18.5 C
Campulung Muscel
22/06/2024

Drumul spre Sătic, reabilitat în cadrul unui contract estimat la peste 11 milioane de lei

Anul trecut, primarilor musceleni, prezenţi la o şedinţă convocată la Câmpulung de preşedintele Consiliului Judeţean, li se impunea să solicite intrarea în Programul Naţional de Dezvoltare Locală. „Prioritate apă şi canal!”, s-a insistat în faţa conducătorilor de localităţi muscelene, presaţi să apeleze la beneficiile P.N.D.L., singurul program naţional susţinut din bugetul de stat, aprobat prin Ordonanţa 28 din 2013, prin care administraţiile publice locale au posibilitatea ca, accesându-l, să-şi rezolve marile probleme la nivelul comunităţii: reţeaua de apă, reţeaua de canalizare, drumurile, şcolile. Exact ce avea nevoie şi Câmpulungul, care s-a conformat „ordinului” şi a depus nouă proiecte, din care au fost acceptate patru. Două dintre ele vizează reţelele de apă şi canalizare, pentru care termenul până la care se acordă finanţări expiră la finele anului 2018. În toamna lui 2016, o singură comună din Muscel, Rucăr, era prezentată ca exemplu pozitiv de localitate pe al cărei teritoriu erau în derulare lucrări în baza Ordonanţei 28: canalizare, apă şi o grădiniţă, la o valoare de aproape 30 de milioane de lei. Un an mai târziu, Rucăr deschide din nou lista, de data aceasta, incomparabil mai consistentă, cu o investiţie estimată la peste 11,3 milioane de lei! Sau 113 miliarde de lei vechi, bani care vor intra în asfaltul turnat pe drumul spre Sătic. Informaţia a fost prezentată de senatorul Gheorghe Marin, la conferinţa de presă a PSD Câmpulung, ţinută vineri, 15 decembrie 2017.         

Senatorul Marin: „S-au aprobat contracte în valoare de 730 milioane de lei, cea mai mare sumă pe care a avut-o angajată vreodată pentru investiţii judeţul Argeş”   

Printre subiectele abordate de senatorul Gheorghe Marin la conferinţa de presă s-a aflat Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 în judeţ. „S-au aprobat contracte în valoare de 730 milioane de lei, cea mai mare sumă pe care a avut-o angajată vreodată pentru investiţii judeţul Argeş. Sunt proiecte pe care primăriile le-au promovat, împreună cu Consiliul Judeţean, pentru dezvoltarea fiecărei localităţi în parte. Numai cei care n-au depus niciun proiect, pentru finanţare, n-au reuşit. Câmpulung are patru proiecte.”, a precizat parlamentarul muscelean. Dintre comunele zonei de Nord, acesta a nominalizat Rucărul, care, prin P.N.D.L. 2, va repara drumul care duce la Sătic. Va fi o lucrare de amploare, în cadrul căreia vor fi asfaltaţi cei 12 kilometri aflaţi într-o stare inacceptabilă pentru o zonă aflată pe itinerarul turiştilor sosiţi în Muscel. „Acest program este în desfăşurare şi nu există niciun fel de impediment pentru derularea lui în perioada următoare. Este în faza de semnare de contracte, în aşa fel încât ele să poată fi continuate cu celelalte faze, de proiectare, licitaţii, execuţie.”, a precizat senatorul Marin, preşedintele PSD Câmpulung.         

Licitaţia pentru drumul la Sătic este în derulare  

Pe 5 decembrie 2017, Comuna Rucăr, în calitate de autoritate contractantă, a lansat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice invitaţia de participare destinată constructorilor interesaţi să prindă un contract atractiv: „Proiectarea şi execuţia asfaltării DC 21 Sătic”. Procedura online de desemnare a firmei câştigătoare – cea care va oferi preţul cel mai scăzut, acesta fiind criteriul de atribuire a contractului –  este în desfăşurare, termenele stabilite în cadrul ei fiind următoarele: data limită de depunere a ofertelor – 22 decembrie 2017; data limită de evaluare a lor – 17 ianuarie 2018; data limită de valabilitate a ofertei – 21 aprilie 2018. 

Potrivit descrierii succinte a investiţiei, aceasta constă în: „servicii de proiectare în faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie şi anume prestatorul va elabora, în patru exemplare originale, piese scrise (memoriu de prezentare, stabilirea categoriei de importanţă a drumului, grafic de prestare a lucrărilor, deviz revizuit); piese desenate (plan de situaţie realizat pe baza ridicărilor topografice executate, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii ale podeţelor, apărări de maluri din gabioane, scurgerea apelor); verificare tehnică; documentaţie de avize, conform certificatului de urbanism, şi documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, în două exemplare originale; lucrări de execuţie a drumurilor pe o lungime de 11.979 metri. 

În ceea ce priveşte costurile, valoarea estimată, fără TVA, a lucrării de proiectare şi execuţie a asfaltării DC 21 Sătic se ridică la 9.517.292 lei (11.325.577 lei, cu TVA), din care valoarea estimată a execuţiei drumului – 9.090.041 lei (10.817.149 lei, cu TVA); valoarea estimată a serviciilor de proiectare – 200.000 lei (238.000 lei, cu TVA); valoarea estimată aferentă organizării de şantier (2,5% din valoarea lucrărilor) – 227.251 lei (270.429 lei, cu TVA).

Durata investiţiei sau termenul dat pentru finalizare a fost stabilit la 24 de luni, începând de la data atribuirii contractului sau a emiterii ordinelor de începere a lucrărilor. Persoanele care deţin funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: primarul Ionel Dulamă, viceprimarul Ion Pârnuţă, contabilul Marius Ion Idoraş, secretarul Ion Vorovenci, responsabilul de achiziţii publice Anda Camelia Avram şi consilierii locali Sebastian Ion Arsulescu, Gabriel Avram, Mircea Avram, Gabriel Sebastian Cosma, Silviu Bunea, Dumitru Ghica, Ion Ghidan, Genel Lupu, Radu Adrian Mălăcea, Dana Manuela Nicolescu, Gheorghe Aurelian Pătran, Gheorghe Surdu, Viorel Ţîru, Iosif Vălimăreanu.                                              

Din cele patru proiecte câştigate de Câmpulung pe P.N.D.L. 2, s-a semnat contractul pentru podul reconstruit din temelii, pe Şoseaua Naţională 

Profitând de subiectul deschis de senatorul Gheorghe Marin, Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, primarul Liviu Ţâroiu a adus în actualitate succesul înregistrat cu un an în urmă, când, în decembrie 2016, a semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării, care finanţează extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Ion Ţicăloiu, Carpaţi şi Zăvoiului, în baza P.N.D.L. 1. Reamintim că licitaţia care a stârnit interesul a 11 constructori a urmărit obţinerea preţului cel mai mic, oferit de Cornea Ind. Construct, a cărei ofertă a fost aproape la jumătate din valoarea contractului. În aceste condiţii s-a înregistrat o scădere şi a contribuţiei municipalităţii, la 89.972 lei. O reducere cu aproximativ 10.000 de lei a cofinanţării municipalităţii, ca urmare a diminuării valorii totale a contractului, de la 2.475.000 lei, la 1.372.367 lei, valoarea produsă de licitaţie. Suma nu e mare, în condiţiile unei valori totale a investiţiei de aproximativ 1,5 milioane de lei. Mai exact, 1.518.794 lei, inclusiv TVA, din care construcţii – montaj: 1.372.367 lei.

În următoarea etapă a acestei oportunităţi de susţinere a investiţiilor în teritoriu, municipalitatea a depus nouă proiecte, dintre care au prins trenul fondurilor guvernamentale patru. Le reamintim pe cele nouă, pe care administraţia publică locală spera să le deruleze cu bani atraşi de la bugetul de stat:    

8Reabilitarea străzilor Richard km 0+000 – km 0+688 şi Gruiului km 0+000 – km 2+426: 4.747.723 lei; 

8Cele două poduri: pe strada General I.Teodorescu – 2.373.690 lei şi pe strada Şoseaua Naţională (DN 73, km 45+030) – 1.154.940 lei;

8Construirea halei Pieţei Centrale: 5.131.402 lei;

8Reabilitarea Staţiei de Epurare (Linia Apei): 12.545.508 lei;

8Reabilitarea conductei de aducţiune a apei brute (DN 800): 4.312.010 lei;

8Modernizarea stadionului de atletism al LPS: 8.712.099 lei;

8Modernizarea sălii de atletism a LPS: 1.914.333 lei;

8Modernizarea, reabilitarea şi recompartimentarea clădirii Colegiului Tehnic Câmpulung: 3.945.806 lei;

8Reabilitarea Liceului Tehnologic Auto: 9.527.863,75 lei.

Gestionarul P.N.D.L. 2, Ministerul Dezvoltării, a admis la finanţare investiţiile în reţeaua de apă şi epurare, pentru care ţara noastră riscă sancţiuni drastice de la Uniunea Europeană, dacă nu pune la punct acest domeniu, renovarea monumentului istoric care a funcţionat ca Liceu de Fete, ulterior ca Liceu Industrial, şi podul care se va reconstrui de la zero, după demolarea actualului, pe Şoseaua Naţională. Restul, a precizat Liviu Ţâroiu, la conferinţa de presă, vor fi realizate cu bani de la bugetul local, de vreme ce s-a întocmit documentaţia în vederea execuţiei lor. Dintre cele patru proiecte accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, pentru podul de pe Şoseaua Naţională, despre care şeful municipiului spunea că este complet avariat, contractul a fost semnat. Ministerul Dezvoltării va achita nota de plată rezultată în urma licitaţiei adjudecate de Group Concif SRL, o firmă din comuna Stoeneşti, satul Bădeni, care s-a angajat că duce lucrarea la capăt contra sumei de 620.914,01 lei (738.888 lei, cu TVA). Faţă de cât estimase proiectantul – 1.440.060 lei, din care construcţii-montaj, 1.193.180 lei -, o diferenţă de 454.292 lei, bani salvaţi în contul Ministerului Dezvoltării. Menţionăm şi contribuţia municipalităţii, în valoare de 184.021,18 lei. 

În ceea ce priveşte proiectele de mediu acceptate de finanţator, cel de reabilitare a conductei de aducţiune a apei brute (Dn 800) se ridică la o valoare totală a investiţiei, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, de 4.587.133 lei, cu TVA, din care oficialii de la minister au fost de acord să vireze Câmpulungului 4.312.010 lei. Bani cărora li se adaugă contribuţia municipalităţii, de 275.123 lei, cu TVA. Iar pentru Linia Apei a Staţiei de Epurare, din bugetul local se plăteşte ceea ce nu suportă ministerul, adică 747.353 lei, cu TVA, la o valoare totală a lucrărilor, conform D.A.L.I., de 13.290.861 lei, cu TVA, din care vor fi suportaţi din bugetul naţional 12.543.508 lei, cu TVA.

Recapitulând investiţiile pentru care municipiul nostru beneficiază de finanţare prin PNDL 2017-2020 şi cuantumul sumelor pe care Ministerul Dezvoltării s-a angajat să le asigure: 

8Reabilitarea conductei de aducţiune a apei brute, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 4.312.010 lei; 

8Reabilitarea Staţiei de Epurare (Linia Apei), cu o valoare alocată din bugetul de stat de 12.543.508 lei;

8Modernizarea, reabilitarea şi recompartimentarea interioară a clădirii Colegiului Tehnic, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 3.945.806 lei;

8Reabilitarea podului pe Şoseaua Naţională, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 1.154.950 lei, cu precizarea că sumele finale scad până la nivelul celor rezultate la licitaţie.    

Raportând accesările Câmpulungului pe P.N.D.L. la situaţia în judeţ, 22 de milioane de lei reprezintă „felia” obţinută de Câmpulung. „Proiecte au fost depuse de aproximativ 80 de unităţi teritorial-administrative, dintre care au fost acceptate 30.”, a conchis primarul Ţâroiu. Magda BĂNCESCU

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!