19.1 C
Campulung Muscel
19/06/2024

Ce nereguli au găsit auditorii Curţii de Conturi la Primăriile muscelene (IV) Primăria Aninoasa a plătit către Financiar Urban o taxă de salubritate de 101.100 lei, dar n-a încasat de la săteni nici 25%!

Continuăm consemnarea neregulilor şi a măsurilor dispuse pentru remedierea lor de către auditorii Curţii de Conturi la Primăria Aninoasa. Pe lângă monitorizarea activităţii economico-financiare din 2015, inspectorii au verificat şi modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, rezultând prejudicii de 314.622 lei, care trebuie recuperate. Iată ce au indicat cei de la Curtea de Conturi ca fiind sursa neîncasărilor la bugetul local sau a sumelor ieşite din Primărie pentru materiale şi lucrări care nu au existat faptic.

8Structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii nu au regularizat taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în cazul a 23 de persoane fizice. Această constatare a fost rectificată, rezultând venituri suplimentare la bugetul local de 3.278 lei (2.364 lei, taxe de autorizare, şi 914 lei, majorări de întârziere);

8Echipa de audit a constatat faptul că în cazul a 15 construcţii şi clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu autorizaţiile de construire cu termen de valabilitate expirat la 31 decembrie 2015, prezentate la constatarea anterioară, nu au fost luate măsuri de identificare, impunere şi, implicit, colectare a sarcinii fiscale datorate bugetului local. Acest impozit are valoarea de 3.240 lei, la care se aplică majorări de întârziere aferente de 705 lei;

8Primarul, la recomandarea echipei de audit, a solicitat Serviciului Fiscal Câmpulung o situaţie privind persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să funcţioneze pe raza comunei. După primirea răspunsului s-a făcut o confruntare între situaţia primită de la Finanţe şi cea a Primăriei, rezultând faptul că nu toţi s-au autorizat pentru activităţi economice desfăşurate, deşi a fost stabilită această taxă printr-o hotărâre de Consiliu Local la nivelul de 12 lei/an. Au „fentat” autorizarea 70 de contribuabili persoane fizice şi juridice, rezultând venituri suplimentare de 840 lei din calcul taxei de eliberare a autorizaţiei de activităţi economice;

8În anul 2015, Romy Georgian 2005 SRL a realizat în comuna Aninoasa lucrări de sortare a agregatelor minerale (pietrişuri şi nisipuri), pentru care în dosarul fiscal al firmei nu au fost identificate declaraţii privind suprafeţele de teren afectate de acest tip de exploatare. Suprafeţele au fost stabilite după ce s-a primit, de la Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, o copie a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, din 29 septembrie 2014, privind „Staţii de sortare şi staţie de betoane Aninoasa, terasă mal stâng Râul Bratia”, emisă pentru Romy Georgian 2005 SRL, valabilă până la 30 septembrie 2016, pentru 0,36 hectare, respectiv 3.600 metri pătraţi. Pe baza acestui document, angajaţii de la Primăria Aninoasa au stabilit taxa de autorizare datorată de Romy Georgian 2005 SRL la valoarea de 7.200 lei, la care se adaugă majorări de întârziere, ajungându-se la suma totală de 28.880 lei (7.200 lei ori 2% ori 20 de luni);

8Echipa de audit, la analiza comparativă a cantităţii de apă extrasă de Primăria Aninoasa în anul 2015, de 103.295 metri cubi, cu cantitatea de apă rezultată din raportarea veniturilor încasate, de 37.958 lei, la tariful de 2,5 lei/metru cub, stabilit de Consiliul Local, a constatat că a fost încasată numai contravaloarea cantităţii de 15.183 metri cubi, reprezentând 14,70% din cantitatea extrasă. Cantitatea de apă extrasă a fost stabilită, în baza competenţelor legale, de Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, care a facturat şi încasat „utilizare resursă apă subteran în scop potabil”. Din calcule a rezultat că nu a fost încasată cantitatea de 88.112 metri cubi, care, evaluată la preţul de 2,5 lei/metru cub, reprezintă 220.280 lei;

8Prin bugetul aprobat anual de Consiliul Local sunt prevăzute atât venituri de realizat din efectuarea serviciului de salubritate, cât şi costurile de exploatare necesare acestuia. În fapt, pentru colectarea şi transportul, în vederea depozitării, a deşeurilor solide de pe teritoriul comunei Aninoasa, s-a încheiat între Primărie, membru asociat al ADI SERVSAL, în calitate de beneficiar, şi Financiar Urban SRL Piteşti, în calitate de prestator, contractul nr.680 din 1 octombrie 2013. Conform acestui contract, serviciul se prestează pentru 2.639 de persoane, reprezentând populaţia efectivă a comunei Aninoasa la data încheierii, la un tarif de 2,5 lei/metru cub, la care se adaugă TVA, în total 3,10 lei/metru cub. Pentru anul 2015, Financiar Urban SRL Piteşti a majorat tariful la 2,58 lei/metru cub, care, după adăugarea TVA, ajunge la 3,15 lei/metru cub, aşa cum rezultă dintr-o factură emisă pe 30 septembrie 2015. Inspectorii Curţii de Conturi au stabilit că, în anul 2015, Primăria Aninoasa a plătit către Financiar Urban SRL Piteşti servicii de salubritate în sumă totală de 101.100,09 lei, dar a încasat de la beneficiari numai suma de 24.901 lei, reprezentând 24,63%. Nu au fost încasate venituri cuvenite bugetului local de la beneficiarii de servicii (cei 2.639 locuitori ai comunei, la data încheierii contractului), în sumă de 76.199 lei, şi nici nu au fost evidenţiate în contabilitate ca venituri de realizat (drepturi constatate).

8La nivelul Primăriei Aninoasa, conform auditorilor, nu au fost parcurse, în toate cazurile, etapele executării silite. Echipa de control a remarcat că, la finele anului 2015, Primăria Aninoasa a înregistrat şi raportat situaţii financiare anuale (bilanţul contabil şi contul de execuţie al bugetului local), creanţe rămase de încasat la bugetul local (rămăşiţă) de 520.060 lei. 

 

Înainte de plecare, cei de la Curtea de Conturi au lăsat la Primăria Aninoasa o listă cu mai multe măsuri şi recomandări. 

8Compartimentele de specialitate ale Primăriei să inventarieze masa impozabilă şi să identifice toţi contribuabilii care, conform normativelor în vigoare, datorează impozite şi taxe la bugetul local, precum şi să clarifice şi să stabilească situaţia fiscală a contribuabililor, ca operaţiuni preliminare, care să conducă la elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

8Să urmărească încasarea veniturilor suplimentare stabilite în timpul misiunii de audit:

*3.278 lei (2.364 lei, taxe suplimentare, aferente autorizaţiilor de construire cu termen de valabilitate expirat, şi 914 lei, majorări de întârziere, care se vor calcula până la data încasării efective);

*3.945 lei (3.240 lei, impozit pe clădiri suplimentar, şi 705 lei, accesorii fiscale, care vor fi actualizate la data încasării efective a debitului);

*840 lei, provenind din taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru desfăşurarea de activităţi economice pe teritoriul localităţii;

*10.080 lei (7.200 lei, taxe datorate pentru autorizarea lucrărilor de balastieră, precum şi a suprafeţelor necesare desfăşurării activităţilor de prelucrare, preparare a resturilor minerale şi de stocare a produselor reziduale miniere, şi 2.880 lei, majorări de întârziere);

8Să stabilească, factureze şi urmărească la încasare veniturile cuvenite bugetului local provenind din apa de consum livrată, dar nefacturată utilizatorilor de pe raza localităţii, estimate în timpul misiunii de audit, la nivelul de 220.280 lei;

8La fel, în cazul veniturilor cuvenite bugetului local, provenind din prestarea serviciilor de salubritate pentru locuitori, estimate în timpul misiunii de audit la nivelul de 76.199 lei;

8Să recupereze integral prejudiciile:

*2.283 lei (2.040 lei, plăţi nelegale în vederea procurării de cadouri, şi 243 lei, majorări de întârziere);

*3.000 lei, amendă contravenţională, aplicată de DSP Argeş, în urma constatării unor fapte de încălcare a prevederilor legale în domeniul asigurării dezinfecţiei eficiente a apei distribuite populaţiei, cu stabilirea persoanelor care se fac vinovate pentru primirea sancţiunii;

*10.927 lei (9.886 lei, contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la „Refacere pod peste pârâul Slănic, punct Dobreşti”, şi 1.041 lei, majorări de întârziere, care urmează a fi recalculate la data încasării efective);

*33.861 lei (24.898 lei, contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la „Reabilitare acoperiş Şcoala Gimnazială Broşteni-Aninoasa, şcoala veche Broşteni”, şi 8.963 lei, majorări de întârziere);

*19.771 lei (14.537 lei, contravaloarea diferenţelor de preţ la materialele acceptate la plată necuvenit în cadrul lucrărilor realizate la „Refacere podeţ calamitat în comuna Aninoasa, peste pârâul Valea Moşului”, şi 5.233 lei, majorări de întârziere).

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!