10.1 C
Campulung Muscel
19/05/2024

Locuitorii din Micești s-au întâlnit cu vicepreședintele C.J. Argeș, Ion Mînzînă

Joi, 8 februarie 2018, la Consiliul Judeţean Argeş, a avut loc o întâlnire între vicepreşedintele CJ Argeş, Ion Mînzînă, conducerea Autorităţii Judeţene de Transport Argeş şi un grup de cetăţeni din comuna Miceşti, însoţiţi de primarul Dumitru Voicu şi de trei consilieri locali. Discuţiile au vizat problemele legate de transportul public de persoane. Astfel, de la 1 septembrie 2017, localităţile Ştefăneşti, Albota, Bascov, Băbana, Budeasa, Mărăcineni, Miceşti şi Moşoaia au rămas fără transport public de persoane ca urmare a restrângerii activităţii SC Publitrans 2000, cât şi a faptului că activitatea de transport din cadrul ADI „Zona Metropolitană Piteşti” a fost eliminată. Până la această dată, împreună cu municipiul Piteşti, cele opt localităţi erau membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piteşti” şi au avut transportul public de persoane reglementat prin statutul asociaţiei, transport care nu se supunea reglementărilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Argeş. La solicitarea Consiliilor Locale din comunele Albota, Băbana, Moşoaia, Mărăcineni, Miceşti, Ştefăneşti şi Bascov, după restrângerea activităţii operatorului de transport, Publitrans, doar pe raza municipiului Piteşti şi după retragerea acestora din ADI „Zona Metropolitană Piteşti”, cele 11 trasee care asigurau transportul public de persoane în respectivele localităţi au fost introduse ca trasee noi în programul judeţean de transport persoane 2014-2019. Pentru realizarea acestui lucru, conform legii, au fost realizaţi următorii paşi:

Informare privind traseele noi (11 trasee) introduse în programul 2014-2019

Activitatea de transport persoane pe raza judeţului Argeş este reglementată prin:

-Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, actualizată prin Legea nr. 163/2011-art. 16, alin 3, lit a;

-Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007, privind normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, actualizat prin Ordinul M.A.I. nr.182/2011;

-Hotărârea C.J. Argeş, privind modificarea statului Zonei Metropolitane – eliminarea organizării transportului metropolitan;

-Hotărârea C.J. Argeş nr. 229/31.08.2017 – privind introducerea celor 11 trasee noi în programul judeţean 2014-2019;

-Calendar şi şedinţa de atribuire a celor 11 trasee noi prin sistemul S.A.E.T. al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României – Bucureşti 13.10.2017;

-Hotărârea comisiei paritare din 13.10.2017 – privind propunerile de validare a rezultatelor licitaţiei electronice prin S.A.E.T al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României – Bucureşti;

-Prin Hotărârea C.J. Argeş nr. 265/26.10.2017 au fost validate rezultatele atribuirii electronice prin sistemul S.A.E.T al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României – Bucureşti cele 11 trasee noi:

-Ulterior, la data de 27.10.2017, hotărârea CJ Argeş nr. 229/31.08.2017 a fost suspendată de instanţă ca urmare a contestaţiei depuse de SC Lavicost Trans SRL, operator care efectuase până la acea dată transport de persoane pe ruta Piteşti – Hinţeşti;

-Pentru ceilalţi operatori (Astra Transport, Trans Eclipsa, Alpin Star, Manolo Auto Zob,  Auto Tehnic), instanţa a respins acţiunea;

-La această dată, cele 11 trasee sunt suspendate prin hotărâre judecătorească, iar Consiliul Judeţean Argeş are în instanţă 19 procese deschise atât de transportatorii care efectuau anterior transport pe aceste trasee, cât şi de cei care au fost validaţi după licitaţie;

-În consecinţă, la această dată, CJ Argeş nu poate interveni pe aceste trasee cu litigii. O soluţie este ca fiecare Consiliu Local să-şi organizeze, pe raza administrativ teritorială, propriul transport public de persoane, prin conexarea la traseele judeţene care tranzitează localităţile respective.

Situaţia celor 19 dosare, având ca reclamanţi operatorii de transport

1.Dosar nr. 7529/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Astra Transport, reprezentată prin administrator Dobrescu Marian, şi SC Manolo Auto Zob SRL, reprezentată prin administrator Manole Iulian. Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărârea Comisiei Paritare nr. 16805/13.10.2017 – art. 14, Legea 554/2004; 27.11.2017, Hotărâre nr. 1919/2017 – Respinge acţiunea celor două reclamante. Obligă pe reclamante la 214 lei cheltuieli de judecată către pârâta A.R.R. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată solicitate de intervenienţi. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

2.Dosar nr. 7612/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Manolo Auto Zob SRL, reprezentată prin administrator Manole Iulian; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărârea Comisiei Paritare 16805/13.10.2017, art. 14, Legea 554/2004; 13.11.2017, Încheiere finală (dezinvestire) – nr. 2: Admite excepţia de conexitate. Conexează dosarul nr. 7612/109/2017 la dosarul nr. 7529/109/2017. Cu recurs odată cu fondul.

3.Dosar nr. 6401/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Trans Eclipsa SRL, reprezentată prin administrator Tănase Dumitru; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ art. 14, Legea 554/2004 – Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.08.2017; 13.11.2017: Hotărâre nr. 1817/2017: Admite excepţia lipsei de interes al reclamantei în ce priveşte suspendarea executării Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.08.2017, pentru traseele menţionate, cu excepţia traseului nr. 160. Respinge acţiunea formulată de reclamantă pentru aceste trasee, ca lipsită de interes. Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.08.2017, în privinţa traseului nr. 160, formulată de reclamantă SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Argeş, ca nefondată. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de SC P&G Kraft Spedition SRL şi SC Bus Trans SRL. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

4.Dosar nr. 7984/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş): Reclamat: SC Astra Transport SRL, reprezentată prin director Dobrescu Marian; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 265/26.10.2017; 26.01.2018, Încheiere – Suspendare – nr. 4: În baza art. 64 alin.4 Cod procedură civilă suspendă judecata cauzei, până la soluţionarea apelurilor formulate de interveniente împotriva încheierii din 12.01.2018, pronunţată de Tribunalul Argeş.

5.Dosar nr. 6433/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Astra Transport SRL, reprezentată prin administratori Dobrescu Marian şi Zarafu Florea; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ art. 14, Legea 554/2004 – Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş, nr. 229/31.08.2017; 18.09.2017, Hotărâre nr. 1234/2017: Respinge acţiunea. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 septembrie 2017, la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.

6.Dosar nr. 8192/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC P&G Kraft Spedition SRL, reprezentată prin administrator Titu Melania Corina, prin avocat Elena Florescu; Obiectul cauzei: obligaţia de a face, obligare emitere Licenţă de Traseu şi Caietele de Sarcini aferente pentru traseele 162, 168, începând cu 13.10.2017, plus repararea pagubei, începând cu 26.10.2017; Termen: 19.03.2018.

7.Dosar nr. 8006/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Caligula Class SRL, reprezentată prin administrator Tuche Ion; Obiectul cauzei: anulare act administrativ, adresă soluţionare contestaţie nr. 15688/20.10.2017, contestaţie nr. 230/18.09.2017, pentru modificarea şi completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 246/19.12.2013; Termen: 23.02.2018.

8.Dosar nr. 8519/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Lavicost Trans SRL, reprezentată prin director Niţu Gabriel şi SC Lavicost Trans SRL, reprezentată prin director Nitu Gabriel, prin avocat Postelnicescu Alin; Obiectul cauzei: anulare act administrativ Hotărâre Consiliul Judeţean nr. 229/31.08.2017; Termen: 01.03.2018.

9.Dosar nr. 8768/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Aplin Star SRL, reprezentată prin administrator Alexe Radu; Obiectul cauzei: anulare act administrativ Hotărâre Consiliul Judeţean nr. 229/31.07.2017; Termen: 26.02.2018.

10.Dosar nr. 8478/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Trans Eclipsa SRL, reprezentată prin administrator Tănase Dumitru şi SC Trans Eclipsa SRL, reprezentată prin administrator Tănase Dumitru, prin avocat Postelnicescu Alin; Obiectul cauzei: anulare act administrativ Hotărâre Consiliul Judeţean nr. 229/31.08.2017; Termen: 23.02.2018.

11.Dosar nr. 6863/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Auto Tehnic SRL, reprezentantă prin Oprea Gheorghe; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărâre Consiliul Judeţean nr. 229/31.08.2017, art. 14, Legea 554/2004; 13.11.2017, Hotărâre nr. 1818/2017: Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant pentru numitul Oprea Gheorghe. Anulează acţiunea formulată de reclamantă SC Auto Tehnic SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Argeş. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

12.Dosar nr. 6943/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Caligula Class SRL, reprezentată prin administrator Tuche Ion; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărâre Consiliul Judeţean nr. 246/19.12.2013, contestaţie nr.15688/28.09.2017, art. 14 din Legea 554/2004; 13.11.2017, Hotărâre nr. 1819/2017: Respinge cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 230/15.09.2017, formulată de reclamantă SC Caligula Class SRL în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Argeş. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

13.Dosar nr. 6435/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Lavicost Trans SRL, reprezentată prin director Niţu Gabriel; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ, art. 14, Legea 554/2004, Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.08.2017; 27.10.2017, Hotărâre nr. 1695/2017:

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie. Admite cererea. Suspendă executarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.08.2017, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anulare. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. S-a declarat recurs în termen de către Consiliul Judeţean Argeş. Dosarul se află în procedură de regularizare pe rolul Curţii de Apel Piteşti.

14.Dosar nr. 6666/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Alpin Star SRL şi SC Alpin Star SRL, prin SCPA Postelnicescu, Nenu şi asociaţii; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 229/31.07.2017, art. 14, Legea 554/2004; Termen: 16.02.2018.

15.Dosar nr. 7613/109/2017 (s-a aflat în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); reclamant: SC Trans Eclipsa SRL, reprezentată legal prin administrator Tănase Dumitru; Obiectul cauzei: suspendare executare act administrativ Hotărârea Comisiei Paritare 16805/13.10.2017, art.14, legea 554/2004; 11.12.2017, Hotărâre nr. 1981/2017: Ia act de renunţarea la dreptul pretins, respectiv dreptul de a solicita suspendarea executării Hotărârii Comisiei Paritare nr. 16805/13.10.2017, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004. Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC Trans Eclipsa SRL în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean Argeş, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Teritorială Argeş şi Comisia Paritară privind Transportul Public Judeţean Argeş.

16.Dosar nr. 7613/109/2017/a2 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Trans Eclipsa SRL, reprezentată legal prin administrator Tănase Dumitru; Obiectul cauzei: Completare/lămurire dispozitiv; Termen: 15.02.2018.

17.Dosar nr. 7986/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Astra Transport SRL, reprezentată prin administrator/director general Dobrescu Marian şi SC Astra Transport SRL, reprezentată prin administrator/director general Dobrescu Marian, prin avocat Postelnicescu Alin; Obiectul cauzei: anulare act emis de autorităţi publice locale Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 229/31.08.2017; Termen: 12.02.2018.

18.Dosar nr. 6213/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: SC Caligula Class SRL, reprezentată prin administrator Tuche Ion; Obiectul cauzei: obligaţia de a face, obligaţii stabilite prin Caietul de Sarcini, privind atribuirea traseului pentru suma de 50.000 lei, reprezentând daune morale plus 50.000 lei, reprezentând despăgubiri materiale; Termen: 09.02.2018.

19.Dosar nr. 97/109/2017 (se află în curs de soluţionare pe rolul Tribunalului Argeş); Reclamant: Manolo Auto Zob SRL, cu sediul procesual ales la avocat Costina Dincă; Obiectul cauzei: anulare act administrativ, anulare în parte a HCL nr. 265/26.10.2017, anularea în parte a rezultatului proc. org. În data de 13.10.2017, pentru traseul 162 şi 163; 

Dosarul se află în procedură de regularizare.

Pentru a nu afecta, totuşi, transportul elevilor către unităţile şcolare din Piteşti, având în vedere situaţia creată, în conformitate cu Legea 92/2007, actualizată, şi a Ordinului MIRA 353/2007 (actualizat), Consiliul Judeţean Argeş a emis licenţe de transport prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor pentru traseul Păuleasca – Piteşti, pentru transportatorul SC Manolo Auto Zob SRL, până în 2020. „E.M.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!