31.9 C
Campulung Muscel
17/07/2024

Primăria face încă o încercare de a găsi arhitect Şef

Funcţia publică de conducere de arhitect şef al municipiului Câmpulung a fost scoasă, pentru a doua oară, anul acesta, la concurs de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Examenul, care a fost afişat pe site-ul instituţiei, pe 12 decembrie 2016, la ora 8.00, constă în susţinerea de către doritori a două probe. Cea scrisă este programată pentru 16 ianuarie 2017, la ora 10.00, după ce, cu o oră înainte, celor înscrişi în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial li se vor testa cunoştinţele PC. Toate testările se vor desfăşura la sediul ANFP.

Condiţiile de înscriere pentru a participa la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art.36 indice 1, lit.b) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; cunoştinţe de operare PC, nivel mediu. 

Dosarul cu care se prezintă la concurs cei care îndeplinesc condiţiile trebuie să cuprindă: copia actului de identitate; formularul de înscriere; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Funcţia de arhitect şef este vacantă în Primăria Câmpulung din 2005, când Anca Coşa a plecat de la conducerea Direcţiei Tehnice şi Urbanism. De atunci, doar doi ani, locul a fost ocupat de arhitectul Dan Cristian Dumitrescu, din mai 2014 şi până în martie 2016, după care şi-a cerut transferul la Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti.

La mijlocul anului 2016, pentru ocuparea acestui post, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la solicitarea Primăriei Câmpulung, a mai organizat o rundă de recrutare, dar cei care şi-au dorit funcţia nu au obţinut baremele necesare pentru a fi declaraţi admişi.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!