27.7 C
Campulung Muscel
17/06/2024

GAL-ul lui Ţâroiu, vecin cu centrul comunitar realizat în proiectul cu defavorizaţii

Cei care vor dezvolta Câmpulungul, prin intermediul Grupului de Acţiune Locală, GAL-ul municipiului, constituit în scopul aspirării a 7 milioane de euro de la Uniunea Europeană, vor fi vecini cu cei desemnaţi într-un alt proiect, intuim de pe acum, de succes al lui Liviu Ţâroiu, de vreme ce nu are nicio construcţie de executat: proiectul cu defavorizaţii urbei, pentru a cărui punere în practică finanţarea de aproximativ 4 milioane de euro va fi asigurată de comunitatea europeană. Centrul multifuncţional, prin care vor fi acordate servicii sociale, medicale ş.a.m.d. câmpulungenilor cu probleme materiale, medicale şi de altă natură, care îi plasează în categoria căreia i se adresează programul european, va fi principala realizare, împreună cu faţadele câtorva blocuri, reabilitate în cadrul primului proiect european accesat de Liviu Ţâroiu. S-a stabilit, din vara anului 2016, de când a fost depusă documentaţia la finanţator, că sediul centrului multifuncţional va fi la fosta Şcoală 5, rămasă fără utilitate de ani buni, de la transferarea activităţii la Şcoala 7 din Vişoi. Tot la Şcoala 5 va funcţiona, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, adoptate pe 28 septembrie 2017, Grupul de Acţiune Locală, instrumentul prin care primarul şi-a propus să tragă 7 milioane de euro din rezervele UE cu această destinaţie. La finalului anului trecut, s-a lucrat la amenajarea spaţiului şi, până la încheierea lucrărilor, GAL-ul a funcţionat la Primărie.  

12 membri fondatori 

Din 23 noiembrie 2017, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpulung Muscel” există oficial, acordându-i-se personalitate juridică prin hotărârea pronunţată de Judecătoria Câmpulung. Între membrii fondatori se numără Municipiul Câmpulung, Serviciul Public de Asistenţă Socială Câmpulung, Direcţia de Sănătate Publică Argeş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Piatra Craiului SRL, Capra Neagră SRL, Parga Sat SRL, Asociaţia „Mişcarea Musceleană”, Asociaţia „Muzeul Automobilului”, Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, Iliescu Ion, Băgneanu Georgian. Consiliului Director are următoarea componenţă: Diana Mariana Bercaru, preşedinte, Ioan Neacşu, preşedintele A.S.C.M., vicepreşedinte, Georgian Băgneanu, secretar, Emil Hagi, membru, Gabriel Iliescu, membru.           

Estera Stămoiu reprezintă Consiliul Local în GAL 

Potrivit referatului întocmit de Compartimentul Programe-Prognoze, care explică ce este GAL şi de ce îi trebuie un spaţiu în care să funcţioneze, „Grupul de Acţiune Locală, al cărui iniţiator şi membru fondator este Municipiul Câmpulung, se constituie ca un parteneriat format din reprezentanţii sectorului public, sectorului privat şi ai societăţii civile. Plusvaloarea abordării D.L.R.C. (n.r. Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) constă în capacitatea parteneriatului de a mobiliza diverşi actori din sectorul public şi cel privat, precum antreprenorii şi asociaţiile acestora, autorităţile locale, asociaţiile de cartier sau urbane, diferite grupuri de cetăţeni (cum ar fi minorităţi, persoane în vârstă, femei/bărbaţi, şomeri/inactivi, tineri etc.), organizaţiile comunitare şi voluntare etc. Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Pentru a fi considerat „plasat sub responsabilitatea comunităţii”, parteneriatul local trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

=să fie incluziv – să includă sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă; pot fi incluse şi persoane fizice care se află în teritoriul SDL (din zona urbană marginalizată şi zona urbană funcţională), astfel încât să reflecte natura şi direcţia strategiei;

=să asigure sustenabilitatea intervenţiilor SDL, mai ales prin implicarea partenerilor din sectorul privat care să susţină şi cofinanţarea proiectelor şi a măsurilor legate de ocuparea forţei de muncă, ca element cheie al SDL, care pune accent pe comunităţile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială; 

=să aibă o structură decizională care asigură echilibrul de gen şi o reprezentare echitabilă a grupurilor ţintă vizate de SDL (ex. persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială etc.);

=componenţa GAL trebuie să asigure respectarea principiului conform căruia niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civilă, etc) să nu fie majoritar (niciun grup nu trebuie să deţină mai mult de 49% din drepturile de vot);

=să funcţioneze în baza unor reguli care să asigure un proces decizional nediscriminatoriu şi transparent, precum şi a unei proceduri de prevenire a riscului de apariţie a unui conflict de interese.

GAL-ul este deschis oricărei persoane sau organizaţii din teritoriul SDL. În plus, în GAL, sunt invitate să participe instituţiile publice de la nivel local cu responsabilităţi în domeniile relevante pentru integrarea comunităţilor marginalizate. Municipiul Câmpulung este iniţiatorul şi membrul fondator al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel şi pentru ca aceasta să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii optime îi trebuie asigurat un sediu. Imobilul propus pentru sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel este fosta Şcoală nr.5 de pe strada Negru Vodă nr. 282, mai precis o sală/cameră din corpul de clădire mai nou.” 

În plenul şedinţei din 28 septembrie 2017, Liviu Ţâroiu a avut o completare de făcut şi anume că GAL-ul va primi o clasă, plus dependinţe, toaletă, coridoare ş.a.m.d. Proiectul de hotărâre a generat două comentarii, mai degrabă două îngrijorări din ambele tabere politice din structura Consiliului Local. De la PSD, Constantin Ivan a cerut să fie informat dacă sunt asigurate toate condiţiile pentru sezonul de iarnă, nefiind convins că aşa este în momentul în care a formulat întrebarea. Primarul a precizat că „poate fi” asigurată încălzirea centrală. „Au condiţii de a se muta acolo! Este corpul de clădire care a fost reabilitat în urmă cu câţiva ani.”, a adăugat Liviu Ţâroiu. Iar de la PNL, Bogdan David a pus problema necesităţii unui aviz de la Ministerul Educaţiei, pentru a schimba destinaţia clădirii care se intenţionează a fi folosită. „N-o schimbăm total.”, a replicat Ţâroiu, iar după ce s-a mai gândit puţin, a rămas că… „O să vedem. O să cerem schimbarea destinaţiei.”, a închis acesta discuţiile pe tema sediului GAL, care va fi, aşadar, în localul şcolii noi al fostei Şcoli 5, situat pe strada Negru Vodă nr.282. Sala de clasă pusă cu titlu gratuit la dispoziţia asociaţiei va avea intrare separată faţă de restul activităţilor desfăşurate în imobil. Perioada pentru care se dă în folosinţă gratuită spaţiul va fi pe durata existenţei Asociaţiei GAL Câmpulung Muscel.

Tot legat de GAL, a fost nevoie şi de nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local în această structură, formalitate îndeplinită în cadrul aceleiaşi şedinţe. Acesta va fi Estera Stămoiu. 

La Şcoala 5 va fi şi sediul Centrului Multifuncţional Comunitar  

O lună mai târziu, aleşii municipali au aprobat ca Centrul Multifuncţional Comunitar să fie realizat în incinta fostei Şcoli nr.5 de pe strada Negru Vodă, nr.282, corpul de clădire nou, exceptând sala dată în folosinţă gratuită, ca sediu, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel. Potrivit materialului informativ, care justifică necesitatea adoptării hotărârii privitoare la sediul centrului, piesa de greutate a celui dintâi proiect cu fonduri europene accesat de Liviu Ţâroiu, „în data de 28 august 2017, a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de Nord a Municipiului Câmpulung”, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 Incluziunea Socială şi Combaterea Sărăciei, Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare. Printre activităţile ce vor fi realizate de către Municipiul Câmpulung, liderul parteneriatului constituit pentru implementarea proiectului, este şi realizarea unui Centru Multifuncţional Comunitar, în care vor funcţiona un cabinet medical, un cabinet de consiliere psiho-socială, un cabinet de acordare de servicii socio-medicale. În acelaşi timp, s-au făcut demersuri către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru scoaterea din circuitul şcolar a clădirilor care compun fosta Şcoală nr.5, în vederea schimbării destinaţiei de folosinţă.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!