12.8 C
Campulung Muscel
20/05/2024

18 comune din Muscel, pe lista celor cărora, astăzi, li se aprobă fonduri de la Consiliul Judeţean

Mai multe comune din Muscel figurează printre beneficiarele de fonduri pe care Consiliul Judeţean intenţionează să le repartizeze cu ocazia unei rectificări a bugetului pe 2018 al Argeşului. Astăzi, 23 noiembrie, aleşii judeţeni se întrunesc în şedinţa lunară, ultimul punct al ordinii de zi prezentând cel mai mare interes pentru zona de Nord, unde ajung nişte bani pentru lucrări ori datorii ale administraţiilor publice locale. Propunerea de repartizare pe localităţi a fondului constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean din cota de 17,25% din impozitul pe venit priveşte 56 de comune argeşene. Între acestea, şi 18 din Muscel.

Comunele muscelene primesc banii pentru şcoli, dispensare, alimentări cu apă şi datorii 

Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe 2018 prevede că, în acest an, prin derogare de la prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, din impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. Din această cotă se constituie un fond la dispoziţia Consiliului Judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 de lei, care se repartizează în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a CJ Argeş. Aceşti bani servesc achitării arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii lor; susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a comunicat Consiliului Judeţean suma de 5.632.560 lei încasată suplimentar, din impozitul pe venit, peste nivelul sumelor corespunzătoare cotei de 17,25% din impozitul pe venit a fondului la dispoziţia CJ Argeş, pe anul 2018.  „Astfel, în urma centralizării tuturor solicitărilor (n.r. de la localităţile argeşene), s-a trecut la analiza acestora, iar propunerea de repartizare a fost făcută în funcţie de priorităţile stabilite de unităţile administrativ-teritoriale, de cheltuielile urgente privind lucrările de investiţii aflate în derulare la şcoli (modernizări, reabilitări, amenajări de grupuri sanitare), alimentări cu apă (branşamente, staţii de tratare şi distribuţie a apei potabile, foraje pentru alimentarea cu apă, înlocuirea conductelor de apă potabilă), canalizare şi epurarea apelor uzate menajere şi cofinanţări de proiecte.”, este justificarea hotărârii. 

Prin urmare, la şedinţa de astăzi, Executivul judeţean a propus repartizarea atât a sumei disponibile din cotele defalcate din impozitul pe venit la această dată, adică 115.000 lei, cât şi a sumei comunicate de Fisc, 5.632.560 lei.         

*Albeştii de Muscel: 50.000 lei pentru construirea unui grup sanitar la dispensarul medical;

*Aninoasa: 100.000 lei pentru reabilitarea clădirii şi construirea gardului şi accesului în incinta Şcolii Gimnaziale Broşteni Aninoasa; 

*Bălileşti: 53.600 lei reprezentând cofinanţarea investiţiei „Construirea unei grădiniţe cu program prelungit pentru 50 de copii, în satul Bălileşti”, investiţie finanţată prin PNDL; 

*Berevoeşti: 100.000 lei pentru consolidarea Văii Bisericii; 

*Bughea de Jos: 85.000 lei pentru: lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii la Şcoala Gimnazială nr.1 Bughea de Jos – 52.000 lei; lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii la Şcoala Primară Valea Măcelarului – 25.000 lei; lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii la Grădiniţa cu program normal Poenandre – 8.000 lei;

*Cetăţeni: 100.000 lei pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale nr.1 Cetăţeni;  

*Coşeşti: 100.000 lei pentru construirea grupurilor sanitare la Grădiniţele cu program normal din satele Priseaca, Păcioiu şi Corbu; 

*Dâmbovicioara: 100.000 lei pentru construcţia sălii multifuncţionale în satul Dâmbovicioara; 

*Dârmăneşti: 150.000 lei necesari achiziţiei filtrului pentru demanganizarea/deferizarea apei potabile în satul Negreni; 

*Davideşti: 100.000 lei pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în Conţeşti Sat Nou; 

*Godeni: 94.360 lei pentru: arierate – 14.360 lei; reabilitarea acoperişului dispensarului uman din Godeni – 80.000 lei; 

*Mihăeşti: 100.000 lei pentru: extinderea alimentării cu apă în satul Drăghici, punctul Broasca şi Sat, şi în satul Rudeni – 80.000 lei; reparaţia Staţiei de pompare nr.2 ape menajere – 20.000 lei; 

*Poienarii de Muscel: 100.000 lei pentru amenajarea spaţiului cabinetului medical şi încălzire centrală la Şcoala Groşani; 

*Rucăr: 100.000 lei pentru realizarea termosistemului (termoizolaţie exterioară) corpului principal al Liceului Tehnologic „Victor Slăvescu”; 

*Schitu Goleşti: 90.000 lei pentru staţii de demanganizare pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă din satele Valea Pechii şi Loturi; 

*Stâlpeni: 335.210 lei pentru achitarea unor arierate; 

*Vlădeşti: 100.000 lei pentru construirea unor toalete cu acces din interiorul Şcolilor Primare nr.1, nr.2 (structuri şcolare în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Vlădeşti);

*Vultureşti: 100.000 lei pentru cofinanţarea proiectului „Sisteme de canalizare şi tratare a apelor uzate”. 

Administraţia din Boteni îşi repară un drum comunal cu bani de la CJ Argeş 

Potrivit aceleiaşi Legi a bugetului de stat pe 2018, din taxa pe valoarea adăugată se alocă sume destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Repartizarea pe UAT-uri se realizează în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţean. Astfel, de următoarea repartizare de fonduri, mai precis de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumuri, beneficiază o singură localitate musceleană: Boteni, cu 200.000 lei, pentru modernizarea drumului comunal DC 38 Lunca – Balabani. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!