung – continuă raportul Roxanei Bragă – îşi exercită competenţele conferite prin lege pentru o populaţie activă de 87.007 persoane înregistrate în baza de date de evidenţă la data de 31 decembrie 2018.  

Activitatea Compartimentului Evidenţa Persoanelor, pe care o vom aborda în acest articol, este reflectată de următorii indicatori realizaţi: „În anul 2018, au fost eliberate 7.726 acte de identitate, dintre care 7.585 cărţi de identitate şi 141 cărţi de identitate provizorii. În funcţie de motivele eliberării, cărţile de identitate au fost solicitate în următoarele situaţii:

=880 eliberate pentru prima dată persoanelor cu vârsta între 14 şi 18 ani; 8 persoane peste 18 ani, care nu au avut niciodată acte de identitate până la data respectivă; 

=4.684 la expirarea valabilităţii; 

=520 la schimbarea numelui; 

=118 la schimbarea rangului, denumirii localităţii, denumirea străzii sau renumerotarea imobilului; 

=1.781 la schimbarea domiciliului; 

=736 în locul celor pierdute; 

=6 furturi; 

=163 deteriorări; 

=124 prin procură specială; 

=1.508 în alte cazuri. 

124 de cărţi de identitate au fost produse pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, pentru cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate şi care nu se pot deplasa în România, pentru solicitarea actului de identitate. Numărul motivelor eliberării cărţilor de identitate este mai mare decât numărul cărţilor de identitate, deoarece la eliberarea unei C.I. pot fi întâlnite şi situaţii de două sau chiar mai multe motive întrunite. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi la eliberarea cărţilor de identitate provizorii enumerate mai jos. În anul 2018, au fost eliberate 141 de cărţi de identitate provizorii. 

Anul trecut, au fost aplicate 469 de vize de reşedinţă şi au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 9.360 de persoane, din care 8.454 pentru M.A.I., 885 pentru alte instituţii, 21 pentru persoane fizice. Referitor la înregistrarea în R.N.E.P. a comunicărilor privind decesul persoanelor, în anul 2018 s-au operat în baza de date 533 de decese. 

Au fost înregistrate în baza de date 759 de comunicări de naştere, 10 schimbări de domiciliu din străinătate în România, 8 dobândiri de cetăţenie. S-au operat în baza de date 40 de comunicări de modificări intervenite în datele de stare civilă ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani: stabilire a filiaţiei, încuviinţare de nume, tăgadă a paternităţii, declaraţie de recunoaştere, rectificare, deces. 

Au fost întocmite şase adrese de solicitare de noi CNP la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Argeş în locul celor depistate ca fiind atribuite eronat.

Au fost puse în legalitate cu acte de identitate 19 persoane prin acţiuni cu camera mobilă, pentru cetăţeni nedeplasabili. Operaţiunile s-au concretizat în preluarea imaginii persoanelor nedeplasabile şi preluarea consimţământului titularului spaţiului de locuit, în situaţia în care acesta era nedeplasabil. 

S-au operat în baza de date comunicările primite de modificare a statutului civil, respectiv căsătorie sau divorţ. Au fost înregistrate două cereri pentru eliberare de „Certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române”, care au fost înaintate spre soluţionare Direcţiei de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, emiterea certificatelor fiind de competenţa acestei instituţii. S-au soluţionat 27 de cereri pentru eliberarea formularului european E401, partea B, „Atestat privind componenţa familiei, în vederea acordării prestaţiilor familiale.”  

Cei fără acte sau cu actele de identitate expirate, verificaţi şi notificaţi trimestrial    

Pentru reducerea numărului de persoane care au actele de identitate expirate se printează trimestrial invitaţii. Poliţia Locală Câmpulung a distribuit invitaţiile pentru municipiul Câmpulung, iar pentru comunele arondate, acestea s-au trimis autorităţilor locale, pentru distribuire. Invitaţiile se listează trimestrial şi se referă la persoanele care au actele de identitate expirate în trimestrul anterior. Această activitate va continua, pentru punerea în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege şi reducerea numărului de restanţieri.

Conform dispoziţiei comune a Direcţiei de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi I.G.P.R., s-au făcut verificări în baza de date pentru 485 de persoane cu domiciliul în Câmpulung şi comunele arondate, persoane cu actele de identitate expirate din perioada 2016-2018 şi, urmare a verificărilor în teren efectuate de poliţişti, s-au preluat în baza de date informaţiile comunicate despre persoane, pentru fiecare situaţie în parte.”, se încheie raportul semnat de şefa serviciului, Roxana Bragă şi consilierul juridic Andreea Elena Miriţoiu. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!