6.9 C
Campulung Muscel
23/02/2024

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 

 

ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!

CUM PUTEM RĂMÂNE ÎN STAREA DE HAR? S-a observat în multe cazuri că starea înaltă de har la noii convertiţi după un timp ajunge să se ofilească. De ce? Din cauza că cei ce vestesc evanghelia legalismului mereu insistă asupra neprihănirii personale, iar oamenii, chiar şi cei vechi întorşi la Dumnezeu, nu reuşesc să-şi creeze merite pentru o aşa neprihănire. Toţi se cercetează şi mereu se văd sub nivelul cerinţelor. Din această cauză, ei sunt amărâţi, lipsiţi de vitalitate, lipsiţi de bucurie. E o înţelegere greşită a Cuvântului sfânt. Privirea la omenescul nostru, la neputinţe, întunecă bucuria. Privirea la ceea ce El a făcut, la ceea ce El face pentru noi şi în noi, prin Duhul Sfânt, ne îmbucură. Păstorii şi vestitorii Evangheliei trebuie să ţină seama de spusa Psalmistului: „Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine” Psalmul 34:5. Privirea la ce noi facem, mai ales în perioada copilăriei spirituale, ne ruşinează, ne vedem falimentari în ce priveşte neprihănirea. Şi ne doboară, mai ales dacă se stăruieşte asupra textului din Matei 5:20 care zice: „Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în împărăţia cerurilor”. E bine să ţinem seama că şi cărturarii şi fariseii se străduiau să aibă o neprihănire a lor personală. Chiar Domnul Isus spune că ei făceau rugăciuni lungi, poate se rugau mult mai mult decât mulţi preoţi şi predicatori de azi, şi nu se ruşinau, ci se rugau la colţurile uliţelor. Ei posteau de două ori pe săptămână, azi unii nu postesc nici odată pe lună. Ei dădeau zeciuială până şi din izmă şi mărar. Cum poţi să întreci o aşa neprihănire? Să mergi la colţul străzii şi să te rogi mai lung ca ei? Ei posteau de două ori; deci, ca să-i întreci, tu ar trebui să posteşti de trei ori pe săptămână. Iar ca să-i depăşeşti la zeciuială ar trebui să dai cel puţin unsprezece procente din tot venitul tău. Oare asta ţi-ar da intrare liberă în împărăţia Lui? Asta a înţeles Domnul Isus?

Pentru a intra în Împărăţia cerurilor e necesară o neprihănire de altă calitate, de o calitate mult, mult superioară. Şi partea binecuvântată e că noi am primit deja această neprihănire în Hristos Domnul prin har. Noi trăim viaţa creştină nu ca să ne creăm o haină a neprihănirii noastre, valabilă pentru cer, ci fiindcă am primit deja această haină a neprihănirii prin har, pe care noi doar trebuie s-o păstrăm curată. Apostolul Pavel, care cunoştea bine tot sistemul Legii vechi, vorbind despre neprihănire, a scris fraţilor din Filipi că el dorea să fie găsit în Hristos, nu având o neprihănire a sa pe care i-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă Filipeni 3:9. „Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu” Romani 5:1. Noi nu suntem desăvârşiţi, dar Dumnezeu ne vede neprihăniţi în Hristos Domnul, căci El a fost făcut neprihănire pentru noi 1 Corinteni 1:30.

Domnul Isus când a vorbit despre neprihănire, nu a vorbit despre o depăşire în cantitate, ci în calitate. Dragostea e împlinirea Legii Romani 13:10. Neprihănirea prin credinţa în Hristos Domnul este net superioară neprihănirii cărturarilor şi fariseilor şi e neprihănirea valabilă pentru cer. Deci, privind la ceea ce El a făcut din dragoste pentru noi, la glorioasa neprihănire care ne-a dat-o, fără meritele noastre, cu adevărat ni se luminează faţa de bucurie şi strigăm Aleluia! Mărit să fie Domnul! Dragostea Lui aprinde dragostea noastră pentru El. Chiar şi pocăinţa pentru orice vină e mult mai adâncă atunci când e cauzată de dragoste decât atunci când e cauzată de frică. Pocăinţa celor din Ninive a fost cauzată de frică; pocăinţa lui Petru când a ieşit afară şi a plâns cu amar a fost cauzată de dragoste. Un fiu preaiubit, care a fost în ceva neascultător de tatăl său, îşi va zice: „Cum am putut să îndurerez inima atât de iubitoare a tatălui meu?” Pe când un servitor, care a săvârşit aceeaşi neascultare, nu va avea durere, ci doar va căuta să-şi ceară iertare ca să nu fie dat afară din slujbă.

Ca să rămânem în starea de har, trebuie să rămânem în dragostea Lui. Cineva a zis: „Iubeşte-L pe Dumnezeu şi fă ce-ţi place!” Unora li se pare că aceasta sună a liberalism. Dar nu, eu nu sunt liberal în materie de credinţă, de vieţuire, ci ştiu că forţa dragostei e cea mai puternică constrângere, e constrângere interioară, nu exterioară. Adevărul e că atunci când iubeşti pe cineva, cu bucurie eşti gata să renunţi la voia ta şi îi accepţi voia lui. Tocmai aceasta se petrece în starea de har. Înainte păcătosul a fost egocentric, iar de la naşterea din nou prin Duhul Sfânt, el devine hristocentric. Forţa dragostei l-a cucerit. El gravitează acum în jurul Domnului Isus, aşa cum pământul gravitează în jurul soarelui. La pocăinţă, el a fost izbăvit de legea păcatului şi a morţii Romani 8:2, scos de sub puterea întunericului şi pus prin legea Duhului de viaţă pe altă orbită, în starea de har. Forţa centrifugă, prin voinţa firii, încearcă să-1 depărteze de centru, iar forţa centripetă, prin Duhul Sfânt, caută să-1 apropie de centru, care este Hristos Domnul. De aceea se cere în viaţa de credinţă renunţarea la voia noastră, ca să rămânem pe orbita harului. Sfera harului e sfera dragostei, care fericeşte viaţa. De aceea Domnul Isus a zis: „Rămâneţi în dragostea Mea” Ioan 15:9,10. Când prin voia noastră ne mutăm de pe dragostea noastră pentru Hristos, pe dragostea pentru lume, aceasta ne scoate din sfera harului. „Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” 1 Ioan 2:15. Dima a experimentat lucrul acesta. Scos fiind din orbita harului, devine o stea rătăcitoare Iuda 13. Scriptura ne dă îndemnul: „Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu” Evrei l2:15. (continuare în numărul viitor)

Asociaţia Creştină Betel Câmpulung doreşte ca Acela care S-a coborât din cer ca să ne mântuiască să umple inimile de bucurie atât cititorilor ziarului ,,Evenimentul Muscelean” şi colectivului de redacţie al acestuia, dar şi tuturor credincioşilor din această Biserică!

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, 

nr. 3, Câmpulung Muscel. Telefon contact: 0745.021.424

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!