27.7 C
Campulung Muscel
17/06/2024

Ofertanţii la licitaţiile Primăriei trebuie învăţaţi ce să bage în plicuri

Repetatele apeluri ale consilierului Constantin Ivan, de renunţare definitivă la practicile „copy-paste”, aplicate de unii dintre funcţionarii Primăriei, care perpetuează, de la o şedinţă la alta, aceleaşi documentaţii de închiriere şi concesionare, în care modifică cel mult numele beneficiarului, suprafaţa şi chiria/redevenţa, au impus o intervenţie în plenul Consiliului Local mai dură decât precedentele observaţii. Superficialitate, comoditate, lipsă de responsabilitate sunt ideile care răzbat din mesajul celui mai virulent critic al activităţii Urbanismului Primăriei, ai cărui oameni nu se sinchisesc să-şi corecteze nici măcar greşelile de scriere, de care râd şi picii de la clasele I-IV. Insistenţele alesului social-democrat de a nu mai primi tipizate insipide, care frizează uneori ridicolul, atunci când se afirmă că un balcon, nişte trepte ori te miri ce alte extensii ale unei construcţii pe domeniul public contribuie la îmbunătăţirea aspectului urbanistic al municipiului, au fost dublate de cerinţa colegului Cornel Băjan de explicare mai pe înţeles a formalităţilor de licitaţie, ca să ştie omul ce bagă în plicurile cu care se prezintă la Primărie. Asta ca să nu facă febră musculară comisia de licitaţii desigilând o grămadă de plicuri vârâte unul într-altul după modelul păpuşilor ruseşti Matrioşka.          

„Sunt prea superficiale unele persoane din serviciile şi compartimentele funcţionale şi, în continuare, n-au nicio formă de sancţionare”

Constantin Ivan nu-l slăbeşte din critici pe tizul Vâlsănescu, de la Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, de fiecare dată când ceva lucrat de el ajunge în mapa de şedinţă a aleşilor. Pentru întrunirea din 31 ianuarie 2018 a fost pregătită documentaţia unui proiect de hotărâre, prin care Consiliului Local i se cerea să aprobe concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat pe strada Alexandru cel Bun, adiacent blocului D24, pentru amplasarea unui panou publicitar. Cererea lui Ionuţ Flavius Anton, reprezentantul firmei New Age Advertising Agency, prin care solicita să i se pună la dispoziţie doi metri pătraţi de teren, a fost depusă la Primărie anul trecut, pe 30 august, şi a şi fost urmată de o hotărâre de Consiliu în acest sens. O lună mai târziu, la şedinţa din 28 septembrie 2017, aleşii şi-au însuşit propunerea de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei dorite de firma interesată să-şi monteze panoul publicitar aproape de ieşirea din cartierul Vişoi. În hotărârea din septembrie se specificau mai clar intenţiile firmei craiovene, care urmăreşte să monteze în zona indicată o structură provizorie, cu dimensiunea de 4×3 metri, cu fundaţie proprie şi iluminat. 

De data aceasta, legiuitorii locali îi dădeau girul primarului Liviu Ţâroiu să organizeze procedura de licitaţie publică şi să semneze în numele Consiliului Local contractul de concesiune cu reprezentantul firmei desemnate câştigătoare a licitaţiei. Dar ca să se poată ţine licitaţia a fost nevoie de pregătirea şi aprobarea documentaţiilor constând în studiu de oportunitate, caiet de sarcini, documentaţie de atribuire şi model orientativ al contractului de concesiune. Toate acestea au fost prezentate spre analiză şi vot consilierilor, în rândul cărora a existat o voce nemulţumită că n-a avut ce analiza, din cauza insuficienţei informaţiilor oferite de autor.  

„Aş avea o singură observaţie de formă, a intervenit Constantin Ivan, care n-avea nimic împotriva cererii firmei, ci a manierei de redactare a actelor enumerate mai înainte. Sunt în continuare nemulţumit de forma în care sunt prezentate documentaţiile, pentru a fi discutate şi aprobate în Consiliul Local. Am observat că în continuare – şi fac referire directă la acest serviciu, comentat de fiecare dată, care a întocmit materialul – este lipsit de cele mai elementare noţiuni profesionale. Studiul de oportunitate… trei rânduri. În trei rânduri, municipiul Câmpulung, spus de trei ori, de două ori cu literă mică, o dată cu literă mare. Acestea sunt observaţii, probabil, considerate de anumite persoane banale. Dar nu se poate ca un material să aibă prezentări fără niciun fel de responsabilitate. Uitaţi-vă la partea de contract de concesiune. Trebuie revizuit neapărat şi ca formă, şi ca redactare! La fel, caietul de sarcini. Ce să mai vorbesc despre normele de protecţia muncii care intră în capitolele pe care trebuie să le conţină contractul?! Eu consider că sunt prea superficiale unele persoane din serviciile şi compartimentele funcţionale şi, în continuare, nu li se atrage atenţia sau n-au nicio formă de sancţionare. De asemenea, aşteptăm cu curiozitate noua formulă organizatorică şi, bineînţeles, actualizarea fişelor de post.”

L-a susţinut liberalul Lucian Ionescu, potrivit căruia, de ani buni, se reclamă la nivelul Legislativului redactarea deficitară în peste 80% dintre materialele primite, fără să se simtă nicio îmbunătăţire după desele runde de muştruluială publică la adresa Urbanismului.  

Ca superior al funcţionarului certat, de data aceasta, în lipsă, Liviu Ţâroiu a replicat scurt că şi-a notat dojana ce-l viza pe Constantin Vâlsănescu. „Să fie revizuite toate documentele!, a insistat colegul acestuia, Constantin Ivan. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră aţi parcurs tot conţinutul. (…) Întâmplător m-am uitat la treaba asta, pentru că urmăresc şi eu o activitate tehnică. Aceste documente sunt tip, caietul de sarcini, studiu de fezabilitate, contractul în forma nesemnată. Copy-paste!” „Am înţeles viciile care sunt în document, drept pentru care propunem refacerea materialelor.”, a închis, diplomat, preşedintele de şedinţă, Sergiu Cicu, dialogul generat de prestaţiile nesatisfăcătoare ale celui mai contestat serviciu din Primărie. Când secretarul a căutat o scuză cum că „n-avem oameni de specialitate, care să se ocupe, de aceea vrem să ocupăm anumite posturi”, primarul l-a contrazis: „Ei…, îi avem, dar…” ăştia sunt oamenii pe care îi avem, a lăsat să se înţeleagă şeful Primăriei.

Liviu Ţâroiu: „La mine n-a ajuns niciun plic, poate la comisie”

Nici procedura pe care trebuie să o parcurgă ofertanţii n-a fost scutită de comentarii. Oamenii se încurcă în plicuri şi-i încurcă şi pe membrii comisiei de licitaţii. Potrivit „Instrucţiunilor privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”, „ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte”, precizându-se data şi ora. Pe plicul exterior se va înscrie doar obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi data şi ora deschiderii ofertelor. Alte înscrisuri atrag descalificarea ofertantului.

Plicul exterior trebuie să conţină: 

=Pentru persoane juridice: a)documente care să ateste forma juridică a ofertantului – certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia se află sediul social al ofertantului; b)certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate; c)fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; d)certificate constatatoare emise de instituţiile abilitate, care să confirme achitarea obligaţiilor exigibile de plată faţă de bugetul local şi bugetul consolidat al statului la zi; e)declaraţie pe proprie răspundere că nu este în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară; f)împuternicire pentru reprezentantul societăţii, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia; g)copie de pe chitanţele care dovedesc achitarea taxei de participare, caietul de sarcini, garanţia de participare la licitaţie şi certificatul de urbanism.

=Pentru persoane fizice: a)certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, emis de Consiliul Local al localităţii în care domiciliază; b)documente care dovedesc identitatea, nume, prenume, adresa; c)cazier fiscal de la Administraţia Financiară de domiciliu; d)copie de pe chitanţele care dovedesc achitarea taxei de participare, caietul de sarcini, garanţia de participare la licitaţie şi certificatul de urbanism; e)declaraţie de participare semnată de ofertant. 

Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia sau adresa, precum şi terenul pentru care ofertează. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă şi va fi semnată de ofertant. Oferta va cuprinde: durata de exploatare a terenului; redevenţa în lei/mp/lună. (…) Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea făcându-se după deschiderea plicurilor exterioare, nu vor fi luate în considerare, ofertele respective fiind descalificate.”

Deşi explicat pe înţeles ce intră şi cum intră plicurile unul într-altul, consilierul local Cornel Băjan a reclamat la şedinţa din ianuarie că doritorii sunt debusolaţi de această variantă. Adică oamenii au înţeles să îndese tot ce au într-un plic, pe care îl vâră în alt plic. „Am o problemă, a intervenit Cornel Băjan, după ce colegul Ivan a epuizat mustrările la adresa urbaniştilor. Când s-a prezentat caietul de sarcini şi au venit doritorii… s-a propus varianta cu plicurile.” „Care plicuri, că eu nu ştiu!”, a sărit Liviu Ţâroiu. „Plicurile la licitaţie, domnule!”, l-a lămurit Lucian Ionescu. „La mine n-a ajuns niciun plic, poate la comisie.”, a mustăcit primarul. „Ar putea să se spună că în plicul mare se bagă celălalt plic. A venit unul, a băgat plicul în alt plic, plic în plic!”, a continuat Băjan, care insista pentru lămuriri mai amănunţite, de vreme ce oamenii n-au priceput manevra. „Loz în plic!”, se amuza primarul pe seama eforturilor comisiei, care a desfăcut plicuri într-o veselie, fără să găsească ce trebuia în fiecare.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!