12.4 C
Campulung Muscel
20/05/2024

Graţie unei modificări iniţiate de mai mulţi parlamentari, printre care şi senatorul Gheorghe Marin, Primăria va putea instala gratuit pe stâlpii de curent indicatoare sau camere de supraveghere

*În prezent, autorităţile trebuie să plătească un tarif companiei de electricitate, care se foloseşte gratuit de terenul public pentru amplasarea stâlpilor

 

În Parlament este în lucru modificarea legii care le va da dreptul primăriilor de a folosi gratuit stâlpii de electricitate, de care, în prezent, nu se pot servi fără să plătească decât pentru montarea becurilor de iluminat stradal. În schimb, pentru indicatoare rutiere ori de semnalizare stradală sau pentru camerele video, autorităţile sunt puse la plată de compania de electricitate. Asta în condiţiile în care operatorul foloseşte gratuit terenul public pentru instalarea stâlpilor. Pentru îndreptarea acestei situaţii injuste, mai mulţi parlamentari, printre care şi reprezentantul Muscelului, senatorul Gheorghe Marin, au avut iniţiativa de a modifica un articol din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006. Mai precis, alineatul 7 al articolului 4 din legea menţionată s-a dorit a fi modificat în următoarea manieră: „În cazul în care alte servicii publice decât serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale („unităţile administrativ-teritoriale”, în forma adoptată de Senat) au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului public, cu respectarea măsurilor de protecţie specifice, pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor, mediului şi capacităţii energetice.” 

Operatorii nu plătesc pentru proprietăţile publice afectate de stâlpii de electricitate, în schimb, cer bani autorităţilor pentru orice pun pe stâlpii lor, în afara becurilor de iluminat     

Iniţiatorii acestei corecturi a legii în vigoare şi-au întemeiat demersul pe prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, corelate cu ceea ce stabileşte Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public. Mai exact, primul act normativ stabileşte că operatorii de distribuţie a energiei electrice au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice (ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi protecţie ale acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator), pe toată durata existenţei acesteia. 

În schimb, Legea serviciului de iluminat public conferă autorităţilor administraţiei publice locale un drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, numai în cazul serviciului de iluminat public şi numai în condiţiile în care iluminatul public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. Însă acest act normativ nu stipulează acelaşi caracter gratuit în cazul în care alte servicii publice, în afara iluminatului public, se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. 

„În mod particular, în cazul stâlpilor de electricitate, operatorii de distribuţie a energiei electrice nu au nicio obligaţie financiară faţă de stat şi U.A.T.-uri pentru folosinţa proprietăţilor acestora afectate de stâlpii de electricitate (elemente de susţinere a reţelelor electrice de distribuţie). Mai mult, de la 1 ianuarie 2017, prin amendarea Codului Fiscal, a fost eliminată taxa pentru construcţiile speciale, cunoscută ca „taxa pe stâlp” .

În schimb, aceiaşi operatori percep autorităţilor administraţiei publice locale tarife pentru instalarea pe stâlpii de electricitate şi asigurarea funcţionării normale a indicatoarelor rutiere şi a indicatoarelor de semnalizare stradală (realizate în cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat), a camerelor de supraveghere (realizate în cadrul serviciului de ordine publică), precum şi a altor echipamente. Această situaţie total inechitabilă este o piedică în calea ridicării gradului de civilizaţie şi siguranţă a membrilor comunităţii locale şi, în final, a dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale.”, este argumentaţia iniţiatorilor propunerii de modificare a legii.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, în cadrul şedinţei din 17 octombrie 2018, când a beneficiat de o scurtă prezentare din partea senatorului Gheorghe Marin, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale: „Propunerea legislativă instituie dreptul de folosinţă cu titlul gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice în favoarea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul în care alte servicii publice decât serviciul de iluminat se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisiei pentru administraţie publică, din 3 octombrie 2018, în prezența majorităţii senatorilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte un raport comun de admitere, cu un amendament admis”.

Pe marginea modificării adoptate urmează să se pronunţe Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională.                                                                             

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!