11 C
Campulung Muscel
01/03/2024

Atenție, deținători de taxi! COMUNICAT

Primăria Municipiului Câmpulung face cunoscut tuturor deţinătorilor de autorizaţii taxi că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi a Legii nr. 38/2003 cu modificările ulterioare, în perioada 14.01.2019 – 31.01.2019, au obligaţia depunerii documentelor în vederea reautorizării.

Documentele necesare:

a)     Cerere de preschimbare a autorizaţiilor taxi vizată la Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei Câmpulung (Cam. 30);

b)     Certificatul de înregistrare ca transportator şi Certificatul Constatator eliberate de Oficiul Registrului Comerţului Argeş;

c)     Cazierul fiscal al transportatorului eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş;

d)     Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

e)     certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra patrimoniului;

f)      Autorizaţia de transport public de persoane în regim de taxi;

g)     Cartea de identitate a autovehiculului;

h)     Certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecţia tehnică periodică valabilă;

i)       Certificatul de agreare eliberat de RAR, privind utilizarea autovehiculului;

j)       Buletin verificare metrologică;

k)   Contractul de leasing (dacă este cazul);

l)     Asigurare călători şi bagajele acestora;

m) Asigurare de răspundere civilă auto;

n)   Contract prestări servicii de dispecerat taxi;

o)     Pentru şoferii angajaţi: Contract individual de muncă cu numărul din REVISAL, Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de identitate;

p)     Adeverinţă eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş din care să reiasă că nu a avut activitatea suspendată în anul 2018 şi nu există o astfel de soluţionare în curs;

q)     Raport tarife emis de aparatul de marcat electronic fiscal.

 

      Documentele vor fi prezentate într-un dosar de încopciat, din carton, zilnic, între orele     8.30  – 14.00, ştampilate şi semnate pentru conformitate.

În caz de neconcordanţă între documentele prezentate precum şi lipsa unui document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.

După data limită stabilită pentru depunerea documentelor, autorizaţiile taxi pentru care nu   s-au depus documentele solicitate, acestea vor fi de asemenea suspendate de autoritatea de autorizare, conform prevederilor legale.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul de Transport Public Local (Cam. 14).

 

PRIMAR,

 

Ioan-Liviu ŢÂROIU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!