11.6 C
Campulung Muscel
24/05/2024

Primăria pune la bătaie o parte din parterul Hotelului Regal: închirierea fostei Cina, licitată de la 6.434 lei

Liviu Ţâroiu este decis să scoată bani din orice spaţiu al Primăriei, nefructificat cu anii, deşi, poate, s-ar fi arătat firme interesate să le închirieze. Dar dacă nu încerci să găseşti chiriaşi, prin organizarea unor licitaţii, n-ai de unde să ştii dacă le vrea cineva ori ba. Iar dacă sunt mai mulţi, cu atât mai bine, întrucât saltă preţul de pornire, motiv de bucurie pentru administratorii averii municipiului, că aduc venituri la buget. La şedinţa Consiliului Local aferentă lui februarie, ţinută marţi, la final de lună şi de iarnă, două imobile generoase au constituit obiectul unor proiecte de hotărâri, care urmăresc exploatarea lor de către câştigătorii „produşi” de licitaţiile Primăriei. Primul şi cel mai dorit: fosta Piaţă Agroalimentară Vişoi, pentru care ar exista patru cereri – deci, concurenţa nu va lipsi la atribuirea imobilului -, iar al doilea: spaţiul de la parterul Hotelului „Regal”, fostul local cu autoservire „Cina”, părăsit de chiriaşi de multă vreme. Motivul: chiria prea mare percepută de Primărie, se pare, de opt ori mai mare decât în Big&Small. Unde mai pui condiţiile modeste oferite de încăperea prea largă, lipsită de încălzire şi situată într-o clădire pe care trecătorii s-au obişnuit s-o ocolească. În această relatare ne vom referi la acest din urmă spaţiu comercial, amplasat în zona A a Câmpulungului (strada Negru Vodă, nr.107), pentru care Consiliul Local a parcurs procedura premergătoare scoaterii la licitaţie, aprobând studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi modelul de contract de închiriere. 

Spaţiul nu are nici WC, nici încălzire

Potrivit documentaţiei puse la dispoziţia legiuitorilor locali, celor interesaţi să închirieze la parterul Hotelului „Regal” li se oferă o suprafaţă de 174,2 metri pătraţi, din care 161,8 metri pătraţi sunt destinaţi activităţii de comerţ, în timp ce diferenţa de 12,4 metri pătraţi serveşte ca magazie. Cei 174,2 metri pătraţi care urmează a fi exploataţi în scopul practicării de comerţ, în temeiul unui contract de închiriere, sunt „defalcaţi” în cinci magazine şi o magazie, cu următoarele suprafeţe: 47,1 metri pătraţi; 44,1 metri pătraţi; 32,16 metri pătraţi; 29,53 metri pătraţi; 8,91 metri pătraţi; 12,4 metri pătraţi (magazia).

„Imobilul este situat în zona centrală a localităţii, în cartierul Centru, într-o zonă mixtă rezidenţială/nerezidenţială, cu proprietăţi case, blocuri de locuinţe, regim de înălţime P+4E şi, de asemenea, spaţii comerciale. În zonă se găsesc Piaţa Centrală şi alte spaţii comerciale. Imobilul în care se află spaţiul care se va închiria are regim de înălţime P+1, are structura de rezistenţă din stâlpi şi grinzi din beton armat, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă. Starea de întreţinere a spaţiilor este satisfăcătoare. Deşi imobilul este racordat la reţelele de apă, canalizare, energie electrică, spaţiul comercial supus închirierii nu este racordat la acestea. Spaţiul nu dispune de grup sanitar propriu şi nici de sursă de încălzire.”, este descrierea realizată în caietul de sarcini întocmit în vederea închirierii. 

Oamenii primarului s-au prezentat în faţa gestionarilor bunurilor Câmpulungului cu următoarele argumente în vederea acceptării propunerii Executivului: „administrarea eficientă a domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, în vederea atragerii de venituri suplimentare la bugetul local; prin închirierea acestui spaţiu, se va obţine o chirie de cel puţin 6.434,51 lei/lună, care se va constitui venit la bugetul local.” Ce este mai important, preţul de pornire a licitaţiei, acesta este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr.58/26.04.2016, la secţiunea “Chiriile pentru spaţiile aflate în administrarea Consiliului Local, aplicabile de la 1 ianuarie 2017”: 39 lei/mp/lună (pentru spaţiile comerciale) şi 10 lei/mp/lună (pentru magazii), respectiv 6.434,51 lei/lună, redăm din referatul întocmit de ing. Roxana Tătulescu, de la Compartimentul Investiţii-Achiziţii. 

Cei care au lucrat documentaţia inclusă în mapa şedinţei de marţi, 28 februarie, au precizat o durată de închiriere de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu aceeaşi perioadă, în anumite condiţii vizându-l pe locatar, căruia i se permite şederea pe mai departe, dacă nu are restanţe la chirie, la plata taxelor şi impozitelor, a utilităţilor şi dacă a respectat clauzele contractuale convenite cu Primăria. Propunerea Investiţiilor a fost preluată de primarul Liviu Ţâroiu şi directorul economic Violeta Iarca, aceştia aprobând, respectiv vizând referatul care a stat la baza proiectului de hotărâre.

Studiul de oportunitate lucrat tot de Roxana Tătulescu cuprinde câteva prevederi esenţiale în materia achitării preţului, pentru ca Primăria şi Consiliului Local să fie puse la adăpost de eventuale inconveniente: „=Nivelul chiriei se va modifica prin aplicarea cotei de T.V.A în vigoare, începând cu luna în care administraţia publică locală devine plătitor de T.V.A.; =Termenul de plată a chiriei este data de 10 a lunii urmatoare, iar, pentru luna decembrie, termenul de plată este 20 decembrie. =Nivelul majorărilor pentru neplata în termen a acestor chirii este de 2%/lună, urmând ca pentru întârzierile la plata chiriei ce depăşesc 6 luni să se procedeze la retragerea închirierii, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu expres).”

Contractul care se va încheia cu câştigătorul licitaţiei interzice subînchirierea spaţiului, total sau parţial, precum şi cesionarea contractului de închiriere. Criteriul de atribuire care se va utiliza la licitaţia publică deschisă, cu strigare, este „preţul cel mai mare oferit în lei/lună”.  

Ce are voie şi ce n-are voie chiriaşul

Aleşii au aprobat, prin studiul de oportunitate, ce îi este permis chiriaşului şi ce îi este interzis să întreprindă în spaţiul luat în chirie de la Primărie. În primul rând, nu are voie să execute construcţii noi. Are liber la modificări interioare, dar numai după efectuarea unei expertize tehnice privind rezistenţa şi stabilitatea imobilului şi după obţinerea aprobării locatorului, adică al Municipiului Câmpulung, reprezentat la încheierea contractului de primar şi directorul economic. „=Locatarul are voie să amenajeze spaţiul interior conform necesităţilor acestuia, dar fără afectarea structurii de rezistenţă a imobilului (sunt permise lucrări de compartimentări uşoare, igienizare, zugrăveli, etc.). =Pentru orice amenajare interioară sau exterioară a spaţiului care face obiectul închirierii, locatarul va solicita în scris, în mod obligatoriu, acordul locatorului. =Locatarului îi este interzis să deterioreze starea fizică a spaţiului închiriat sau să execute modificări structurale ale acestuia. În caz contrar, locatarul va suporta toate cheltuielile necesare aducerii spaţiului la forma sa iniţială, în termen de cel mult 30 zile de la data constatării situaţiei.”, redăm din studiul de oportunitate, aprobat, marţi, de Consiliul Local. 

Ce i se mai permite chiriaşului? Să amenajeze spaţiile cu destinaţie specială, conform reglementărilor legale în vigoare, spaţiile publice pietonale de acces la intrările centrului comercial şi să monteze mobilier urban. În modelul de contract de închiriere este specificat faptul că „cheltuielile privind amenajarea spaţiilor vor fi suportate în totalitate de locatar. La încetarea contractului de închiriere, amenajările interioare şi exterioare efectuate de locatar asupra spaţiului vor fi rămâne în proprietatea locatorului, fără vreo pretenţie din partea locatarului.”

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!