11 C
Campulung Muscel
01/03/2024

Investiţii estimate la 800.000 de euro şi 44.000 de euro, la Colegiul Tehnic şi Sportiv

Mapa de şedinţă, pregătită pentru luna august şi transmisă aleşilor municipali, a cuprins şi două hotărâri privitoare la investiţii de amploare planificate de Liceul Sportiv şi Colegiul Tehnic. Fiind vorba despre lucrări aprobate de Consiliul Local, votul a mers şnur, fără comentarii din partea finanţatorilor. În cazul fostului Industrial, proiectul va fi susţinut cu fonduri guvernamentale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, gestionat de Ministerul Dezvoltării. În linii mari, Sportivul intenţionează să-şi completeze dotarea cu o sală de forţă, iar Tehnicul, să pună în valoare clădirea fostului Liceu de Fete – Industrialul de Jos – printr-o lucrare de reabilitare care era păcat să nu fie întreprinsă, mai cu seamă că se  dau bani de la stat pentru aşa ceva. 

Sportivul îşi amenajează o sală de forţă

În privinţa investiţiei vizate de Liceul cu Program Sportiv, aleşii au aprobat la şedinţa din 31 august 2017 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitarea construcţiei existente şi amenajarea sălii de forţă”, în conformitate cu devizul general întocmit, la cererea instituţiei de învăţământ depusă la Primărie pe 14 iulie 2017. Hotărârea de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice – la care face trimitere referatul Direcţiei Economice, ce susţine proiectul de hotărâre -, prevede că: (1)Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: a) în cazul obiectivelor noi de investiţii: (I) studiu de prefezabilitate, după caz; (II) studiu de fezabilitate; (III) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; (IV) proiect tehnic de execuţie; b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente: (I) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; (II) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; (III) proiect tehnic de execuţie; c) în cazul obiectivelor mixte de investiţii: (I) studiu de prefezabilitate, după caz; (II) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; (III) proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; (IV) proiect tehnic de execuţie. 

„Documentaţiile tehnico-economice – continuă raportul Primăriei – se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor.” Respectivii indicatori, aşa cum am precizat, au fost aprobaţi la şedinţa de la finele lunii august. Iată cum se prezintă cifrele estimate de proiectantul SC Arxtudio Architecture SRL, asupra cărora aleşii şi-au dat acordul: 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică: 53.780 lei (11.730 euro); 

8Expertiza tehnică, releveu şi audit energetic: 5.950 lei (1.300 euro);

8Proiectare: 35.700 lei (7.780 euro): 

-Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: 14.280 lei (3.110 euro);

-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor: 11.900 lei (2.590 euro); 

-Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie: 1.190 lei (260 euro); 

-Proiect tehnic şi detalii de execuţie: 8.330 lei (1.820 euro); 

8Consultanţa – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii: 240 lei (50 euro); 

8Asistenţa tehnică: 11.900 lei (2.590 euro):

-Asistenţa tehnică din partea proiectantului: 3.570 lei (780 euro); 

-Diriginte de şantier: 8.330 lei (1.820 euro).

 

Cheltuieli pentru investiţia de bază: 237.700 lei (51.830 euro); 

8Construcţii şi instalaţii: 174.320 lei (38.010 euro); 

8Montaj utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale: 5.460 lei (1.190 euro); 

8Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj: 24.940 lei (5.440 euro); 

8Dotări: 32.990 lei (7.190 euro); 

 

Alte cheltuieli: 50.380 lei (10.980 euro);

8Organizare de şantier – Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: 19.040 lei (4.150 euro);

8Comisioane, cote taxe, cost credit: 2.190 lei (480 euro); 

8Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 29.150 lei (6.360 euro).

Total general: 341.860 lei (74.550 euro), din care construcţii-montaj, 198.020 lei (43.350 euro).

Reamintim că, în cadrul aceleiaşi şedinţei, graţie unei rectificări a bugetului Câmpulungului, Liceul cu Program Sportiv a primit, din excedent, 21.500 lei, pentru proiectul tehnic al lucrării despre care relatăm. Iar printr-o virare de credit de la un obiectiv la altul a fost suplimentată suma necesară realizării proiectului propus cu 23.000 lei, transferaţi de la „Proiectare şi execuţie – Reparaţii capitale ale sălilor de clasă din clădirea Liceului cu Program Sportiv”.

Investiţie evaluată la 800.000 de euro la fostul Liceu de Fete 

A doua hotărâre referitoare la un proiect de amploare la o unitate şcolară, votată luna trecută, a avut ca obiect asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se suportă de la bugetul de stat, prin P.N.D.L. – Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cheltuieli în sumă de 282.500 lei, cu TVA, necesare investiţiei de „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară a clădirii Colegiului Tehnic Câmpulung, situată în strada Negru Vodă, nr.145”.  Potrivit raportului care explică cerinţa Executivului adresată Legislativului, „în vederea încheierii contractului de finanţare multianual (…), trebuie să transmitem la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene hotărârea Consiliului Local de asigurare a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L (…), respectiv: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului; studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii; studiile de teren, studiile de specialitate; expertize tehnice şi/sau audit energetic; asistenţa tehnică, consultanţa; taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii; organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale; cheltuieli conexe organizării de şantier; comisioane, cote, taxe, costuri credite; cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”

În cazul Colegiului Tehnic, cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat,  cuprinse în Devizul General din Studiul de fezabilitate aprobat de Consiliul Local, sunt în valoare totală de 282.500 lei, cu TVA. Reamintim care sunt indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi de aleşi pe 28 februarie 2017: 

Totalul investiţiei – 3.655.800 lei fără TVA, respectiv 4.355.530 lei, cu TVA; 

Suprafaţă construită desfăşurată – 2.216,55 metri pătraţi; 

Durata de realizare – 10 luni. 

Detaliat, potrivit Devizului General întocmit de aceeaşi firmă care a lucrat documentaţia la Liceul Sportiv:

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 280.730 lei (62.550 euro)

8Proiectare şi inginerie: 173.630 lei (38.690 euro): 

-Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (inclusiv studiu geotehnic şi expertiză tehnică): 58.900 lei (13.120 euro); 

-Proiect tehnic şi Documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire: 68.320 lei (15.220 euro); 

-Documentaţie tehnică pentru executarea lucrărilor (detalii de execuţie): 46.410 lei (10.340 euro); 

8Consultanţă: 33.320 lei (7.420 euro); 

8Asistenţă tehnică: 49.980 lei (11.140 euro); 

8Inspector şantier: 23.800 lei (5.300 euro).  

 

Cheltuieli pentru investiţia de bază: 3.679.380 lei (819.830 euro) 

8Construcţii şi instalaţii: 3.377.990 lei (752.670 euro), din care: 

-demolări: 104.700 lei (23.330 euro); 

-lucrări noi: 3.273.290 lei (729.340 euro).

8Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, investiţie de bază: 256.040 lei (57.050 euro); 

8Active necorporale (dotări): 45.350 lei (10.100 euro). 

 

Alte cheltuieli: 395.420 lei (88.110 euro)

8Organizare de şantier – Lucrări de construcţii: 168.900 lei (37.630 euro); 

8Comisioane, cote, taxe, cost credit: 39.020 lei (8.690 euro);   

8Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 187.500 lei (41.780 euro).  

Total general: 4.355.530 lei (970.480 euro), din care construcţii-montaj: 3.546.890 lei (790.310 euro).

Cei 282.500 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru obiectivul aflat pe agenda Colegiului Tehnic, provin din excedentul înregistrat la buget, ca urmare a economiilor făcute în anii trecuţi. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!